Kenniscentrum voor fietsbeleid

De snelfietser fietst vaak, is hoog opgeleid, en rijdt meer dan 10 km naar het werk

12-03-2013

Adviesbureau SOAB legde op verzoek van de Fietsersbond een aantal nulmetingen van nog aan te leggen snelfietsroutes naast elkaar en vergeleek die met de cijfers van de bestaande snelfietsroute Breda-Etten-Leur. Die laatste scoorde beter, dus er valt nog het nodige te winnen met het opwaarderen van de andere routes.

plaatje

In totaal zijn de gegevens van ruim 2800 fietsers meegenomen in het onderzoek. Naast het traject Breda-Etten-Leur werd onder andere geënquêteerd op de trajecten Rotterdam-Dordrecht, Rijnwaalpad (Arnhem-Nijmegen en Haarlem-Amsterdam).
De bestaande snelfietsroute Breda – Etten-Leur scoort op alle aspecten beter dan de snelfietsroutes die nog grotendeels moeten worden aangelegd, zo luidde de eerste conclusie. Daarbij gaat om punten als kwaliteit wegdek, aantrekkelijkheid omgeving, verlichting, bewegwijzering en vertraging door verkeerslichten. Voor de meeste trajecten geldt dat men weinig te spreken was over de gladheidsbestrijding. Op een aantal trajecten zorgen verkeerslichten voor de nodige vertraging.
Uit het onderzoek kwamen ook cijfers over het huidige gebruik van de verschillende trajecten naar voren. Een grote meerderheid fietst altijd of meestal naar het werk. Daarnaast is er een kleinere groep respondenten die soms naar het werk fietst. De meeste respondenten zijn relatief hoog opgeleid, werken veel op dezelfde locatie en zijn relatief oud. Eén op de zes fietst maximaal 10 kilometer naar het werk, een kwart tussen de 11 en 15 kilometer en ongeveer 15% meer dan 15 kilometer. Daarbij zit men in de meeste gevallen tussen één en drie kwartier op de fiets. De frequentie van het fietsgebruik naar het werk heeft een duidelijke relatie met afstand, leeftijd, reisafstand, wel/geen vaste werklocatie en weersomstandigheden. Maar ook zaken als de mogelijke vervolgreis, snelheid en sociale aspecten spelen een rol.
Opvallend is dat de fietsers die weinig fietsen een negatievere reistijdbeleving hebben dan de respondenten die altijd of meestal fietsen. Ten opzichte van het openbaar vervoer geeft 60% aan dat de snelfietsroute sneller is. Ten opzichte van de auto is dat percentage 30%. Gezondheid is de belangrijkste stimulans om te gaan fietsen, aldus de enquête-uitslag. Maar ook blijkt dat aan fietspromotie door werkgevers nauwelijks wat wordt gedaan. Fietsregelingen, waaronder de kilometervergoeding, zijn relatief onbekend en worden daarom weinig benut.

Report
Bart Christiaens , Fietsersbond / Fiets filevrij
2013
Adviesbureau SOAB legde op verzoek van de Fietsersbond een aantal nulmetingen van nog aan te leggen snelfietsroutes naast elkaar en vergeleek die met de cijfers van de bestaande snelfietsroute Breda-Etten-Leur.
02-04-2013 @ 23:18

Wat verstaat men onder 'relatief oud'?

Hans Rooijakkers (gemeente Veghel)
03-04-2013 @ 15:09

Betreffende fietspromotie door werkgevers wil ik aangeven dat fietsers een aanzienlijke besparing voorwerkgever geven. Minder parkeerplaatsen en ook minder zieken. Hier zou wat tegenover kunnen staan in de vorm van douchegelegenheid, goede stalling, evt om bepaalde tijd onderhoud aan fiets regelen, electrische oplaadpunten e.d.

Peter H. Smit (Rover)
03-04-2013 @ 21:56

Hoe zou Breda - Etten-Leur zich verhouden tot Brussel - Leuven, wat kennelijk langs een HSL lijn ligt?

Francisco Rodriguez (VUB student)
19-07-2013 @ 17:52

Hello, im a student at the VUB in brussels and currently im doing my thesis about cycling freeways in the country. I would like to know if i can have access to the source of this data? so i can include it on my thesis, it would be extremely helfpul! also any kind of information related to bicycle suer highways. thanks in advance. Francisco. 

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: