Kenniscentrum voor fietsbeleid

CROW Publicatie 291. Leidraad fietsparkeren 2011

CROW
2010

Dit document bevat een samenvatting en de inhoudsopgave van de tweede versie van de Leidraad Fietsparkeren. De publicatie verschaft informatie om goed fietsparkeerbeleid op te zetten, te realiseren en in stand te houden. Onderwerpen: beleidsontwikkeling, planning, ontwerp, uitvoering, exploitatie, beheer en de vele verschijningsvormen van fietsparkeervoorzieningen. Hierbij is ook aandacht voor juridische en technische aspecten.

Download file. Click to open link (opens in new window):

Deze Leidraad fietsparkeren gaat in op het formuleren van een fietsparkeerbeleid. U leest meer over de praktische invulling daarvan. Het probleem van hinderlijk geplaatste fietsen, fietswrakken en weesfietsen komt uitvoerig aan bod. De leidraad bevat herziene en uitgebreide parkeerkencijfers, maten van fietsen en technische gegevens van verschillende fietsparkeervoorzieningen (op straat, inpandig of in een fietskluis). Tot slot gaat de leidraad in op het fietsparkeren op specifieke locaties (bijvoorbeeld in het centrum, op het station, in bestaande en nieuwe woon- en werkgebieden, publieksvoorzieningen en scholen).

De volledige leidraad Fietsparkeren is te bestellen via de website van CROW.

Article
Karin Broer , Fietsverkeer
2004
Samenvatting van een onderzoeksrapport: buurtstallingen en trommels in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Haarlem.
Article
Theo Zeegers , Ketting
2005
Het keurmerk voor goede fietsparkeersystemen is eind 2004 aangepast, verbeterd. Nieuwe elementen in de norm worden uitgelegd in dit artikel van de Fietsersbond.
Article
Theo Zeegers , Ketting
2005
The hallmark for good bicycle parking systems has been updated and upgraded at the end of 2004. New elements in the standard are explained in this article by Fietsersbond.
Report
SOAB , AVV
2000
Onderzoek in opdracht van AVV inzake 'Richtlijnen rond de capaciteitsbepaling van fietsparkeervoorzieningen bij solitaire functies in stedelijk gebied';
Notice
Fietsberaad
2010
Notitie met fietsparkeerkencijfers, waarmee bepaald kan worden hoeveel fietsparkeerplekken er nodig zijn bij een functie.
News
2011
CROW presenteert de Leidraad fietsparkeren. Deze nieuwe leidraad behandelt zowel de beleidskant als de invulling van fietsparkeren in de praktijk. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan veelvoorkomende fietsparkeerproblemen, zoals hinderlijk geplaatste fietsen, fietswrakken en weesfietsen.
Notice
Fietsberaad
2010
Facts and figures on bicycle parking, allowing a calculation how many bicycle parking spaces are necessary for specific functions
Notice
Michiel Hes (Berenschot); Rolf Schooleman (Berenschot); Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsberaad
2012
Deze Fietsberaadnotitie omschrijft kort en krachtig welke stappen een gemeente moet doorlopen om regels voor geparkeerde fietsen te kunnen handhaven.
Policy memorandum
Rowan van de Weerd en Otto van Boggelen, CROW-Fietsberaad , CROW-Fietsberaad
2017
In deze notitie verkennen we hoe lang gemeenten verwijderde fietsen moet ‘bewaren’ om de rechtmatige eigenaar in de gelegenheid te stellen zijn fiets weer op te halen. Volgens de wet mag een gemeente een verwijderde fiets verkopen of vernietigen als de bewaarkosten (aanzienlijk) hoger zijn dan de waarde van de fiets.

No comments have been posted as yet

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: