Kenniscentrum voor fietsbeleid

CROW publicatie 86. Een eigen plek voor de fiets – Beleidswijzer voor veilig stallen

1994

Meer fietsen en minder autorijden is gunstig voor de bereikbaarheid en het milieu. Daarom stimuleert de rijksoverheid het fietsgebruik. Belangrijk daarbij is dat fietsen doelmatig en veilig gestald kunnen worden. In deze brochure leest u meer over het waarom en hoe van stallingsbeleid.

No comments have been posted as yet

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: