Kenniscentrum voor fietsbeleid

Denmark - on your bike! The national bicycle strategy

Transportministeriet
2014

De Deense overheid heeft de nationale fietsstrategie 2014 uitgebracht. Die leunt op drie speerpunten: de woon-werkfietser, de recreatiefietser en fietsveiligheid.

Download file. Click to open link (opens in new window):

Hoewel in een aantal Deense steden het fietsen een vlucht heeft genomen, maakt men zich op nationaal niveau toch ongerust over de ontwikkeling van het fietsgebruik. Vandaag de dag fietsen de Denen minder dan in 1990. Landelijk gezien is er sprake van een daling van 10 procent. Een ontwikkeling die parallel loopt met een toename van het autobezit.

De strategienota richt zich vooral het vervangen van autoritten door fietsritten. Anders dan in sommige Deense fietssteden krijgt de fiets als middel om de leefbaarheid  in de stad te verbeteren minder aandacht.

Een derde van alle autoritten in Denemarken is korter dan 5 km, de helft korter dan 10 km. Als een klein deel van de automobilisten voor zo’n rit de fiets pakt, zou het verkeer er heel anders uitzien, aldus de strategienota

Ook speelt mee dat het openbaar vervoer beter is geworden en concurreert met de fiets. Het vormt één van de uitdagingen voor het verkeersbeleid van de grote steden om een goede afweging tussen deze twee vervoersvormen te maken, zo constateert de nota.

De samenhang tussen fiets en openbaar vervoer is een belangrijk onderdeel van het eerste speerpunt, dat het woon-werkfietsen wil bevorderen door het deur-tot-deur vervoer met de fiets als schakel te verbeteren. Daar horen ook betere stallingen bij en ‘Super Bike’ paden, ook voor de middelgrote steden.

Verschil met de Nederlandse aanpak zit in het tweede speerpunt, waarbij het utilitaire fietsen en het recreatieve fietsen meer in samenhang worden bezien. Voor de recreatieve fietser ligt de nadruk op het verbeteren van de netwerken en de bewegwijzering, waarmee de fiets ook aantrekkelijker wordt voor woon-werkers en voor buitenlandse fietstoeristen.

Bij de veiligheid - het derde speerpunt - ligt de focus vooral op veiliger schoolroutes waarbij ook de relatie met fiets en gezondheid zal worden benadrukt. En verder werkt men aan verbeteringen aan de fiets zelf om de veiligheid te bevorderen.

No comments have been posted as yet

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: