Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsberaad publication 10. Asphalt as paving for bicycle paths desirable and possible

Fietsberaad
2006

Brief recommendation about the possibilities of paving bicycle paths, as cyclists would prefer: objections often expressed are not or rarely justified.

You may order a printed copy by clicking here.


Asphalt or tiles? For cyclists, there is no comparison: they prefer the comfort of asphalt. Many municipalities and provinces therefore always choose asphalt. For some road managers, however, the decision is not so easy. They face various insurmountable objections to asphalting cycle paths. Construction costs, cables, gas pipelines and tree roots are among the most common problems mentioned.
Usually wrongly, as it appeared during a theme meeting between the Fietsberaad with experts on road construction and tree roots. The Fietsberaad explained in concise terms why asphalt can be used in almost all cases without objection. In this publication, the common objections are addressed individually.
Four (generally unjust) objections will be discussed:
1. Asphalt is much more expensive than tiles and paving.
2. Asphalt laid above cables and pipelines causes problems during maintenance work and is difficult to repair, resulting in high management costs.
3. No asphalt is allowed above gas pipelines.
4. Asphalt is susceptible to damage from tree roots. Vice versa, asphalt causes damage to trees by restricting root growth and blocking water and light for the roots.

Report
2002
Een uitgebreide samenvatting van het rapport van KOAC-WMD over de verhardingskeuze voor fietsverbindingen: asfalt, beton of tegels.
Report
2002
A detailed summary of the KOAC-WMD report about the choice of paving for bicycle connections: asphalt, concrete or paving slabs.
News
2008
Gemeenten kunnen zelf kiezen hoe het wegdek boven telecommunicatiekabels wordt uitgevoerd. Dat concludeert de Fietsersbond na bestudering van de nieuwe Telecommunicatiewet die vorig jaar in werking trad. Het Gemeentelijk Platform Kabel & Leidingen bevestigt desgevraagd dat de nieuwe Telecommunicatiewet de belangen van gemeenten en telecombedrijven evenwichtiger heeft verdeeld.
News
2008
Het omzetting van tegelfietspaden in asfaltfietspaden kost ongeveer € 250,- per strekkende meter, uitgaande van een gemiddelde breedte van 2,5 m. Dat heeft de gemeente Den Haag becijferd. De gemeente wil op de doorgaande fietsroutes tegels zoveel mogelijk vervangen door rood asfalt.
URL
2011
Methode om een wortelwerend folie aan te brengen, dat beschadiging van asfaltfietspaden door boomwortels helpt voorkomen.
M. (Marco) Cruijssen (Gemeente Vught)
07-12-2010 @ 11:35

Hierbij wil ik uw advies vragen over asfalt-fietspad naast weg van betonstraatstenen of andere open bestrating.

In Vught willen we kijken of en hoe we asfalt-fietspaden naast wegen van open bestrating kunnen realiseren. Ervaring leert dat er nogal eens kieren en andere zaken optreden bij het naast elkaar leggen van deze bestratingen. Graag willen we weten hoe we dit het best kunnen realiseren zonder verzakkings / zettings of andere problemen te krijgen. Vught heeft goede zandgrond in de meeste delen, op sommige plekken zijn er wat storende lagen. De problemen zitten hem vooral vaak bij de overgang, de banden e.d. Graag uw advies. Ikzelf ben groot voorstander van asfalt, maar het moet natuurlijk geen onderhoudsdrama worden.

07-12-2010 @ 11:40

Nu is onze civieltechnische kennis ook maar beperkt, dus wil ik je in elk geval doorverwijzen naar een volgend loket namelijk onze collega's van het CROW: http://www.crow.nl/Helpdesk

Misschien kan het volgende je alvast wat op weg helpen:

Op de fietsstraat in Oss wordt eveneens een combinatie van asfalt en elementenverharding gebruikt. Op dia 4 is in detail uitgetekend hoe deze voeg eruit ziet.

Ander voorbeeld is de van Humboldtstraat in Utrecht. Zie bovenstaande publicatie over asfalt, pagina 8. Of zie deze link naar Google-streetview. Hier is een opsluitband gebruikt tussen asfalt en klinkers.

We hopen dat je hier mee verder kunt.

13-12-2010 @ 15:10

Uit eigen ervaring weet ik dat de gemeente Raalte langs de Mettingenlaan een jaar of 10 geleden asfalt naast open heeft gecombineerd, dit ligt er nog steeds uitstekend bij.

Ria Glas (Fietsersbond)
04-01-2011 @ 10:57

Geachte heer Cruijssen,

Op de Herenstraat in Nieuwegein ligt al zeker 20 jaar een asfaltfietsstrook naast een klinkerverharding voor auto's. fietst prima en ligt er nog steeds prachtig bij. (zie street view)

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: