Kenniscentrum voor fietsbeleid

Vijf procent meer verkeersgewonden in 2011

05-12-2012

In 2011 vielen 20.100 verkeersgewonden. Dat is een stijging van 5,2% ten opzichte van 2010, toen er 19.100 verkeersgewonden werden geregistreerd. Vooral ongevallen met fietsers en ouderen blijven toenemen.

De cijfers worden bepaald op basis van gegevens uit de politieregistratie en ziekenhuisadministratie volgens een door de SWOV ontwikkelde methodiek. Op basis van de beschikbare informatie van ernstige verkeersongevallen over 2011 is het niet mogelijk uitsplitsingen in absolute aantallen te maken naar subgroepen zoals leeftijd, vervoerswijze of wegkenmerken. Alleen op basis van de registratie van ernstig verkeersgewonden in de Landelijke Medische Registratie kunnen voor enkele subgroepen indexcijfers en verdelingen worden gepresenteerd. Hieruit wordt volgens het ministerie van IenM bevestigd dat vooral ongevallen met fietsers en ouderen in aantal blijven toenemen. Bij deze (veelal enkelvoudige) ongevallen wordt de politie ook vaak niet ter plaatse geroepen.
De stijging van het aantal ernstig gewonde fietsers is volgens het ministerie grotendeels te verklaren doordat er meer wordt gefietst door 50-plussers. Dit zijn fietsers met een verhoogd risico op ongevallen met letsel. Het fietsgebruik in deze groep is in de periode 1993-2009 gestegen met circa 60%. Dit komt zowel door de vergrijzing als een toename in het fietsgebruik per persoon. Bij de vaststelling van de doelstelling voor 2020 is destijds met dit laatste geen rekening gehouden. Met het oog op deze ontwikkeling wil minister Schultz opnieuw naar deze doelstelling kijken.

De problematiek speelt zich met name af op het lokale wegennet. In de Beleidsimpuls verkeersveiligheid heeft de minister daarom met de decentrale overheden en maatschappelijke partners 23 maatregelen opgesteld, speciaal gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid van de ouderen en fietsers. Eén van de maatregelen is met gemeenten is afgesproken dat zij in 2013 aan de slag gaan met het aanpakken van de fietsonveilige situaties in hun gemeenten. Daarom wordt nu een inventarisatie naar fietsveiligheid best-practices binnen gemeenten uitgevoerd die moeten leiden tot een modelaanpak die gemeenten kunnen gebruiken.
Verder meldt de minister dat VeiligheidNL onderzoek heeft gedaan naar ongevallen met fietsen waaronder elektrische fietsen. VeiligheidNL heeft slachtoffers van een fietsongeval die hiervoor bij de Spoedeisende Hulp zijn geweest, geïnterviewd. De eerste analyses wijzen uit dat de snelheid van de elektrische fiets geen rol speelt bij de toedracht van een ongeluk, maar wel de wijze van op- en afstappen en het gewicht van de fiets.

Article
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 31
2012
De onzekerheid over het aantal mensen dat in het verkeer gewond raakt groeit. Instanties als SWOV, CBS en Rijkswaterstaat proberen weliswaar op basis van gebrekkige gegevens te schatten hoeveel het er werkelijk zijn, maar de marges worden steeds groter. Belangrijke reden voor de terugval is dat de politie sinds 2009 alleen nog maar ernstige ongevallen registreert. Om toch een verkeersveiligheidsbeleid handen en voeten te kunnen geven moet je anders omgaan met de cijfers.
Notice
Jolanda van Oijen (XTNT), Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsberaad
2012
Deze notitie geeft in kort bestek de belangrijkste conclusies van een onderzoek naar het bezit en het gebruik van elektrische fietsen. In het voorjaar van 2013 verschijnt het complete rapport.
Theo Zeegers (-)
06-12-2012 @ 10:39

Ik snap niet waarom er voor sommige subgroepen wel indexcijfers gepresenteerd kunnen worden en voor anderen niet. Voor de helderheid en transparantie zou het goed zijn als cijfers en methode gepubliceerd worden. De website van de SWOV zwijgt hieromtrent (zelfs over 2010).

Verder kan de stijging van het aantal ongevallen met oudere fietsers in 2011 natuurljik nooit verklaard worden door de stijging van het fietsgebruik onder ouderen in de jaren 1993-2009.

Kortom: een weinig helder bericht over een relevant onderwerp.

 

Truus Schilte (ouderen)
07-01-2013 @ 12:40

Ik ben een van die ouderen met een elektrische fiets, tank zou toepasselijker zijn. Ik haat het kreng, maar kan niet zonder. Had er een met een hoge opstap, ingeruild voor een lage. Dat is al een hele winst. Maar het gaat er bij mij niet in dat in een tijd waarin alles 'lichtgewichtig' kan worden gemaakt, zo'n fiets nog altijd loodzwaar moet zijn. Boodschappen gedaan? Bij het minste of geringste valt de fiets om - bij een stoplicht bijvoorbeeld - en is dan niet meer te houden. Sparta, Batavus, doe daar eens iets aan!

Renaat Van Hoof (Fietsersbond Afdeling Antwerpen (Belgiƫ))
07-01-2013 @ 13:35

@ Truus,

er zijn echt wel fietsen met elektrische trapondersteuning op de markt die niet 'loodzwaar' zijn en waar het zwaartepunt niet zo hoog ligt dat je er makkelijk met omvalt. Maar daarvoor hoef je inderdaad niet bij merken te zoeken die het vooral moeten hebben van hun naambekendheid.

Bert Nieboer (particulier)
07-01-2013 @ 14:33

Bij dat laatste zou ik toch graag wat opmerkingen willen maken en ik ben er niet echt van opvertuigd dat de snelheid van een E-bike niets met de ongevalscijfers te maken heeft.

Het is net als Veronica toentertijd: Je bent jong en je wilt wat.

Het is natuurlijk heerlijk om op een mooie dag met een snelheid die gemiddeld 10 km hoger ligt dan de gemidelde fietser langs te zoeven met de haren in de wind. En dat allemaal zonder lawaai of geluid.

Het is fantastisch dat mensen in beweging blijven en dan is trapondersteuning een ideaal middel.

Maar is het wel trapondersteuning? Ik kan me tenminste niet herinneren dat ik ooit gemiddelde snelheden van boven de 25 km gehaald heb op de fiets of het moest van de bult af op de Holferberg zijn geweest.

De trapondersteuning zou je afnemende fysieke kracht moeten kunnen compenseren.

Daarbij zou een ingestelde snelheid tussen 15-17 km perfect zijn .

Gewoon lekker mee met de wat jongeren, in een afgestemde snelheid, die bij het beeld op een fietspad past.

Want er wordt veel geklaagd over wielrenners op het fietspad, nou de nieuwe racers doen daar haast niet voor onder.

Van de zomer probeerde een bejaarde dame midden op een drukke kruisng in Middelburg op de fiets te komen, wat haar haast niet lukte, omdat ze daar fysiek niet toe in staat was. Maar ja toen ze uiteindelijk dan toch op de fiets zat ging het vol gas en hadden we het nakijken.

Ik denk dat niemand mij kan overtuigen, dat dit verantwoord is in het verkeer.

Daarom denk ik ook dat er een mogelijkheid moet zijn waarbij de gebruiker zelf een maximale snelheid in moet kunnen stellen, die alleen tijdens stilstand te veranderen is.

Want niets went zo snel, als snelheid, maar of dat verantwoord is in alle gevallen, ik denk van niet.

Ook de E-biker zal zich moeten aanpassen aan de omstandigheden.

En dan even over de zwaarte van de fiets dat heeft veel te maken met de capaciteit van de accu. Ook bij de koop is dit een punt, want waarom koop je een fiets met een actieradius van 150 km, als je nooit verder gaat als een blokje om van een kilometer of 10. Dan zou een accu van minimaal de helft of nog kleiner prima voldoen. En dan ben je al minstens de helft of meer aan gewicht van de accu kwijt.

Theo Zeegers (-)
07-01-2013 @ 14:41

Bert, lees dit onderzoek

http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&repository=Feiten+over+het+bezit+en+gebruik+van+elektrische+fietsen

Dat zie je dat een aantal van je vooronderstellingen niet klopt.

 

Theo

Bert Nieboer (particulier)
07-01-2013 @ 15:35

Beste  Theo,

Dat onderzoek heb ik gelezen en kan daar voor een groot deel in meegaan.

De afstanden, de toename van kilometers enz

Maar juist dat laatse stuk dat bol staat van de aannames en maning tot voorzichtigheid met cijfers daar gaat het juist om. Als er nog niet eens gegegevens zijn over gemiddelde snelheden van fietsers, wat voor vergelijking hebben we dan?

Cijfers zijn leuk, maar mijn gezonde verstand geeft toch wat anders weer en ook de ervaringen die ik zelf mee maak, hebben mijn mening samen met mijn verstand gevormd.

Ik wordt regelmatig gepasseerd met snelheden die echt groter zijn als de gemiddelde snelheid in de tabellen van het onderzoek.

Want ook jij weet dat ongevallen cijfers en zeker uitsplitsingen daarvan op 't ogenblik, omdat niemand meer behoorlijk registreert, net een tombola zijn.

 

Riet Beukert (particulier)
07-01-2013 @ 16:49

Wat een onzin over die snelheid van die electrische fietsen. Ik haal ze allemaal in maar wellicht wordt ik ook bij de electrische fietsen gerekend? Maar ik rij toch echt op een gewone stadsfiets.

Persoonlijk denk ik dat de vele ongelukken die met fietsers gebeuren te wijten zijn aan het alsmaar toenemende verkeer en de gecompliceerdheid van het verkeer. Iedereen moet de 100 mtr in 10 seconden kunnen fietsen, zo worden de stoplichten afgesteld en men houdt er al helemaal geen rekening mee dat we in een grijze golf zitten van ouderen. Ik zie het aan mijn eigen man die heeft ook steeds meer moeite met het verkeer op de fiets. Hoewel we alles op de fiets doen. Ik zie dat doktoren doodleuk zeggen dat mensen van 80 niet meer op de fiets zouden moeten maar ouderen met tia-restverschijnselen worden doodgewoon weer goedgekeurd voor hun rijbewijs terwijl ik zeker weet dat het niet klopt.. Ook familie van mij die maar een "goed" oog had werd goedgekeurd,  want ja rijbewijs hé ... zo belangrijk. 

Riet Beukert (particulier)
07-01-2013 @ 17:12

Laatst zag ik een oudere allochtone vrouw keihard met haar fiets op de stenen terecht komen. Omdat ik fietsles geef aan buitenlandse vrouwen interesseerde het mij. Het bleek dat ze gewoon geschrokken was van ander verkeer.Maar het was wel een zgn enkelvoudig ongeluk. Bovendien weet ik uit ervaring dat zeer vele allochtonen (vaak uit de binnenlanden van Afika) niets, niets weet hebben van de verkeersregels. Maar dat vegen we onder het vloerkleed want als je dit probleem onderkent dan moet je er iets mee en dat is in dit populistische tijdperk not done. (Waarom is fietsles en verkeersregels geen onderdeel van de inburgering?) Dus in die zgn enkelvoudige ongelukken geloof ik niet meer zo erg.

Theo Zeegers (-)
08-01-2013 @ 09:53

Dag Bert

 

Ik refereerde in het bijzonder naar de snelheidsmetingen.

Daar zijn feitelijk waarnemingen aan verricht.

Dat jouw gevoel niet met die uitkomsten in overeenstemmnig is, is een wat magere basis om het onderzoek in twijfel te trekken cq. te passeren, naar mijn oordeel

Bert Nieboer (particulier)
08-01-2013 @ 10:24

Beste Theo,

de tekst van het onderzoek geeft duidelijk aan dat: "onderstaande tabel geeft een schatting van de kruissnelheid van de e-fiets. Dta is de snelheid die men fietst als men geen vaart hoeft te minderen vanwege andere weggebruikers of verkeerslichten. Enige voorzichtigheid bij de interpretatie is nodig, omdat voor deze tabel meer aannames zijn gemaakt."

Ja Theo als het zou bestaan uit geverifieerde metingen dan had je gelijk, maar waarom zou mijn schatting per definitie onjuist zijn, als de onderzoekers niets anders gedaan hebben dan schatten op meerdere punten en geen feiten presenteren.

Truus Schilte (ouderen)
08-01-2013 @ 10:25

Mag ik nog een keer? De toename van fietsongevallen is volgens mij mede te wijten aan de onaangepaste verkeerssituatie, met name de fietspaden.Die zijn absoluut niet berekend op de enorme groei van de fietsende burger. Veel te smal, bij oversteekpunten met stoplichten waar vaak net ruimte is voor twee, drie fietsen, terwijl er acht staan te wachten op groen. Levensgevaarlijk! en als de meute dan weer op gang komt, zijn het niet de E-fietsen die het gevaar opleveren, maar de vele scooters die altijd weer één seconden winnen door tig mensenlevens in gevaar te brengen. Als je zoals ik dagelijks op de fiets aan het verkeer deelneemt, vallen de ongevallencijfers nog mee. Om op een beperkt stuk autoweg de toegestane snelheid met 10 kilometer te verhogen, besteedde het Rijk 9,8  miljoen! Dat had beter besteed kunnen worden aan het verbreden van fietspaden en oversteekplaatsen. Let maar eens op: te smalle fietspaden liggen zó vaak aan te brede trottoirs, daar zou best wat af kunnen. Meer fietsongevallen? Ja, omdat wij niet meer zijn dan het ondergeschoven kind. Ik wil graag op een vroege zondagochtend met een aantal mensen op de fiets stappen en aanwijzen waar op misschien twee, drie vierkante kilometer een aantal levensgevaarlijke situaties al jarenlang bestaat.

Riet Beukert (particulier)
08-01-2013 @ 13:02

Inderdaad Truus de fietsopstelstroken zijn vaak veel te kort. Wij hebben dat in Middelburg bij de Schroebrug waar je niet over kunt steken bij groen omdat het fietspad aan de andere kant te vol met fietsers is. Levensgevaarlijk en het is n.b. pas gereconstrueerd maar of voetpaden altijd zo breed zijn betwijfel ik, ik ben ook vaak voetganger en constateer dat de voetganger net zo goed het ondergeschoven kind is. (Behalve als het (uitgestapte) voetgangers zijn in winkelcentra daar moet alles vooor wijken). En inderdaad die scooters op die veel te smalle fietspaden is ook hier het geval. Ik heb daardoor al een flinke smak gemaakt. Volgens mij is het beter om veel langer groen licht te krijgen voor fietsers want tot nu toe gaat het altijd eerst om de groene golf voor de auto waar fietsers zich altijd maar aan moeten passen. Bovendien zal het fietsverkeer nog aanzienlijk toenemen want er is geen geld meer voor auto's nu en vooral niet in de toekomst. Dus lijkt mij net als jij dat het geld voor die paar km meer voor autosnelwegen beter naar langzaam verkeer kan gaan.  

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: