Kenniscentrum voor fietsbeleid

Handboek Verkeersveiligheid

2008

Het nieuwe ‘Handboek verkeersveiligheid’ van CROW telt maar liefst 548 pagina's. De uitgave bundelt dan ook vrijwel alle de kennis op dit gebied in Nederland. Of, zoals CROW zegt, het geeft een evenwichtige en inhoudelijke afspiegeling van de Nederlandse praktijk doordat alle relevante disciplines eraan hebben bijgedragen. Alleen de relatief ‘tijdloze kennis’ wordt behandeld. Hiertoe behoren onder meer modellen, methoden en techniek.

Het boek is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel heeft als doel grip op het onderwerp verkeersveiligheid te krijgen. Tot dit deel behoren de hoofdstukken Theorie; Trends en ontwikkelingen; Beleid; Dataverzameling en data-analyse; en Onderzoek in de praktijk. Het tweede deel richt zich op de maatregelen die kunnen worden genomen. Centraal hierbij staan de drie E’s en de drie P’s. Engineering, Education en Enforcement vormen het klassieke trio instrumenten van de verkeersgedragsbeïnvloeding. Push, Pull and Persuasion zijn de drie manieren om de instrumenten in te zetten. Deel twee bestaat uit de hoofdstukken: Ruimtelijke ordening en omgeving; Infrastructuur; Veiligheid van voertuigen; Verkeerseducatie; en Verkeershandhaving.
Het derde deel geeft een beeld van de problemen in de praktijk en hoe deze kunnen worden aangepakt. De onderwerpen uit de vorige twee delen komen hier samen in geïntegreerde benaderingen van verkeers(on)veiligheid. Duidelijk wordt dat alles met alles te maken heeft. Deel drie bestaat uit de hoofdstukken: Risicoverhogend verkeersgedrag; Specifieke groepen verkeersdeelnemers; en Praktijkvoorbeelden. Uiteraard wordt bij de Specifieke groepen ook ingegaan op maatregelen die de veiligheid van fietsers kunnen verbeteren. 

No comments have been posted as yet

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: