Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsen meest populaire 'Ontspits maatregel'

26-11-2012

Fietsmaatregelen zijn het meest populair bij de werkgevers die in de regio Amsterdam het aantal autokilometers willen terugdringen. Dat blijkt uit de eindrapportage van de Taskforce Ontspits, die in 2008 werd opgericht op initiatief van het bedrijfsleven en sociale partners in de Metropoolregio Amsterdam.

plaatje

Die partijen ondertekenden in 2008 een Convenant om ontspitsen in het zakelijke en woon-werkverkeer te bevorderen bij werkgevers en hun werknemers. De Kopgroep Ontspits die daaruit ontstond startte met 16 werkgevers met circa 78.500 werknemers. Nu bestaat de Kopgroep uit 28 werkgevers met in totaal circa 99.500 werknemers in de Metropoolregio Amsterdam.
Adviesbureau Ecorys onderzocht wat dat uiteindelijk heeft opgeleverd en komt uit op een totale kilometerreductie in vier jaar tijd van circa 6,9%. Daar van is 2,5% toe te rekenen aan autonome effecten en van de resterende 4,4% is bijna de helft (2,1%) toe te schrijven aan afname van parkeervoorzieningen. Maar zonder dat exacte cijfers worden genoemd, heeft de fiets daar ook een aandeel in gehad. In ieder geval worden fietsmaatregelen het meest genoemd door de werkgevers die deel uitmaken van de Taskforce. 84% van alle medewerkers werkt bij een werkgever die actief beleid voert om fietsgebruik te stimuleren. De overheid loopt voorop in het aanbod van middelen die het gebruik van de fiets stimuleren, zoals douchefaciliteiten en een overdekte fietsenstalling. En in de top 10 van maatregelen staat de overdekte fietsenstalling op nummer 1, gevolgd op nummer 2 het inzetten van een fietsplan. Dan volgen flexibele werktijden en de inzet van de laptop, met douchefaciliteiten voor de fietser op nummer 5.

Van der Wal (ZZP-er)
27-11-2012 @ 21:56

Veel klachten gaan over de bereikbaarheid van bedrijfen. Per auto is dit makkelijk, met de fiets moet je vaak omrijden. Het lijkt er op alsof werken op autobezitters toegesneden is.

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: