Kenniscentrum voor fietsbeleid

E-fietsers zijn fitter en houden vol

26-06-2013

Automobilisten die met een beloning worden verleid om te gaan e-fietsen, merken dat aan hun gezondheid. Ze voelen zich fitter dan voordat men ging fietsen. 

plaatje

Dat blijkt uit een nieuwe studie van TNO, die een evaluatieonderzoek uitvoerde onder forensen die deelnamen aan 'Fietsen Loont' in Noord-Brabant, een project waarbij langdurig gebruik van de elektrische fiets in het woon-werkverkeer werd beloond.
Om deel te mogen nemen aan Fietsen Loont moest men op minimaal vijf kilometer van de werklocatie af wonen en het woon-werkverkeer met de auto afleggen. De deelnemers registreerden tijdens het onderzoekjaar wekelijks het gebruik van de elektrische fiets in een online rittenregistratiesysteem en vulden zowel vóór de aanschaf van de elektrische fiets, als na 3 en 12 maanden gebruik een online vragenlijst in.
Daaruit blijkt dat deelname aan het project leidde tot een aanzienlijk gebruik van de elektrische fiets in het woon-werkverkeer, zowel in de periode vlak na de aanschaf als op langere termijn. Na drie maanden deelname aan het project werd door 94% van de deelnemers de elektrische fiets meestal voor het woon-werkverkeer gebruikt, en na een jaar deelname was dit altijd nog 90%.
De gemiddelde enkele reis woon-werkafstand was 14 kilometer en de gemiddelde frequentie van woon-werk fietsen lag op 2,7 dagen per week. Die afstand is veel hoger dan de gemiddelde woon-werk afstand van ruim 4 kilometer die op een gewone fiets wordt afgelegd en ook dan de eerder gevonden woon-werk fietsafstand die forensen met een elektrische fiets afleggen (9,8 kilometer) en die voor niet-elektrische fietsgebruikers op 6,3 kilometer ligt. Desgevraagd gaf men aan een gemiddelde enkele reis woon-werkafstand acceptabel te vinden voor op de elektrische fiets van gemiddeld 18,9 kilometer. Onder de deelnemers die meestal de elektrische fiets gebruikten in het woon-werkverkeer nam de gemiddelde enkele reistijd met circa 10 minuten toe.
Als reden om de fiets soms niet te gebruiken noemde men onder andere 'geen zin om bezweet aan te komen', ík kan gemakkelijk/gratis parkeren'' en 'ik houd er niet van om nat te worden'. Redenen als het hebben van een auto van de zaak/leaseauto, het ontbreken van goede fietsroutes naar het werk, het lichamelijk soms niet in staat zijn om te fietsen, het niet handig vinden om te fietsen als de kinderen naar school/crèche gebracht moeten worden of het imago van de elektrische fiets spelen nauwelijks een rol bij het niet gebruiken van de elektrische fiets.
Behalve voor het woon werk-verkeer werd de e-fiets door 33% ook gebruikt voor recreatie en door 45% voor boodschappen doen.

De gezondheid van de e-fietsers is er duidelijk op vooruit gegaan. Het percentage elektrische fietsers dat voldeed aan de beweegnormen nam fors toe van 47% naar 93%. Men voelde zich fitter en gezonder dan voordat men ging fietsen naar het werk. (Er van afvallen deed men echter niet).
TNO concludeert dat het belonen van het gebruik van de elektrische fiets in het woon-werkverkeer gunstige resultaten oplevert voor de mobiliteit en gezondheid van forensen.

Article
Otto van Boggelen - Fietsberaad en Jolanda van Oijen - XTNT , Fietsverkeer 32
2013
Omdat er in de huidige statistieken nog geen onderscheid wordt gemaakt tussen e-fietsen en ‘gewone’ fietsen, weten we nog niet zo heel veel over de elektrische fiets. Maar via omwegen komt er toch steeds meer informatie boven tafel. Bijvoorbeeld op basis van de data die de fietscomputers van de e-fietsen verzamelen. Die geven een goede indicatie van de afstanden die e-fietsers rijden en met welke snelheid ze dat doen. Aangevuld met markt- en andere informatie wordt het beeld van de e-fietser zo duidelijker. Ook dat er nog een grote potentie ligt voor het woon-werkverkeer.
Report
2013
Actueel en vrij compleet overzicht van de kennis over de elektrische fiets. De publicatie gaat in op de kenmerken van het voertuig, het bezit van de e-fiets, het gebruik, de verkeersveiligheid, de meningen van de gebruikers en maatregelen die overheden nemen.
Report
Dr. I.J.M. Hendriksen, Drs. E.T.W. van der Knaap, Ir. Drs T. van Rooijen , TNO
2013
Automobilisten die met een beloning worden verleid om te gaan e-fietsen merken dat aan hun gezondheid. Ze voelen zich fitter dan voordat men ging fietsen. Het gebruik van de e-fiets neemt ook na langere tijd nauwelijks af.
Theo Zeegers (-)
10-07-2013 @ 11:52

Automobilisten die overstappen op de gewone fiets, voelen zich nog fitter

Morten Lange (Icelandic Cyclists' Federation)
06-08-2013 @ 01:45

Those are interesting and encouraging results.
However, I suppose you tjhe results pertain to pedelecs, not a varied assosrtment of e-bikes ? 
I though there was a clear distinction between e-bikes and pedelecs. Pedelecs are those that you have to pedal to get assistance, and where assistance is gradually reduced until vanishing as one  reaches 25 km/h. Pedelecs retain most of the characteristics of ordinary biccyles and do not require registration of the vehicle etc, as per EU directive  2002/24. 
See e.g. http://en.wikipedia.org/wiki/Pedelec

Morten Lange (Icelandic Cyclists' Federation)
06-08-2013 @ 03:22

Those are interesting and encouraging results.
However, I suppose the results pertain to pedelecs, not a varied assortment of e-bikes ? 
I think the distinction between pedelecs and more "powerful" and less health-inducing e-bikes is important :  Pedelecs are those that you have to pedal to get assistance, and where assistance is gradually reduced until vanishing as one  reaches 25 km/h. Pedelecs retain most of the characteristics of ordinary bicycles and do not require registration of the vehicle etc, as per EU directive  2002/24. 
See e.g. http://en.wikipedia.org/wiki/Pedelec
( This an edited version of the prior comment, for improved readability )

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: