Kenniscentrum voor fietsbeleid

CROW publicatie 207. Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen

2005

In deze publicatie leest u aan welke randrichtlijnen de bebakening en markering van wegen moeten voldoen. De publicatie behandelt erftoegangswegen, gebiedsontsluitingswegen en (nationale en regionale) stroomwegen. Voor iedere categorie vindt u unieke ontwerp- en inrichtingselementen. De richtlijnen sluiten aan bij de geldende wetgeving en de ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid.

U kunt deze publiactie bestellen via de CROW-website door op bovenstaande link te klikken.

Inhoudsopgave:

Deel I: Markering
1 Markeringen algemeen
1.1 Omschrijving
1.2 Doeleinden
1.3 Indeling markering
1.3.1 Functie
1.3.2 Situering
1.3.3 Type markering
1.3.4 Materiaal
1.4 Voorschriften
1.4.1 Wettelijke voorschriften
1.4.2 Verkeersbesluiten
1.5 Kleuren
1.6 Maatvoering
2 Basismarkeringen
2.1 Markeringen in lengterichting
2.2 Markeringen in dwarsrichting
2.2.1 Driehoeksmarkeringen
2.2.2 Stopstrepen
2.2.3 Oversteek langzaam verkeer
2.2.4 Oversteekplaatsen voor (brom)fietsers
2.3 Overige markeringen
2.3.1 Pijlmarkeringen
2.3.2 Verdrijfstrepen
2.3.3 Puntstukken en witte vlakken
2.3.4 Symbolen en verkeerstekens
3 Markering per ontwerpelement
3.1 Rechte wegvakken
3.1.1 Lengtemarkeringen
3.1.2 De breedte van scheidings-, deel- en kantstrepen
3.1.3 Scheidings-, deel- en kantstrepen in relatie tot het dwarsprofiel
3.1.4 Bijzondere situaties buiten de bebouwde kom
3.1.5 Scheiding tussen diverse stroken
3.2 Horizontale en verticale bogen
3.2.1 Zicht als criterium
3.2.2 Waarschuwingsstreep als inleiding op inhaalverbod
4 Fiets- en bromfietsverkeer
4.1 Fietspaden en fiets/bromfietspaden
4.2 Fiets- en suggestiestroken
4.2.1 Fietsstrook
4.2.2 Suggestiestrook
5 Openbaar vervoer
5.1 Openbaarvervoerbanen en -stroken
5.1.1 Plaats bussymbool
5.1.2 Dubbele busstroken
5.1.3 Busstroken bij kruispunten
5.1.4 Trambanen
5.2 Bushalteplaatsen
5.2.1 Buiten de bebouwde kom, stroomwegen, vrijliggend
5.2.2 Binnen de bebouwde kom
5.3 Tramheuvels
6 Bijzondere rijstroken
6.1 Wisselstrook
6.2 Doelgroepstrook
6.3 Spitsstrook
6.3.1 Begin spitsstrook
6.3.2 Einde spitsstrook
6.3.3 Spitsstrook die een afrit passeert
6.3.4 Spitsstrook die een toerit passeert
6.4 Plusstrook
6.4.1 Begin plusstrook
6.4.2 Einde plusstrook
6.5 Bufferstrook
6.6 Kruipstrook
6.7 Vluchtstrook en vluchthaven
7 Parkeren
7.1 Parkeerhavens en -stroken
7.2 Gele en blauwe strepen als markering
7.3 Speciale parkeerfaciliteiten
7.4 Afgekruist vlak
7.5 Laad- en loshavens
8 Aansluitingen
8.1 Uitrijstroken naar links en rechts
8.1.1 Pijlmarkering en markeringsdetail
8.1.2 Plaats van de pijlen
8.2 Invoegstroken
8.2.1 Details van de markering
8.2.2 (Stads)autosnelwegen
8.2.3 Doorgetrokken streep op taper
8.3 Weefvakken
8.3.1 Details van de markering
8.4 Toe- en afritten
8.4.1 Details van de markering
9 Kruispunten
9.1 (Gemarkeerde) linksafvakken
9.1.1 Bibeko
9.1.2 Bubeko
9.1.3 Details van de markering
9.2 Opstelstroken bij verkeersregelinstallaties
9.2.1 Scheiding tussen opstelstroken
9.2.2 Stopstreep
9.2.3 Pijlmarkeringen
9.2.4 Opstelstroken voor fietsers
9.2.5 Bijzondere situaties
9.3 Opgeblazen fietsopstelstroken (OFOS)
9.3.1 Details van de markering
9.4 Gecombineerde rechtsafvakken
9.5 Verkeersdruppels
9.5.1 Markering in relatie tot de vormgeving
9.5.2 Markering in relatie tot zichtbaarheid
9.5.3 Druppel type 1 bibeko
9.5.4 Druppel type 2
9.5.5 Druppel type 3
9.5.6 Geverfde verkeersdruppels
9.5.7 Bliksemflits
9.6 Verkeersgeleiders of middengeleiders
9.6.1 Eenzijdige passage
9.6.2 Tweezijdige passage
9.7 Baansplitsingen
9.7.1 Details van de markering
9.8 Rotondes
9.8.1 Enkelstrooksrotondes
9.8.2 Tweestrooksrotonde
9.8.3 Rotondes met spiraalmarkering
9.8.4 Rotondes met fysiek gescheiden stroken
9.8.5 Rotonde met verkeerslichten
9.9 Spoorwegovergangen
9.9.1 Stopstreep
9.9.2 As- en kantstrepen
9.9.3 Nabijgelegen kruispunten
9.10 Beweegbare bruggen
10 Overige
10.1 Uitritten
10.2 Verkeersdrempels en plateaus
10.2.1 Details van de markering
10.2.2 Afwijkingen in verband met elementenverharding
Bijlagen
I Letters met een hoogte van ,60 m
II Cijfers met een hoogte van ,60 m
III Letters met een hoogte van ,00 m
IV Cijfers met een hoogte van ,00 m
V Figuren

Deel II Bebakening
1 Inleiding
2 Bebakening van rechtstanden, verticale en horizontale bogen
2.1 Bebakening van wegvakken
2.2 Bebakening van horizontale en verticale bogen
2.2.1 Onoverzichtelijke of misleidende bogen
2.2.2 Extra bebakening van onoverzichtelijke, misleidende of krappe bochten
2.2.3 Aanduiding adviessnelheid
2.2.4 Uitvoering en plaatsing van bochtschilden
2.2.5 Bochtreflectorpaal
2.2.6 Reflectoren in het wegdek
2.3 Krappe horizontale bogen
2.3.1 Algemeen
2.3.2 Categorie-indeling bochten
2.3.3 Voorzieningen in krappe bogen
3 Overige bebakeningselementen van (rechte) wegvakken
3.1 Radiofrequentieborden
3.2 Wildspiegels
3.3 Hectometrering
3.3.1 Hectometerborden voor hoofdrijbanen
3.3.2 Hectometerborden voor verbindingswegen, parallelrijbanen, toe- en afritten en
dergelijke
3.3.3 Vluchthavens
3.3.4 Aanduiding vluchtweg
3.4 Anti-spookrijmaatregel
3.5 Ritsen
3.6 Bebakening van plaatselijk beperkt profiel van vrije ruimte
3.7 Bebakening van divergentiepunten
3.8 Beëindiging en versmalling van vluchtstroken en invoegstroken
3.8.1 Korte invoegstrook
3.9 Bebakening van toeritten met twee rijstroken
4 Bebakening van kruispunten en oversteekplaatsen
4.1 Bewegwijzering en bebording
4.2 Fysieke middelen
4.3 De gele koker (verkeerszuil)
4.4 Extra bebakening van slecht zichtbare of onoverzichtelijke kruispunten en
oversteekplaatsen
4.5 Bebakening van spoorwegovergangen en beweegbare bruggen
4.6 Medegebruik busbaan
Bijlagen
I Het verband tussen de boogstraal, de ontwerpsnelheid en de verkanting bij nat wegdek
II Het verband tussen de boogstraal, verkanting en ontwerpsnelheid (in tabelvorm)
III Wegbebakening codering
IV Figuren
Literatuur
Trefwoorden

News
2005
De herziene 'Richtlijn bebakening en markering van wegen' (RBM) rolt dezer dagen van de CROW-pers. De verkeersdeelnemer kan straks in één oogopslag zien op wat voor soort weg hij zich bevindt.

No comments have been posted as yet

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: