Kenniscentrum voor fietsbeleid

Masterplan Radfahren

Helmut Koch - TRAFICO , Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
2006

Het Oostenrijkse fietsplan is meer gericht op milieu en gezondheid dan op concrete verkeersproblemen.

Download file. Click to open link (opens in new window):

Het nieuwe nationale fietsplan is inderdaad zo omvattend als het woord masterplan wil zeggen. Omvattend in de analyse. Het plan verkent eerst de beleidsvoornemens en cijfers van fietsgebruik in omringende staten en in de Länder en steden van Oostenrijk. Op basis van die vergelijkingen wordt ook een bandbreedte van effectiviteit bepaald. Omvattend is het plan zeker ook in de maatregelen. Het onderscheidt zeven ‘Handlungsfelder’, waarvan een attractieve en veilige fietsinfrastructuur er slechts één is.
In deze beleidsvelden en maatregelen zitten weinig opvallende zaken; het is een goed voorbeeld van integraal beleid zoals het ook ongeveer in een nieuw Nederlands fietsplan omschreven zou kunnen worden. Het grote verschil zit echter in de doelstellingen van het fietsbeleid, die in het Oostenrijks plan expliciet gerelateerd worden aan het niveau van fietsgebruik. Het Oostenrijkse fietsplan is afkomstig van het ‘Lebensministerium’, dat over de thema’s landbouw, milieu, water en voedsel gaat. Dus geen mobiliteit! In Oostenrijk past het bij de doelstellingen van het fietsplan, want die zijn ook niet specifiek op mobiliteit gericht, maar op milieu en gezondheid. En dat lijkt weer vooral te maken te hebben met het huidige fietsgebruik in Oostenrijk: gemiddeld gaat 5% van alle verplaatsingen per fiets.

Article
Ingrid Hendriksen , Fietsverkeer
1997
Bewegingswetenschapper Ingrid Hendriksen benadrukt de positieve effecten van fietsen op de gezondheid.
Brochure
2003
A good, compact overview of the value of cycling for health. Written for the UK, but also worthwhile for other countries.
Brochure
2003
Een mooi, compact overzicht van de waarde van fietsgebruik voor gezondheid. Geschreven voor het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Nederland bruikbaar.

No comments have been posted as yet

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: