Kenniscentrum voor fietsbeleid

Meer CO2 uitstoot door zware mensen

04-01-2013

Een Engels onderzoek heeft aangetoond dat er een relatie bestaat tussen overgewicht en CO2-uitstoot. Eén van de redenen is wellicht dat zware mensen minder lopen en fietsen.

plaatje

Het onderzoek, waaraan onder meer de universiteit van Oxford deelnam, had als doel de relatie te vinden tussen obesitas, fysieke activiteit, vervoer en CO2-emissies. In Cardiff, Kenilworth en Southampton werd aan 3643 inwoners gevraagd hoe ze reisden. Daaruit werd de CO2-uitstoot berekend. Verder werd gevraagd naar de gezondsheidstoestand, wat de Body Mass Index was en of men recreatief fysiek actief was.
Daaruit bleek dat de gemiddelde CO2-uitstoot in de week voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst 18,8 kilogram bedroeg. De auto was de grootste veroorzaker van CO2 (89,9%), gevolgd door trein (4,4%) bus (3,8%).
Er bleek een duidelijke relatie tussen lichaams(over)gewicht en CO2 uitstoot. Uit de analyse blijkt dat dit te verklaren is door het feit dat deze mensen over grotere afstanden gemotoriseerd reizen en minder lopen en fietsen. Een andere factor is dat zware mensen vaker in zware auto's rijden. 16% van mensen met overgewicht had erg grote auto's (SUV's, bestelauto's, pick-up trucks), terwijl dit bij mensen zonder overgewicht op 10% lag.
Duidelijk is dat fietsen en lopen tot lage CO2-emissies leidt. Echter, recreatief wandelen en andere recreatieve sportieve activiteiten leiden tot meer gemotoriseerd verkeer en meer CO2-uitstoot omdat vaak de auto wordt genomen naar een vertrekpunt

Kees Groot (Fietsersbond)
04-01-2013 @ 11:57

Die zware mensen worden zwaar omdat ze, bijvoorbeeld door hun werk, zich gemotoriseerd moeten verplaatsen. Oorzaak en gevolg worden in de conclusies omgedraaid!

Bert Nieboer (particulier)
07-01-2013 @ 14:56

Deze conclusie vind ik erg vermakelijk.

Je wordt dik van de CO2 emissie die uit jouw dikke bak komt.

Nou heb ik toch altijd de indruk gehad dat de CO2 emissie uit de uitlaat komt en ik heb altijd begrepen, dat als je enige snelheid hebt, dat je dat dan achter je laat.

Zou het dan kunnen zijn dat dit onderzoek niet deugt en dat CO2 juist er voor zorgt dat de weggebruiker achter deze dikke bak, er juist mager van wordt.?

Want ik heb altijd begrepen dat je bij een overdosis van CO2 heel snel weer op je geboortegewicht terug bent(of nog minder)

Of zou het iets met de sociale klasse te maken hebben, waartoe deze dikke bakken figuren behoren?

Het lijkt mij dat deze onderzoeker zijn huiswerk maar eens serieus over moet doen.

Peter H. Smit (Rover)
10-02-2013 @ 21:17

Het laatste komt tegenstrijdig bij me over.

Lopen en fietsen --> minder CO2, maar lopen en fietsen voor recreatie --> meer CO2.  Wat wordt er met het eerste lopen en fietsen bedoeld?  Alle lopen en fietsen gemiddeld?  Of alleen het niet-recreatieve?  Zijn er nog categorieën onderscheiden in het niet-recreatieve, bijv. voor school, voor werk, om te winkelen, enz?

En de formulering aan het eind van de eerse alinea is slordig.  1. Wij weten niet hoeveel deze personen zelf hebben uitgestoten als ademende wezens.  2. Ze zullen die week vast aanleding hebben gegeven tot een hgoere uitstoot, want ze verwarmen ook hun huizen, nemen douches, vereisen een verwarmde werkplek of leerplek, koken hun eten, lopen eten (vast niet vegetarisch) en gebruiken gebouwen en wegen met inherente vastgelegde energie en dus CO2 uitstoot.

Verduidelijk deze samenvatting a u b.  Ik denk dat de Britse onderzoekers het nauwkeuriger hebben opgetekend.

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: