Kenniscentrum voor fietsbeleid

CROW publicatie 222. Richtlijn bewegwijzering

2005

In deze richtlijn leest u waaraan bewegwijzering moet voldoen en hoe u deze moet uitvoeren. De richtlijn sluit aan op CROW-publicatie 164 ‘Handboek Wegontwerp’. Het behandelt dezelfde wegcategorieën: nationale en regionale stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen.

U kunt deze publicatie bestellen via de CROW-website door op bovenstaande link te klikken.

No comments have been posted as yet

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: