Kenniscentrum voor fietsbeleid

CROW publicatie 96b. Maatregelen op fietspaden en voetpaden – Werk in Uitvoering

2005

In deze publicatie vindt u concrete maatregelfiguren voor het werken op fiets- en voetpaden. De publicatie gaat in op de indeling van werkzaamheden naar verschillende typen fiets- en voetpaden. Ook eventuele aanvullende maatregelen op de naastgelegen rijbaan komen aan bod. Daarnaast is aandacht voor de specifieke verschillen tussen maarregelen voor fietspaden en voetpaden.

U kunt deze publicatie bestellen via de CROW-website door op bovenstaande link te klikken.

Inhoudsopgave:

Woord vooraf
Projectorganisatie
1 Inleiding
1.1 Herziening van de richtlijnen
1.2 Opbouw richtlijnen
1.3 Opbouw van deel ‘Maatregelen op fietspaden en voetpaden’
1.4 Algemeen kader en afbakening
1.4.1 Werkingskader
1.4.2 Standaardmaatregelen
1.4.3 Gebruikers
2 Werken op en naast fietspaden en voetpaden
2.1 Inleiding
2.2 Werken op en naast fietspaden en voetpaden
2.3 Uitgangspunten bij fietspaden en voetpaden
2.4 Van werkruimte naar werkvak
2.5 Indeling werkzaamheden naar plaats ten opzichte van het fietspad en voetpad
2.6 Obstakelvrije zone
2.7 Praktijkvoorbeelden
2.8 Statische en dynamische werkzaamheden
2.9 Stationaire en rijdende afzettingen
3 Voorbereiding
3.1 Inleiding
3.2 Voorbereidingsproces
3.3 Stap 1: Beschrijving karakteristieken werk en werkruimte
3.4 Stap 2: Beschrijving weg- en verkeerskenmerken
3.5 Stap 3: Toetsing op knelpunten
3.6 Stap 4: Bepaling standaardmaatregelen
3.7 Stap 5: Uitwerking maatregelen
3.8 Snelheidsbeperking bij werk in uitvoering
4 Maatregelen bij statische werkzaamheden
4.1 Inleiding
4.2 Indeling maatregelen
4.3 Uitvoering stationaire afzettingen
4.3.1 Opbouw stationaire afzetting
4.3.2 Overige onderdelen stationaire afzetting
4.4 Uitvoering stationaire afzettingen bij kortdurende werkzaamheden
4.5 Zoekschema stationaire afzettingen
5 Maatregelen bij dynamische werkzaamheden
5.1 Inleiding
5.2 Toepassingscriteria rijdende afzettingen
5.3 Indeling maatregelen
5.4 Uitvoering rijdende afzettingen
5.5 Zoekschema rijdende afzettingen
6 Maatregelfiguren en tabellen
Bijlagen
I Bepaling verkeersruimte
II Begrippenlijst en verkeersborden

No comments have been posted as yet

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: