Kenniscentrum voor fietsbeleid

Shared space and cyclists

Karin Broer , Fietsverkeer nr. 19
2008

Regulate as little as possible, in order to get traffic participants to think for themselves and communicate. That is, in a nutshell, the essence of Shared Space. The Monderman design philosophy creates a lot of waves in the world of traffic. Isn’t this achieved at the expense of weaker traffic participants?

Download file. Click to open link (opens in new window):

What exactly do Shared Space designs look like for cyclists? We went looking for busy locations and ended up at the three well-known examples of Shared Space in Drachten and Haren, viz.:
- Laweiplein in Drachten
- intersection De Drift/Kaden in Drachten
- Rijksstraatweg, Haren
Conclusion: these three examples demonstrate that the Shared Space theory often sounds more radical than its practical implementation. There are no completely unregulated traffic situations, even though the intersection De Kaden comes close.
The most striking feature in all these designs is a considerable cutback in the jungle of traffic signs. All designs also result in a beautiful public space. Their character has changed from traffic-oriented to a more relaxed, leisurely approach. Even though cars are still highly prominent at these intensities.
What conclusions can be drawn about cyclists? In all three situations cyclists have complained about subjective feelings of danger. In the Shared Space ideology it is always emphasised that a certain degree of confusion, of subjective danger, contributes to safety. People are more attentive. In this view we should rejoice in the complaints about cyclists’ subjective danger. Methorst feels this proposition to be ludicrous. Scientist Letty Aarts of SWOV feels that attentiveness as a result of subjective feelings of danger is only effective at low speeds. At higher speeds people react simply too late.
In part these opinions of cyclists can often be heard whenever bike paths are removed or a bicycle street is constructed. In those cases the speed of car traffic and the relation between numbers of cars and cyclists are always crucial. Car speeds do not appear to be a major issue in all three designs. In that sense the Shared Space designs are nice alternatives to the standard speed bump range.
The designs in Haren and at Laweiplein turned out well for cyclists, in our opinion. The freedom of action for cyclists is optimal. Although somewhat inconsistent with the Shared Space principles additional measures have been taken here to reinforce the position of cyclists (right of way for cyclists at the Lawei roundabout) or to limit the drawbacks of motor vehicles (railings to prevent illegal parking in Haren). Too many cyclists come off worst at De Kaden because they let themselves be intimidated by car traffic. They seek the safety of the pedestrian crossings that the designers have, with some reluctance, constructed.

Article
2008
Verkeerskundige Hans Monderman is maandag op 62-jarige leeftijd in zijn woonplaats Ureterp (Friesland) overleden. Dat heeft de gemeente Smallingerland, zijn werkgever, woensdag laten weten.
Design example
2008
Drachten, Laweiplein, shared-space-rotonde. Het Laweiplein is één van de bekendste voorbeelden van shared space op een druk kruispunt. Door zo min mogelijk te regelen moeten verkeersdeelnemers gestimuleerd worden om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. Met video.
Article
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jürgen Gerlach, Drs. Rob Methorst, Dipl.-Ing. Dirk Boenke, cand.-Ing. Jens Leven
2008
Article
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jürgen Gerlach, Drs. Rob Methorst, Dipl.-Ing. Dirk Boenke, cand.-Ing. Jens Leven
2008
A contribution to make a popular design philosophy more objective
Report
2008
Evaluation of the reconstruction in to a square with roundabout
Article
Karin Broer , Fietsverkeer nr. 19
2008
Regel zo min mogelijk, zodat verkeersdeelnemers zelf weer gaan nadenken en communiceren. Dat is kort gezegd Shared Space. De ontwerpfilosofie van Monderman schept de nodige beroering in de verkeerswereld. Gaat het allemaal niet ten koste van de zwakke verkeersdeelnemers?
Design example
2008
Drachten, Drift/De Kaden, shared-space-kruispunt. Dit kruispunt is een voorbeeld van shared-space in de meest pure vorm. Ondanks het redelijk hoge verkeersbelasting zijn er nauwelijks maatregelen genomen om het verkeer te regelen. Met video.
Design example
2008
Haren, Rijksstraatweg, gemengd profiel. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was de Rijksstraatweg een experimenteel voorbeeldproject verkeersveiligheid. Met rijksgeld werden vrijliggende fietspaden aangelegd. Nu staat de Rijksstraatweg te boek als voorbeeldproject shared space. De fietspaden zijn weer afgebroken. Met video-impressie.
Design example
2008
Drachten, Laweiplein, shared-space roundabout. Laweiplein is one of the best-known examples of shared space at a busy intersection. By regulating as little as possible, traffic participants would be encouraged to assume more responsibility for their own behaviour. Laweiplein has drawn national and international attention from traffic engineers and others.
Design example
2008
Drachten, Drift/De Kaden, shared-space-intersection. The intersection Drift and De Kaden is an example of shared space in the purest sense. Despite a quite high traffic volume hardly any measures have been taken to regulate traffic.     
News
2008
De gemeente Smallingerland en de provincie Fryslân willen samen komen tot de oprichting van een Shared Space Instituut in Drachten. In het op te richten instituut wordt de kennis over en de ervaringen met dit soort oplossingen gebundeld. Drachten heeft het Shared Space gedachtegoed inmiddels op verschillende plaatsen in de stad toegepast.
Design example
2008
Haren, Rijksstraatweg, mixed profile. In the nineteen eighties Rijksstraatweg was used as an experimental project for traffic safety. National authorities provided the funds to construct separate bike paths. Currently Rijksstraatweg is renowned as an exemplary shared-space project. The bike paths have been demolished.
News
2008
Local authorities in Smallingerland intend to establish a Shared Space Institute in Drachten, in co-operation with the province of Friesland. This institute would assemble all knowledge on and experience with this type of traffic solution. Drachten has already put the principles of Shared Space into practice on various locations within the town.
Report
ing. R.R. van der Velde, ing. E. Bos , Grontmij, Gemeente Haren
2008
In de afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan het implementeren van het concept Shared Space in vraagstukken op het gebied van ruimtelijke inrichting. Het Shared Space project in Haren heeft kunnen rekenen op veel internationale belangstelling.
Report
Municipality of Emmen (NL), Province of Fryslân (NL), Municipality of Haren (NL), Municipality of Bohmte (G), Suffolk County Council (UK), Municipality of Middelfart (DK), City of Ostend (B) , Interreg IIIB project Shared Space
2008
Shared Space is a simple phrase. It was coined at the outset of the Interreg-project, providing both a title and a broader vocabulary with which to address a complex set of issues arising across the European Union. Largely as a result of the project, the phrase is now widely used and recognized around the world. In common with all language, the meaning of the term ‘Shared Space’ is evolving as experience is gained and knowledge expands.
Report
2008
Shared Space defines a set of integrated ideas about people, movement and public space. In this evaluation some of the pilot projects are reviewed.
Article
Rob Methorst , Rijkswaterstaat, DVS
2008
Een kritische beschouwing van Rob Methorst, afgeleid van de Duitstalige beschouwing over Shared Space
Article
Karin Broer , Fietsverkeer nr. 19
2008
Regulate as little as possible, in order to get traffic participants to think for themselves and communicate. That is, in a nutshell, the essence of Shared Space. The Monderman design philosophy creates a lot of waves in the world of traffic. Isn’t this achieved at the expense of weaker traffic participants?
Cees Wildervanck (de Paauwen PenProducten)
23-06-2008 @ 11:41

Het artikel 'Shared Space en de fietser' in het laatste nummer van 'Fietsverkeer' vervult mij met gemengde gevoelens. Wat het redactionele gedeelte betreft: iemand met ook maar enig inzicht in statistiek weet dat je bij een daling van twee zwaargewonden in zes jaar naar geen gewonden in drie jaar niet kunt spreken van een (significante) daling van het aantal slachtoffers, en dat je dus ook niet kunt zeggen dat de na-situatie veiliger is. Het verbaast mij dat zo'n uitspraak de redactie überhaupt is gepasseerd.

Wat de in het artikel aan het woord gelaten personen betreft vervult het mij met grote zorg dat er kennelijk veel wordt verwacht van het 'zelfvertrouwen' van de kwetsbare passanten. Als dat de wijze is waarop de infrastructuur voor de toekomst veiliger moet worden gemaakt staat ons nog wat te wachten. Dat Henk Veenstra achteruit een kruispunt oploopt is een party trick van Hans Monderman, en als er een camera op iemand gericht is die achteruit een weg oploopt en er natuurlijk mensen staan te kijken, mag je wel verwachten dat het verkeer dat ziet, en stopt. 'But don't try this at home!' Dat fietsers minutenlang aarzelen alvorens over te steken kan bezwaarlijk als een vooruitgang van hun veiligheid worden opgevat.

Dat subjectieve onveiligheid per definitie tot meer objectieve veiligheid zou leiden is, zoals Methorst al aangeeft, een drogredenering. Subjectieve onveiligheid in woonwijken is veeleer een indicatie van een hoger objectief risico, cq van een grotere kans op ongevallen. Bij dit alles is buiten beschouwing gebleven dat sommige kwetsbare verkeersdeelnemers straks domweg de straat niet meer op durven. Ik denk hierbij vooral aan oudere voetgangers en fietsers, een groeiende groep waar werkelijk met veiligheid begane verkeersdeskundigen al geruime tijd, maar naar het lijkt zonder resultaat, op wijzen. Kortom: het artikel is deels inhoudelijk onjuist en voor het overige op zijn zachtst gezegd eenzijdig en onvolledig. Een grootschalige grondige evaluatie van zowel de mobiliteits- als de objectieve en subjectieve veiligheidsaspecten van Shared Space lijkt eens temeer dringend gewenst

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: