Kenniscentrum voor fietsbeleid

Park en Bike speerpunt in Green Deal

07-12-2012

Vorige maand sloot een aantal organisaties met het ministerie van Infrastructuur en Milieu een Green Deal Fiets af. Inmiddels is meer over de inhoud bekend. Park en Bike wordt een belangrijk speerpunt de komende jaren.

plaatje

De Maatschappelijke Organisaties stimuleren de ontwikkeling van het concept Park en Bike, aldus hebben Fietsersbond, ANWM, RAI Vereniging, Natuur & Milieu en Bovag met de minister afgesproken. Er moeten pilots van Park en Bike voorzieningen worden gerealiseerd en er zal worden geëxperimenteerd met Park en Bike-makelaars en/of bevordering van Park en Bike-expertise bij regionale mobiliteitsmakelaars. Ook moeten er experimenten opgezet worden met de ideale Park en Bike-voorziening op enkele locaties bij historische binnensteden. En de Maatschappelijke Organisaties zullen communicatiemiddelen inzetten om het concept Park en Bike breed onder de aandacht te brengen van bedrijfsleven en gemeenten en zorgen voor monitoring van de pilots.
Ondertussen hebben KpVV, CROW en ANWB al ingespeeld op deze trend, met een initiatief om Park & Bike voor bedrijven en werknemers op de rails te zetten. Opzet is dat regio’s gaan binnenkort Park en Bike voor bedrijven en werknemers gaan aanbesteden. Er komt een uitvraag voor geïnteresseerde Park en Bike-aanbieders,
Verder is er in de Green Deal veel aandacht voor snelfietsroutes. CROW gaat werken aan criteria en richtlijnen voor de aanleg. En de Maatschappelijke Organisaties zullen woon-werkverkeer op de fiets bevorderen door het verbeteren van de bewegwijzering en naamgeving van regionale woon-werkroutes. Om deze verbetering te realiseren wordt in samenspraak met de Technische Universiteit Delft, Industrial Design, gekeken naar een eenduidige manier om woon-werkroutes duidelijk en visueel eenduidig te bewegwijzeren. Het voornemen is om via één of meerdere pilots naar een meest gewenste aanpak van bewegwijzering en naamgeving te komen.
Tenslotte komen er waarschijnlijk elektrische leasefietsen. Dat wil zeggen, de Maatschappelijke Organisaties zullen het fietsen van en naar het werk door leaserijders stimuleren en er bij leasemaatschappijen op aandringen om elektrische fietsen onderdeel te maken van de leasearrangementen. De gedachten gaan uit naar zogenaamde ‘meer dan vier wielen arrangementen’ waarbij naast een (elektrische) auto ook een elektrische fiets ter beschikking wordt gesteld. De financiële stimulans voor de leaserijder van een dergelijk arrangement is dat een toenemende hoeveelheid fietskilometers het totale leasebedrag per maand doet verminderen.

News
2007
Om bereikbaarheidsproblemen in stedelijke gebieden het hoofd te bieden zou het Park and Bike (P+B) concept een waardevolle aanvulling kunnen zijn op de bestaande Parkeer en Reis (P+R) faciliteiten. Dit stellen onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen. Wel is op locatie altijd een gedegen marktverkenning nodig om de haalbaarheid aan te tonen.
Report
drs. Arnoud van de Vrugt en dr.ir. Ilona Bos, Radboud Universiteit Nijmegen, , Radboud Universiteit Nijmegen
2007
Onderzoeksrapport met verkenning van de mogelijkheden van Park+Bike.
News
2011
Aan de Boksumerdyk in Goutum net onder Leeuwarden is een ‘’Park en bike’ in gebruik genomen. Met plaats voor 54 auto’s en een ‘fietsautomaat’.
News
2012
Het aandeel van de fiets in het woon-werkverkeer moet in tien jaar van 25 naar 30 procent. Daarom sluiten het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met RAI vereniging, BOVAG, ANWB, Fietsersbond en Natuur & Milieu de Green Deal Fiets in het woon-werk verkeer.
Convenant
2012
Het aandeel van de fiets in het woon-werkverkeer moet in tien jaar van 25 naar 30 procent. Daarom hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met RAI vereniging, BOVAG, ANWB, Fietsersbond en Natuur & Milieu de Green Deal 'Fiets in het woon-werk verkeer' afgesloten.

No comments have been posted as yet

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: