Kenniscentrum voor fietsbeleid

Onderzoeksraad voor Veiligheid : te weinig aandacht voor oversteekongevallen

01-03-2013

Per afgelegde kilometer is het risico van fietsers en voetgangers om ernstig gewond te raken circa 10 keer zo groot is als dat van automobilisten. Een onderbelichte categorie vormen de oversteekongevallen, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

plaatje

In het rapport Veiligheid in perspectief beschrijft de Raad ervaringen van de onderzoeken van de afgelopen jaren. Het valt de Raad op dat op oversteekplaatsen in 2009 56 doden vielen, 32 fietsers en 24 voetgangers. Ook vielen er dat jaar op oversteekplaatsen 331 ernstig gewonden (MAIS 2+ ), 242 fietsers en 89 voetgangers.
Uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid blijkt dat het verbeteren van de veiligheid op oversteekplaatsen de aandacht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft, aldus de Raad. Maar het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2011-2012 bevat echter slechts één project gericht op het verbeteren van de veiligheid op oversteekplaatsen (een project gericht op fietsers in de provincie Drenthe).
De Raad wijst verder in het rapport ook op de gebrekkige ongevallenregistratie, waardoor bijvoorbeeld van de ongevallen waarbij ernstig gewonden vallen en geen motorvoertuig is betrokken (bijvoorbeeld valpartijen van de fiets ) nog geen toen procent wordt geregistreerd.

News
2013
Binnen het Medisch Spectrum Twente (MST) is de fiets al een veel gebruik transportmiddel. En ook voor het woon-werkverkeer pakt de helft van de medewerkers de fiets. Dat aandeel kan nog verder groeien, zo denkt het ziekenhuis. Bijvoorbeeld door de medewerkers bewust te maken van de kosten van het reizen.  
News
2013
Within the Medisch Spectrum Twente (MST) hospital, bicycles are frequently used as a means of transport. Moreover, about fifty percent of the employees commute between home and work by bike. Still, according to hospital staff, this percentage can increase, for instance by making employees more aware of travel costs.
Theo Zeegers (-)
07-03-2013 @ 09:52

Het bericht verbaast mij in hoge mate.

Om te beginnen in de genoemde factor 10 voor fietsers onjuist, het is ongeveer een factor vijf.

Vervolgens is dat al decennia bekend. Welleman wees er in de jaren tachtig van de vorige eeuw al op, dat het vergelijken van risico's voor automobilisten en fietsers onzinnig is, omdat

-1) auto's veel kilometers afleggen op 'dedicated' infrastructuur (snelwegen), fietsers. niet.

-2) lange autoritten niet fietsbaar zijn wegens de afstand.

 

Een veel relevantere vraag is, wat de risicoverhouding is voor auto en fiets op ritten die vervangbaar zijn. Van Boggelen deed hier rond 2005 onderzoek naar in opdracht van AVV (thans DVS). Hij betrokt hierbij ook het risico om een tweezijdig omgeval te veroorzaken.

Daaruit bleek dat

-1) voor dergelijke ritten de risicoverhouding zeer dicht bij 1 was (even risicovol)

-2) er een sterk leeftijdseffect was: voor 18-24 jarigen is autorijden veel gevaarlijker, voor hoogbejaarden fietsen.

 

Het komt mij voor dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid wat literatuur gemist heeft !

Ria Glas (Fietsersbond)
02-04-2013 @ 15:38

In "Veilgheid in Perspectief" staat op pag 68 een stevig pleidooi om de ongevallenregistratie te verbeteren. Men schat dat nog geen 10% van de ongevallen waarbij fietsers ernstig gewond raken, wordt geregistreerd. Zonder die cijfers lijkt het me een onmogelijke taak om een "strategisch Verkeersveiligheidsplan" op te stellen.

Hier staat overigens het verslag van het onderzoek van van Boggelen: http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?repository=Fietsgebruik%20stimuleren:%20de%20gevolgen%20voor%20de%20verkeersveiligheid

Het KennisInstituut voor Mobiliteit heeft twee jaar later een vergelijkbare analyse gemaakt: http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?repository=Vaker+op+de+fiets

De gezondheidswinst door te gaan fietsen is tenslotte vele malen groter dan het verlies door verkeersongevallen. Luchtvervuiling is in steden daarnaast een niet te onderschatten nadeel voor fietsers.  Fietsers zorgen voor schone lucht, maar hebben deze ook nodig. Het valt minder op dan ongevallen, maar het moet wel onderdeel van het beleid uitmaken! http://www.fietsersbond.nl/de-feiten/fietsen-cijfers/fietsen-cijfers-2#10

 

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: