Kenniscentrum voor fietsbeleid

'Best practices' als opstap naar een 'Lokale aanpak veilig fietsen'

17-06-2013

Het aantal fietsgewonden in Nederland blijft toenemen. Daarom moeten alle gemeenten voor eind 2013 een 'Lokale aanpak veilig fietsen' vaststellen. Als steuntje in de rug heeft het ministerie van IenM het rapport 'Fietsveiligheid Stand van zaken & best practices Nederlandse gemeenten in 2012' uitgebracht met voorbeelden van al uitgevoerde maatregelen.

plaatje

Zo bekijkt men in Velsen bij elke infrastructurele maatregel of ook fietsmaatregelen zijn mee te nemen. In Rotterdam werkt de afdeling Verkeer & Vervoer samen met de directie Sport & Cultuur. Die organiseert het project Lekker Fit! om kinderen op de basisschool op een leuke manier alles over een gezonde leefstijl bij te brengen. En de gemeente Achtkarspelen is voor de uitvoering van de gedragsmaatregelen ten behoeve van verkeersveiligheid een samenwerkingsverband met drie andere gemeenten aangegaan. Het zijn enkele van de 'Best practices' uit het rapport van IenM. Ze kwamen al even aan de orde in het pas verschenen nummer van Fietsverkeer. In totaal zijn 34 Best Practices geselecteerd. Elke Best Practice beschrijft kort de kerninformatie (kosten, initiatiefnemer, contactpersoon, enzovoort) en de belangrijkste succesfactoren. Het beschrijven van de succesfactoren geeft gemeenten de mogelijkheid om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Slim intern organiseren en slim extern samenwerken vormen de basis. Het rapport laat zien hoe ambtenaren en bestuurders hiermee aan de slag kunnen. 

Onder het kopje Best Practices zijn de voorbeelden ook op deze site te vinden. En gemeenten kunnen hier zelf nieuwe voorbeelden aanmelden.
Minister Schulz heeft de burgemeesters van zeven gemeenten gevraagd op te gaan treden als 'ambassadeurs fietsveiligheid'. Het gaat om Zoetermeer, Helmond, Amersfoort, Dronten, Oldambt, Franekeradeel en Delft.

Report
Monique Geerdink, Anna Lambrechtse, Erik Warners (allen Berenschot) en Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsberaad
2013
Het aantal ernstig verkeersgewonden onder fietsers is sinds 2000 sterk gestegen. Om te voorkomen dat het aantal fietsgewonden blijft stijgen, is in het Bestuurlijk Koepeloverleg Infrastructuur en Milieu afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk eind 2013 een Lokale aanpak veilig fietsen vaststellen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de VNG willen, in samenwerking met het Fietsberaad, gemeenten hierbij ondersteunen door best practices te verzamelen en een modelaanpak Veilig Fietsen op te stellen.  
Article
Ron Hendriks , Fietsverkeer 32
2013
Hoewel de schade nog redelijk meevalt, ondervindt ook het fietsbeleid bij gemeenten de gevolgen van bezuinigingen. Vooral de post infra gaat het merken. Maar een creatieve beleidsambtenaar is niet voor één gat te vangen. Je kunt bijvoorbeeld meeliften op onderhoudswerkzaamheden of meer het accent leggen op goedkope maatregelen die toch goed scoren. Of je verdiepen in de Nederlandse en Europese subsidiemogelijkheden. Meer inzetten op gedragsbeïnvloeding is ook een optie, mede omdat daar in een volgend programma 'Beter Benutten' het accent op wordt gelegd.
Riet Beukert (particulier)
07-07-2013 @ 11:32

Sommige gemeenten leggen (extra) autoparkeerplaatsen aan bij scholen en delen helmen uit omdat de kinderen niet meer (kunnen) fietsen... ook een manier.

Marina Govaert de Groene (Fietsersbond)
23-07-2013 @ 08:34

Er wordt teveel geregeld voor de verkeersdeelnemer en zo wordt het vanzelfsprekend dat men minder hoeft na te denken. Wnneer men meer met het Shared Space zou werken, moet de weggebruiker zelf nadenken en dat voorkomt ongevallen die nu gebeuren doordat men gewoon maar afgaat op de situatie die is gecreeerd. Men ziet een groen licht en denkt dat men zomaar kan doorrijden.......als een VRI niet werkt moet je eens zien hoelang mensen er over doen om over te steken. Was in Frankrijk en daar moest je met de fiets over een 3 baans rotonde, geef het je te doen als je daar niet aan gewend bent. Fietsen op wegen waar auto's 100km/u mogen in Duitsland en hier, al een fietspad in een 30km/u zone. Waar leren we dan nog wat wel en niet kan. Wij hebben door vele jaren fietsvakantie onze kinderen het verkeer leren kennen en dat zie je ook in hun gedrag als ze in de auto zitten of net als onze zoon op een groot landbouw- of grondverzetvoertuig. Daarom moet de verkeersles op school blijven en een praktijkexamen. Maar ook ouders moeten hun kinderen de juiste manier van fietsen op de weg meegeven, te dikwijls zie je dat kinderen aan de verkeerde kant fietsen. Ze steken de straat/kruising links van de weg over enzzzzz

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: