Kenniscentrum voor fietsbeleid

Sober Duurzaam Veilig op waterschapswegen: relevant voor fietsers?

Fietsverkeer
2005

Zes jaar na het convenant Startprogramma Duurzaam Veilig is de veiligheid op waterschapswegen aanzienlijk toegenomen. Vooral op kruispunten en voor automobilisten. Voor fietsers is er weinig tot geen verbetering.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

In december 1997 is door alle wegbeherende overheden het convenant Startprogramma Duurzaam Veilig ondertekend. Een van de afspraken betrof een sterke toename van de omvang van verblijfsgebieden buiten de bebouwde kom (60km/uur-zones). In 2003 was meer dan de helft van de 7.000 kilometer waterschapswegen als 60km/uur-zone heringericht. Deze herinrichting is gedegen geëvalueerd. Na drie jaarlijkse tussenrapporten is er nu een eindrapport van de evaluatie verschenen.
De ontwikkeling in verkeersveiligheid in twintig 60 km/uur-gebieden, met in totaal 850 km weglengte, zijn in de evaluatie afgezet tegen de ontwikkeling in een controlegroep van waterschapswegen waar geen maatregelen zijn getroffen. De 60km/uur-zones zijn vooral sober ingericht. Dat is te zien in de kosten, maar ook in het effect: de verkeersintensiteiten zijn niet gedaald maar zelfs licht gestegen. Dat zal te maken hebben met de relatief ‘lichte’ maatregelen die getroffen zijn en die niet tot andere routekeuzen hebben geleid. Desondanks, in de heringerichte gebieden blijkt het aantal slachtofferongevallen op kruispunten met 47% te zijn gedaald en op wegvakken met 17%. Gemiddeld is de daling in het aantal slachtoffers (27%) nog wat meer dan vooraf, bij de afsluiting van het convenant, werd verwacht (10% à 20%).

Artikel
2004
Uitkomsten van een DHV-onderzoek naar verkeersveiligheid en bewonersoordelen in nieuw ingerichte 30km/uur-gebieden. Plus de uitkomsten van snelheidsmetingen door 3VO in dergelijke gebieden.
Rapport
2005
Laatste monitoringsrapport van het Startprogramma Duurzaam Veilig: uitvoering en effecten van alle maatregelen op een rij.
Artikel
Theo Zeegers - Fietsersbond , De Ketting, nr 185, maart 2007
2007
Over CROW-publicatie 'Handreiking landbouwverkeer'.
Artikel
2004
Results of DHV research into traffic safety and residents’ opinions in new 30 km/hour areas. Plus the results of speed measurements by 3VO in such areas.
Artikel
Theo Zeegers - Fietsersbond , De Ketting, nr 185, maart 2007
2007
About CROW publication 'Guide for Agricultural Vehicles'.
Artikel
Theo Zeegers - Fietsersbond , De Ketting, nr 185, maart 2007
2007
About CROW publication 'Handreiking landbouwverkeer' [Agricultural traffic guide].

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: