Kenniscentrum voor fietsbeleid

CROW publicatie 299. Barrièrewerking van lijninfrastructuur

2011

Deze publicatie gaat over barrières van lijninfrastructuur voor langzaam verkeer. U leest meer over de mate van barrièrewerking en de mogelijkheden om barrièrewerking te voorkomen, te verminderen of weg te nemen. De publicatie richt zich hoofdzakelijk op de grootschalige lijninfrastructuur: wegen, spoorwegen en waterwegen.

U kunt de publicatie bestellen op de CROW-website door op bovenstaande link te klikken.

News
2011
CROW heeft twee nieuwe publicaties uitgebracht die helpen om problemen rondom infrastructurele barrières en recreatieve verplaatsingen in en om de stad weg te nemen: CROW-publicatie 299 ‘Barrièrewerking van lijninfrastructuur’ en CROW-publicatie 301 ‘Recreatieve stad-landverbindingen’.
URL
2011
Deze publicatie gaat over barrières en barrièrewerking voor recreatief langzaam verkeer in de stadsrandzone. De aanwezigheid, de aaneenschakeling en de samenhang van barrières komen aan de orde. De publicatie is een handreiking, naslagwerk en voorbeeldenboek voor de recreatieve bereikbaarheid van het buitengebied vanuit de stad. Bij de publicatie hoort een ‘draaischijf’ waarmee u snel kunt zien waar de knelpunten in uw stad zitten.

No comments have been posted as yet

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: