Kenniscentrum voor fietsbeleid

CROW publicatie 126A. Fietsoversteken op rotondes

CROW
2003

CROW-Publicatie 126a is een aanvulling op Publicatie 126 (Eenheid op rotondes, 1998) en bevat aanbevelingen voor de vormgeving van veilige fietsoversteken op rotondes binnen de bebouwde kom.

Download file. Click to open link (opens in new window):

U kunt de publicatie Fietsoversteken op rotondes bestellen via de CROW website.

Uit oogpunt van verkeersveiligheid moet de weggebruiker in één oogopslag kunnen zien welke voorrangsregeling van kracht is. Daarom heeft TNO Technische Menskunde in opdracht van CROW onderzocht welke kenmerken bepalend zijn voor de herkenning van de van kracht zijnde voorrangsregeling. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat weggebruikers bij het bepalen van de voorrang vooral afgaan op verkeerstekens zoals haaientanden. Ook de rode fietsoversteek is een belangrijk kenmerk waaraan weggebruikers zien of fietsers wel of geen voorrang hebben. De opzet en uitkomsten van het onderzoek zijn beschreven in publicatie 126a.

Report
2005
SWOV-rapport over de relatieve onveiligheid van fietsers bij de voorrang op rotondes - en de reacties van de Fietsersbond.
Report
A. Dijkstra - SWOV , SWOV, rapport R-2004-14
2005
Fietsveiligheid bij wel of geen rotonde, wel of geen fietsvoorzieningen en wel of geen voorrang voor fietsers op fietspaden.
Report
2005
SWOV report about the relative unsafety of cyclists with priority on roundabouts – and the reactions of the Fietsersbond.
Article
2005
Short description of what is new in the second edition of Ontwerpwijzer Fietsverkeer.
News
2010
Enschede is een campagne gestart om fietsers te bewegen richting aan te geven op rotondes. Directe aanleiding vormde de problemen op de rotonde aan de Haaksbergerstraat, een bekende bottleneck in de stad.

No comments have been posted as yet

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: