Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsbeleid werkt vooral op de lange termijn

Dirk Ligtermoet , Fietsverkeer
2003

Een uitgebreid historisch onderzoek naar de trend in fietsgebruik in acht steden wijst in de verklaring vooral op langetermijneffecten van beleidskeuzen.

Download file. Click to open link (opens in new window):

Hoe groot kan de invloed van fietsbeleid zijn? Deze telkens terugkomende vraag lag medio jaren ’90 van de vorige eeuw aan de basis van een uitgebreide historische studie, die de Stichting Historie der Techniek uitvoerde in het kader van het Masterplan Fiets. Voor de historische studie zijn in Nederland drie steden onderzocht: Amsterdam, Eindhoven en Enschede, die een relatief hoog aandeel fietsgebruik kennen, en Zuidoost-Limburg (Kerkrade/Heerlen) met een laag fietsgebruik.

Article
2003
Uit een historische studie naar de ontwikkeling van fietsgebruik, uit vergelijkingen tussen gemeenten en uit de Fietsbalans blijkt: fietsbeleid werkt, op langere termijn. [Fietsverkeer - 2003]
Policy memorandum
1998
Samenvatting van beleidsmatige argumenten die pleiten voor bevordering van het fietsgebruik.
File
A.A. Albert de la Bruhèze en F.C.A. Veraart - Stichting Historie der Techniek , Rijkswaterstaat (RWS-serie nr 63)
1999
Uitgebreide historische vergelijking van fietsgebruik en fietsbeleid in 9 Europese steden.
Report
A.A. Albert de la Bruhèze en F.C.A. Veraart - Stichting Historie der Techniek , Rijkswaterstaat (RWS-serie nr 63)
1999
Details historical comparison of bicycle use in 9 European towns.
Article
2003
Derived from an historic study into the development of bicycle use, comparisons between municipalities and from the Fietsbalans, the following conclusion is reached: bicycle policy works, in the long term. [Fietsverkeer - 2003]

No comments have been posted as yet

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: