Kenniscentrum voor fietsbeleid

Liever hobbelen dan omrijden

27-03-2013

Maandenlang fietste de Utrechtse stadsgeograaf Jan van Duppen mee met fietsers die vanuit Leidsche Rijn naar de binnenstad reden. Hij vroeg ze naar hun beleving, hun gewoontes en keek met ze naar de barrières die een fietser onderweg tegenkomt. Fietsers gaan altijd voor de kortste weg, zo ontdekte hij. Maar onderweg doen ze vaak hetzelfde als een automobilist: even een boodschap halen en de kinderen van de crèche oppikken.

plaatje

Van Duppen doet het onderzoek 'Urban Trajectories' als een tweejarig onderzoekstraject waarin wetenschap, kunst en ruimtelijke ontwerppraktijk elkaar ontmoeten. Een initiatief van onder andere Architectuurcentrum Aorta.
Planologen en architecten hebben vaak het alleenrecht gehad op het tekenen van de stad, maar wat gebeurt er als je de tekentafel omdraait? In Urban Trajectories wordt de stad bekeken door de ogen van 15 inwoners van de Utrechtse wijk Leidsche Rijn tijdens hun dagelijkse fietsroute van en naar hun werk in de binnenstad. Welke route fietsen ze en waar ervaren ze barrières en verbindingen onderweg? Maar ook wat voor dingen vallen onderweg op, wat hoor je onderweg en zijn er bepaalde geuren die je waarneemt?
De analyse van de dagelijkse woon-werkroutes, ook vastgelegd op de website http://urbantrajectories.nl/) van Leidsche Rijners laat een aantal belangrijke aspecten zien van het fietsgedrag en de beleving van de route, zo meldt Van Duppen. Ten eerste maakt de fiets mensen flexibel. De respondenten uit het onderzoek zijn veelal jonge ouders die hun kinderen halen en brengen van school tijdens hun woon-werk route. Het gebruik van de fiets maakt het mogelijk verschillende locaties binnen relatief korte tijd aan te doen. Verder zijn fietsers erg bezig met het lekker door kunnen rijden. Elke onderbreking op de route proberen ze te vermijden.
Sprekend voorbeeld van dat laatste is de waardering voor de rustige, groene Cremerstraat boven de hoofdfietsroute. De Cremerstraat is een beschutte route door de wijk maar hij is wel hobbelig. Dat blijkt geen probleem te vormen voor de fietsers. De binnendoor route wordt meer gewaardeerd dan het rode fietspad aan de Vleutenseweg dat als hoofdfietsroute is aangemerkt. Zonder onderbrekingen van verkeerslichten kunnen doorfietsen en het rustige, groene karakter van de straat in de woonwijk worden als redenen genoemd. De bedoeling is dat het onderzoeksresultaten dit jaar vertaald worden naar praktische aanbevelingen voor planologen en stedebouwers.

[foto: Cremerstraat - Utrecht Google Streetview)

Report
Jan van Duppen , Architectuurcentrum Aorta
2013
Planologen en architecten hebben vaak het alleenrecht gehad op het tekenen van de stad, maar wat gebeurt er als je de tekentafel omdraait? In Urban Trajectories wordt de stad bekeken door de ogen van 15 inwoners van de Utrechtse wijk Leidsche Rijn tijdens hun dagelijkse fietsroute van en naar hun werk in de binnenstad. Welke route fietsen ze en waar ervaren ze barrières en verbindingen onderweg?
Ron Boumans (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
03-04-2013 @ 10:27

Af en toe fiets ik van Rotterdam naar centrum Utrecht. Ik heb daarvoor een fijne route die lekker doorrijdt. Tot ik in de buurt van Vleuten kom, dan wordt het een hindernisbaan. Zo komt het dat Vleuten-West halverwege tussen Rotterdam en Utrecht Centrum ligt.

Toen de spoortlijn van Gouda naar Utrecht werd verbreed had tegelijk een snelfietspad aangelegd kunnen worden, pal er naast. Dan hadden fietsers dus een hypersnelle verbinding met centrum Utrecht kunnen hebben. Gemiste kans dat dit niet gebeurd is.

Marjolein de Lange (ML Advies, Organisatie & Onderzoek)
04-04-2013 @ 18:35

Fietsers hobbelen misschien liever dan dat ze omrijden, of verkeerslichten zoals op de Vleutenseweg. Maar het liefste hebben ze op de kortste en beschutte route natuurlijk ook lekker vlak wegdek. 

Jan van der Horst (Fietsersbond)
17-04-2013 @ 11:32

De voorkeur voor de Cremerstraat boven de Vleutenseweg voor fietsers richting/vanaf het centrum is (vooral bij het verbeteren van het wegdek in het oostelijke deel) evident. Zie de wachttijden bij de sterkruising halverwege de Vleutenseweg.

Maar dat maakt de fietspaden en verbeteringen ervan langs de Vleutensewg niet overbodig, namelijk voor fietsers die hun bestemming, herkomst of vervolgroute in Oud Lombok of verder richting Utrecht Zuid en - Zuidwest hebben.   Dit laat zien dat ook een hoofdnet fiets fijnmazig moet zijn en dus in kosten/investeringstempo niet onderschat mag worden.

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: