Kenniscentrum voor fietsbeleid

Waiting is a consequence of choices

Fietsverkeer
2003

On the basis of research and opinions in the field: six points of particular interest for bicycle-friendly adjustment of traffic lights.

Download file. Click to open link (opens in new window):

To cyclists a cycle time of 90 seconds marks the difference between good and bad traffic lights. This knowledge is shared by council members, local branches of Fietsersbond and experts, is the result of a preliminary study commissioned by Fietsersbond. Local authorities that want to design bicycle-friendly traffic lights may best begin during the initial designs for a neighbourhood, route or intersection. There is also much to gain with better maintenance and management of existing traffic lights.

Article
Erik Jongenotter en Martijn Akkerman , Fietsverkeer
2003
Empirisch onderzoek op 24 kruispunten met verkeerslichten in zes steden: in welke mate en waarom moeten fietsers wachten?
Report
2003
Witteveen+Bos heeft de fietsvriendelijkheid van 24 verkeersregelinstallaties in zes steden onderzocht. Het volledige rapport.
Article
Daniël de Haan, Theo Zeegers en Piet van der Linden , Verkeerskunde
2003
Praktijkvoorbeelden laten zien dat veel kan worden gedaan om het oponthoud voor fietsers bij verkeerslichten te verminderen, zonder de doorstroming van het autoverkeer aan te tasten.
Article
Erik Jongenotter en Martijn Akkerman , Fietsverkeer
2003
Empirical research at 24 traffic light controlled junctions in six towns: how long and why do cyclists have to wait?
Article
Daniël de Haan, Theo Zeegers en Piet van der Linden , Verkeerskunde
2003
Real-life examples demonstrate much can be done to decrease waiting times for cyclists at traffic lights, without affecting the flow of cars.

No comments have been posted as yet

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: