Kenniscentrum voor fietsbeleid

CROW publicatie 240. Handreiking landbouwverkeer – Wegen met gemengd verkeer buiten de bebouwde kom

2006

Deze handreiking helpt wegbeheerders om knelpunten op plattelandswegen aan te pakken. Steeds meer mensen gebruiken deze wegen als recreatieve fiets-, wandel- of autoroute. Tegelijkertijd worden landbouwvoertuigen groter en zwaarder en neemt het verkeer toe. De handreiking bundelt de kennis, richtlijnen en regelgeving op dit gebied. Bekijk aan de hand van voorbeeldmaatregelen welke oplossingen er mogelijk zijn.

U kunt deze publicatie bestellen via de CROW-website door op bovenstaande link te klikken.

Inhoudsopgave:

Samenvatting
Inleiding
1 Ontwikkelingen in het landelijk gebied
1.1 Ontwikkelingen in het landelijk gebied
1.1.1 Landbouw
1.1.2 Toename recreatie op het platteland
1.2 Probleemschets
1.2.1 Verkeersveiligheid landbouwverkeer
1.2.2 Beheer
1.3 Het bestaande beleid
1.3.1 Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening
1.3.2 Agenda Vitaal Platteland
1.3.3 Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2000-2006
1.4 Samenvatting situatie en ontwikkelingen
2 Regelgeving landbouw- en vrachtverkeer
2.1 Voertuigreglement
2.2 EU-richtlijn
2.3 Arbowet- en regelgeving
2.4 Samenvatting wet- en regelgeving
3 Duurzaam Veilig Wegontwerp
3.1 Visie Duurzaam Veilig
3.1.1 Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer
3.1.2 Duurzaam Veilig, de tweede fase
3.1.3 Geactualiseerde Duurzaam Veilig-visie
3.1.4 Verkeersonveiligheid landbouwverkeer in termen van Duurzaam Veilig
3.1.5 Categorisering wegen volgens duurzaam veilig
3.1.6 Essentiële herkenbaarheidkenmerken
3.2 Gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen buiten de bebouwde kom
3.2.1 Voorbeelden beleid landbouwverkeer op gebiedsontsluitingswegen
3.2.2 De positie van de fietser op de weg
3.3 Ontwerpvoertuigen landbouw- en vrachtverkeer
3.4 Criteria landbouwroute
3.5 Samenvatting Duurzaam Veilig wegontwerp
4 Stappenplan gebiedsgerichte aanpak
4.1 Stap 1: Start het project op
4.2 Stap 2: Bepaal de belangrijkste knelpunten
4.3 Stap 3: Bepaal de mogelijke oplossingen
4.4 Stap 4: Maak een afweging/keuzemoment
4.5 Stap 5: Opstellen en uitvoeren maatregelenprogramma
5 Voorbeeldmaatregelen
5.1 Maatregelen aan de infrastructuur
5.2 Maatregelen gericht op gedrag/communicatie
5.3 Maatregelen op het gebied van handhaving & regelgeving
Literatuur en websites
Bijlagen:
I Case stappenplan gebiedsgerichte aanpak
II Samenvatting onderzoek effecten verhoging maximumsnelheid land- en
bosbouwtrekkers, AVV april 2006

News
2006
In situaties waar fietsers en landbouwverkeer van dezelfde routes gebruikmaken, zou overwogen moeten worden ook langs erftoegangswegen fietspaden aan te leggen. Dit in afwijking van de Duurzaam-Veiligprincipes.
Article
Theo Zeegers - Fietsersbond , De Ketting, nr 185, maart 2007
2007
Over CROW-publicatie 'Handreiking landbouwverkeer'.
Article
Hans Godefrooij , Fietsverkeer nr. 18
2008
Volgens Duurzaam Veilig moeten gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom altijd worden voorzien van parallelwegen. In de praktijk betekent dit vaak het ombouwen van fietspaden. Fietsers moeten dan de ruimte delen met bestemmingsverkeer en landbouwvoertuigen. Welke afwegingen spelen daarbij een rol?
Article
Theo Zeegers - Fietsersbond , De Ketting, nr 185, maart 2007
2007
About CROW publication 'Guide for Agricultural Vehicles'.
Article
Theo Zeegers - Fietsersbond , De Ketting, nr 185, maart 2007
2007
About CROW publication 'Handreiking landbouwverkeer' [Agricultural traffic guide].

No comments have been posted as yet

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: