Kenniscentrum voor fietsbeleid

CROW publicatie 194. Stedenbouw en verkeer werken samen aan het straatontwerp

2005

Een nieuwe CROW-publicatie biedt verkeerskundigen en stedenbouwer een steuntje in de rug bij de herinrichting van straten en wijken.

Een nieuwe CROW-publicatie biedt verkeerskundigen en stedenbouwer een steuntje in de rug bij de herinrichting van straten en wijken.
In 'Stedenbouw en verkeer werken samen aan het straatontwerp' worden praktische aanwijzingen, ideeën en voorbeelden voor een succesvolle samenwerking gegeven.
Acht recent uitgevoerde herinrichtingsprojecten, waarbij samenwerking tussen verkeerskundigen en stedenbouwkundigen centraal stond, worden systematisch en uitvoerig beschreven.

De uitgave is te bestellen via de website van CROW.

No comments have been posted as yet

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: