Kenniscentrum voor fietsbeleid

Master scriptie Bart Wijnands: Welke slimme fietsinnovaties hebben een grote impact en welke zijn efficient?

Bart Wijnands , Universiteit van Amsterdam
2017

Onderzoek naar welke innovaties er spelen en welke van die innovaties een grote impact zullen hebben op het fietssysteem volgens verschillende experts. Kortom, welke innovaties hebben een disruptieve impact op het fietssysteem?

Download file. Click to open link (opens in new window):

Als het aankomt op slimme innovaties in het fietssysteem spelen er vele innovaties. Slechts enkelen daarvan hebben een disruptieveimpactop het fietssysteem. Ondanks de moeilijkheid preciestevoorspellen welke slimme fietsinnovaties een disruptieve impact zullen hebben op het fietssysteem, heb ik voor mijn masterscriptie in kaart gebracht welke slimme innovaties in het fietssysteem disruptief zijn door te vragen aan een groepexperts welke innovaties zij verwachten dat disruptief zijn. Wat vooral naar voren komt bij het voorspellen van disruptieve slimme innovaties in het fietssysteem is dat er verdeeldheid heerst over de impact van veel innovaties, waarbij de experts bij hun standpunt  blijven, ondanks inzicht in andere perspectieven. Daarnaast ontstond tijdens het onderzoek nog een andere vraag. Welke slimme innovaties zijn ook daadwerkelijk efficiënt? Naar mijn mening is dit afhankelijk van de situatie, waarbij een afweging moet worden gemaakt tussen oude maatregelen en nieuwe, slimmemaatregelen. 

Chris Scurbecq (OCMW)
16-09-2017 @ 13:41

Hoe verfrissend is dit onderzoek, want vanuit een andere benadering dan we gewoonlijk zien passeren: vragen naar voorspellingen van experts over het impact vàn en hoe deze onderling toch redelijk wat verschillen.

Ik moet hierbij onwillekeurig denken aan het impact van beleidsbeslissingen ('policy') van welke aard ook - ondanks de slimme technologie. Zo'n beslissing (UCI in 1934) heeft o.a. een groot impact gehad op ligfietsen! We zouden wellicht anders veel meer ligfietsen zien rijden en in verschillende varianten zoals geïncorporeerde flexibele weerbescherming. Zo kan men nu het negatief impact opmerken van de EU-regelgeving op S-Pedelecs (de snelle elektrische fiets).

Off-topic IT-vraagje: is het mogelijk om een Engelstalige pdf door een vertaalmolenapp te draaien naar de Nederlandse taal?

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: