Kenniscentrum voor fietsbeleid

Reacties op Kennisitems

Reactie Kennisitem
15-05-2018
Roland Haffmans, -

@: " Een ruime helft van deze studies rapporteert ‘geen effect’ op het autogebruik, de rest laat juist zeer grote effecten zien"  Dit wekt de indruk dat de "andere helft" wel resultaat had, waarbij opvalt dat daarbij meerdere Duitse onderzoeken zitten van eenzelfde onderzoeker.

Mooi voorbeeld hoe de opdrachtgever de weergave van de resultaten kleurt, aangevuld met "“We achten het mogelijk dat goed vormgegeven gedragsinterventies een aantal procenten vermindering van het autogebruik kunnen bereiken", "mogelijk", "kunnen" en verwijs bij een slecht resultaat verwezen naar de "slechte vormgeving". Dus altijd prijs. 

Effect gedragscampagnes onduidelijk
14-05-2018
Peter van Bekkum, Fietsersbond

Fietsersbond afd Utrecht verzet zich tegen het fietsverbod. En met succes; in het oorspronkelijke plan van de gemeente zou het fietsverbod 7 dagen van de week gelden, dat is teruggebracht tot alleen de weekenddagen. We willen dat de alternatieve route via Domplein, Korte en Lange Nieuwstraat veel aantrekkelijker wordt gemaakt en we willen op de Oudegracht een 'fiets te gast'-regime. 

Wandelen is het nieuwe fietsen
09-05-2018
Roland Haffmans, -

@: "de elektrische fiets reduceert vooral het aantal kilometers dat voordien met de gewone fiets wordt afgelegd" Niet zo vreemd, ook bij de hsl werd verwacht dat deze het aantal vlieg / auto km zou verminderen. De hsl trekt vooral gewone treinreizigers - vaak gedwongen door verslechterd dienstbetoon in die sektor - en nieuwe reizigers. Dus alleen maar meer milieulast.

E-fiets vervangt de auto (nog) niet
07-05-2018
Roland Haffmans, -
Vliegen fietsers vaker?
07-05-2018
Govert de With, TRIDÉE Adviseurs in duurzame mobiliteit

Onderzoek niet gelezen, maar obv de samenvatting toch even:

"Correlatie is niet hetzelfde als causaliteit"

Er wordt hier bijna gesuggereerd dat we maar moeten ophouden met die compacte fietsvriendelijke steden, want dan gaan mensen meer vliegen en zijn we verder van huis. Dat is natuurlijk onzin. Rolands suggesties over inkomen en nabijheid van vliegvelden als verklarende variabelen lijken me alvast veel interessanter. 

 

Vliegen fietsers vaker?
07-05-2018
Roland Haffmans, -

Is er ook gekeken naar het verband met de hoogte van het inkomen? Eerder is aangetoond dat mensen, die dichter bij een vliegveld wonen, meer vliegen.

De gemiddelde afstand voor woon-werk verkeer met de trein is veel hoger dan met de auto, ov gebruik is niet altijd gelijk met minder milieulast. (Is vliegen ook niet een vorm van ov?). De neiging om bij Schiphol de kort vluchten te vervangen door snelle treinen en zo meer ruimte te maken voor lange afstandsvluchten, past hier ook in. Zo ook de bewering uit het stuk van Goudappel: "duurzaamheid vereisen dat Nederland aansluiting zoekt op het zich in snel tempo ontwikkelende Europese hogesnelheidsnet". dat heet duurzaamheid.

Vliegen fietsers vaker?
07-05-2018
Jan van der Horst, Fietsersbond

Dat zou betekenen dat buiten de kom vrijwel nergens meer fietsers langs GOW op een fietspad/bromfietspad of parallelweg voorrang hebben op kruisende erftoegangswegen. De realisatie van hoofd- of snelfietsroutes zou er in veel gevallen door gefrustreerd worden. CROW Basiskenmerken kruispunten en rotondes (uit 2015) neemt het door Carton vermelde CROW standpunt inzake fietsvoorrang (Handboek Wegontwerp, 2013) niet over. Paragraaf 6.2.1. van Basiskenmerken laat de mogelijkheid van voorrang ten bate van de parallelle fietsroute op een pad of ventweg in beide richtingen open en afhankelijk van de drukte op de kruisende zijweg en de functie van de fietsroute (belang in het routenet fiets). 

 

 

Aanpak veiligheid kruispunten met tweerichtingsfietspaden
07-05-2018
Herbert Tiemens, Provincie Utrecht

Fijn dat dit onderzoek is gedaan! De suggestie uit de titel van de Goudappel-bijdrage aan het Colloquium Vervoerplanologisch Speurwerk uit 2008 https://www.cvs-congres.nl/cvspdfdocs/cvs08_77.pdf is hiermee weerlegt, wat hiermee al de waarde van het onderzoek aantoont. Daarnaast is het in het algemeen goed dat wetenschappers open deuren onderzoeken en van feiten voorzien. 

Vliegen fietsers vaker?
07-05-2018
Pascal van den Noort, Velo Mondial

Is dit jullie nieuwe categorie Curiosa?

Vliegen fietsers vaker?
04-05-2018
Riet Beukert, particulier

Joop dat is pertinent niet waar. De meeste parkeerkelders draaien verlies omdat ze niet alle kosten rekenen. Met name het onderhoud niet. Dat kost goud. Het CROW kan je er alles van vertellen. Alleen in Amsterdam en nog een paar plaatsen waar kelders in handen zijn van particulieren wordt winst gedraaid. Elders niet. Als mensen moeten betalen gaan ze in een gratis woonwijk staan verderop en wie betaalt die (half) lege kelders dan? De burger. Al jaren is er in Middelburg een tekort op de kelders, in Goes ook. Wordt angstvallig geheim eghouden want noemand durft het hardop te zeggen. De burger betaalt en de gemeente  geeft onder druk van de lobby zelfs nog gratis parkeren weg op feestdagen en vakanties zoals nu.

 

Fietsen bevorderen via de portemonnee
04-05-2018
Joop Nijenhuis,

@Riet Beukert (particulier):Vrijwel geen enkele parkeerkelder is rendabel in dit land maar wordt mede door de burger betaalt zelfs als ie geen auto bezit zoals ik.

Ik moet dat helaas tegenspreken. De meeste parkeerkelders/parkeerplaatsen zijn in particuliere handen en die maken echt geen verlies. De parkeerkelders en garages in beheer bij de gemeenten zijn onderworpen aan bbv (besluit begroting en verantwoording) regeltjes en de regels in de gemeentewet. De tarieven mogen niet concurreren met de particuliere parkeergarages en het moet kostendekkend zijn. Dus een burger zonder auto draagt in principe geen cent bij aan parkeergarages. Als burger kun je bij de begrotingsbehandeling daar natuurlijk protest tegen aantekenen als dat wel zo is. Je kunt als je belanghebbende bent (de wet is aangescherpt) ook een wob verzoek indienen over hoe die tarieven tot stand komen, maar je moet dan natuurlijk wel van wanten weten en begrijpen waar het over gaat.

 

Fietsen bevorderen via de portemonnee
04-05-2018
Roland Haffmans, -

Treffend voorbeeld dat de overheid er vooral is voor snelle voertuigen. Eerst bij de auto, daarna bij het openbaar vervoer met snelle bussen en weinig haltes en dan nu bij de fiets om "de speedpedelec hen sneller en flexibeler laat reizen". Hinderlijk en onveilig voor de gewone en vooral kwetsbare fietser, dat telt minder. Als die "provinciale weg door de bebouwde kom" zo gevaarlijk is, telt dat ook voor overstekende voetgangers en fietsers. Waarom wordt dat niet aangepakt?

 

Provincie Gelderland start onderzoek naar speedpedelec op het fietspad
03-05-2018
Roland Haffmans, -

@Stefan, In de voorstellen "Optmalisatie veren" staat ook een verbeterd oostveer = Javaveer en een verbeterd Distelwegveer = Bundlaanveer. Deze voorstellen heeft de raad niet overgenomen, daar komen immers ooit bruggen.

Het archief behoort te weten in welke jaren je aan de zijkant van de ponten kon in- en uitstappen.

Gratis fietsbus vervoert fietsers door tunnel
03-05-2018
P. Lomito,

Op basis van de veiligheidsmonitor stel ik voor de gemeente Baarle-Nassau te schenken aan Vlaanderen.

Zo verkeersveilig is jouw gemeente
02-05-2018
Speedpedelec,

Ria Glas - Fietsersbond: "Met helm nemen fietsers meer risico.....".
Zo geredeneerd is de helm voor bromfietsers en motorrijders ook van weinig waarde. En dat geldt dan ook voor de veiligheidsriem voor automobilisten. Heeft geen enkele zin, want de bestuurders nemen automatisch veel meer risico, dus dat heft de extra bescherming van integraalhelm en de autogordel simpelweg op....  Tja...
Op mijn speedpedelec rij ik al bijna 4 jaar met helm, eerste een gewone, later de NTA8776 helm. Ik merk helemaal niet dat ik 'm op heb. En als ik een keer met mijn supereenvoudige vouwfiets op pad ga, denk ik "even mijn helm op doen, oh wacht even, hoeft bij deze fiets niet". Kortom: het went snel en verkleint de kans op hersenschade bij een val of ongeluk. En hersenschade is wat anders dan een gebroken arm.

Wanneer een helm zinloos is en wanneer het je leven kan redden
02-05-2018
Stefan Langeveld, Baluw

@Roland. In m'n nota staat een update: er zijn nu vier (!) ponten in de spits, en de wachttijd is nu in orde. Maar het blijft drukker worden.

Ik lees in de voordracht etc. alleen over meer en grotere veren, wat mis ik ?

Waar-wanneer is zo'n andere  in- en uitstap ip praktijk gebracht ? 

De huidige  in- en uitstapwijze is bijna net zo krakkemikkig en traag als het boarden in vliegtuigen via 1 deur. 

Gratis fietsbus vervoert fietsers door tunnel
02-05-2018
Roland Haffmans, -

@Stefan,  In de nota over Buiksloterwgveer staat: "De totale overtocht kon 20 minuten kosten" onbegrijpelijk iedere 4 of 6 minuten is er een afvaart. Lees eens optimalisatie veren in Sprong over het IJ, dat is veel meer dan alleen verbetering IJpleinveer! Terecht dat helpt te weinig tegen "overvol varen"

Bekijk de geschiedenis, zo'n andere in- en uitstap van de pont werkt niet. Waarom die fout uit het verleden herhalen? 

 

Gratis fietsbus vervoert fietsers door tunnel
02-05-2018
Roland Haffmans, -

"loskoppelen van fietsroutes en autoroutes" was dit het doel van dit project?  Elders stata dat "spitmijden" het doel is. De samenvatting stelt: "Doelen van de maatregelen zijn het realiseren van spitsmijdingen en het verbeteren van de doorstroming voor het auto- en fietsverkeer" met als resultaat:  "Voor woon-werkverkeer gaat de modal split van de fiets van 59% naar 57%. Het aandeel van de auto neemt echter ook af, van 37% naar 36%" wordt er meer gelopen, want de bus telt blijkbaar niet. Of neem het resultaat "Op een geplande fietsstraat zijn 45% meer fietsers geteld. Deels zijn dit nieuwe fietsers en deels is dit een verschuiving van de parallelroute Gronaussestraat, waar het aantal fietsers met 19% is afgenomen." 45% en 19% van wat? pikant is de toevoeging "Wel moet worden aangetekend dat in 2017 werkzaamheden aan het wegdek van de Gronausestraat zijn geweest"  en dat de daling voor de ochtendspits geldt met juist ene stijging in de avondspits.

Welke nut heeft zo'n onderzoek behalve voor de onderzoekers? 

Ontvlechten leidt niet automatisch tot meer fietsers
02-05-2018
Maarten Heckman, Prive geïnteresseerde

Als je breder kijkt, kan het nodige letsel voorkomen worden door het op jonge leeftijd aanleren van een goede valtechniek, zoals bij judo. Dat zou moeten horen bij sport als lesonderdeel op school. Meer investeren in sport op school is sowieso hoog nodig en iets dat de maatschappelijke investering zeker terug verdient.

Voordeel is, dat een eenmaal geleerde goede valtechniek je overal en 24 uur per dag beschermt.

Wanneer een helm zinloos is en wanneer het je leven kan redden
02-05-2018
Stefan Langeveld, Baluw

Roland, Riet: Een bus is aanvullend op veren en bruggen, we hebben ‘alles’ nodig.

Natuurlijk moet alles kloppen: juiste route, goede haltes, lage vloer, veel deuren. Voordeel is ook de flexibiliteit en de korte realisatie-tijd (scheelt een jaar of acht met een nieuwe brug).

Overigens heb ik net een nota gepubliceerd over de optimalisatie van -vooral- het Buiksloterweg-veer, zie baluw.nl .

Gratis fietsbus vervoert fietsers door tunnel
02-05-2018
Roos Alink, SHIFT Gedragsverandering

Het klopt dat financiële prikkels aanzetten tot ander gedrag. Er is alleen een grote maar. Zodra de beloning wegvalt, valt ook het gedrag weg. Het nadeel van alle effectmetingen van beloningsinterventies is dat er geen lange termijneffect wordt gemeten. Daardoor lijkt het allemaal effectief te zijn, maar wat gebeurt er zodra het belonen stopt?

Het belonen van gedrag leidt bijna nooit tot duurzame gedragsverandering, omdat men is gemotiveerd door de beloning en niet vanuit zichzelf. Mijns inziens kunnen we al dat geld waarmee we mensen nu belonen beter stoppen in een aanpak die duurzame gedragsverandering bewerkstelligt. 

Fietsen bevorderen via de portemonnee
02-05-2018
Joost Christiaans,

Helemaal met de contributies hierboven eens. Stoppen met subsidieren van prive vervoer en luchtvaart en alle (milieu)problemen en congesties zijn opgelost. Bovendien kan het bespaarde subsidiegeld dan eindelijk wel gebruikt worden voor het verbeteren van de leefomgeving.

Fietsen bevorderen via de portemonnee
01-05-2018
Peter H. Smit, Rover

Fiestpaden die een duidelijke spitsfunctie hebben zullen in een richting drukker bereden worden dan in de andere richting, en dat zal omslaan midden op de dag.  Is de andruk op een enkele middenlijn dan terecht?

Zijn er zo veel ongelukken op tweerichtingspaden dat dit hele ontwerp en realisatie circus loont?  Bij kruisingen waar de uitrit vanaf het kruisingsvlak vrij moet blijven kan ik me dat wel voorstellen.

Dubbele asmarkering op proef in Utrecht
01-05-2018
Riet Beukert, particulier

P Lomito de auto is gen melkkoe maar een vetgemest varken. Vrijwel geen enkele parkeerkelder is rendabel in dit land maar wordt mede door de burger betaalt zelfs als ie geen auto bezit zoals ik. En zo zijn er tal van onkosten te noemen die de automobilist maar liever bij de gemeenschap legt. Het CROW kan je daar alles over vertellen. Wie betaalt de brandweerkosten van tunnels, wie betaalt de letseladvocaten de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid. Ach laat ik maar ophouden. Ik hoest me verloren het afgelopen jaar maar wie betaalt mijn fijnstofproblemen?

Fietsen bevorderen via de portemonnee
01-05-2018
Riet Beukert, particulier

En wat als die fietsbus niet beloofd wat ie zou doen? Heb je en geen brug en geen bus. Zo is er bij ons in ZLD een keer een fietsbus gepland voor de Westerscheldetunnel. Om daar te komen had je ten eerste een zeer slechte routebewegwijzering en als je dat na lang zoeken gevonden had kon je met een fietslift mee naar boven. Alweer een probleempje: er paste geen fiets in die lift. Dus op zijn kop dan maar. En vervolgens kan je als je geluk hebt met de bus mee want als er al een rolstoel in staat kan je niet mee want er past maar een fiets in. Ook na half 6 sávonds kan je niet meer mee. Gek he dat er bijna niemand met de fiets over gaat. Terwijl er vroeger met de boot altijd wel fietsers meegingen op de oostelijke lijn.

 

Gratis fietsbus vervoert fietsers door tunnel
01-05-2018
J.C. Roeloffzen, Fietsersbond

Waar senioren ook mee te maken hebben is verlies van kracht en fijne motoriek, en het verdwijnen van routine in dingen die je lang niet doet. Het laatste betekent dat je als senior ook in de winter regelmatig de fiets moet nemen, anders weet je in het voorjaar niet meer hoe je ermee om moet gaan. Verder is het zaak een e-bike te kiezen die niet bruusk reageert en een rustig stuurgedrag vertoont. Ook moet je ermee met bekrachtiging kunnen rijden met een lagere snelheid (en dat ook regelmatig oefenen).  Dat laatste is belangrijk omdat de topsnelheid wel eens teveel kan vragen van het reactievermogen.

Meer mannen overleden bij fietsongeval
01-05-2018
Chris Scurbecq, OCMW

@ Ria Glas

Het is algemeen bekend dat Fietsersbonden niet voor fietshelmen zijn. Maar als iemands dochtertje of zoontje dood of halfdood ligt en de artsen zeggen dat dit niet zou gebeurd zijn als het kind een helm had gedragen..., dat zou ik het mezelf toch nooit vergeven.

Of helmplicht nodig is, laat ik in het midden, zelf zou ik dat niet verplichten. Dat het leidt tot een lager fietsgebruik betwijfel ik, veel van die studies blijken achteraf vals geïnterpreteerd, onjuist geprojecteerd; o.a. dat over 'safety in numbers' - zomaar lineair en causaal toegepast op fietsers in het verkeer is het lulkoek. Men heeft vastgesteld dat bij een stijging van het aantal verkeersdeelnemers, het aantal slachtoffers niet evenredig toeneemt, dus relatief gezien afneemt.

In VL zijn redelijk wat fietsers bijgekomen, velen dragen een helm en fluo enz. want de verkeerssituaties zijn hier nog steeds gevaarlijk; dus er komen meer fietsers bij en er komen meer helmen bij. En er vallen méér fietsslachtoffers. Dus er zijn veel meer beïnvloedende factoren, verkeer is een complexe zaak.

In NL haat men fietshelmen, maar dat is ergens verklaarbaar met de beste fietsinfrastructuur ter wereld. Waarom zou men dat dragen als het er veilig en comfortabel fietsen is?

Bottom line is voor mij:

 1. Duurzaam veilig verkeer met als logische implementatie een goede fietsinfrastructuur met NL als hét voorbeeld.
 2. Een betere bescherming voor het ganse lijf van fietsers, genre airbag en van kop tot teen in een licht design, àls er dan toch iets zou gebeuren. Dat een paar miljonairen en visionairen daar eens een paar miljoen tegenaan smijten.

 

Wanneer een helm zinloos is en wanneer het je leven kan redden
01-05-2018
Roland Haffmans, -

https://www.ad.nl/utrecht/gele-brug-veel-populairder-bij-fietser-dan-gloednieuwe-dafne-schippersbrug~a7005dc2/ Het fietsgebruik blijkt overschat, mede door een slechtere aansluiting

Ook bij onze buren blijkt het niet gemakkelijk om een goede fietsbrug te ontwerpen. Welk materiaal en vorm kies je?  Voldoet alleen een trap en lift?

https://www.hln.be/regio/antwerpen/gedaan-met-slippertjes-op-parkbrug~a539784c/ http://www.agvespa.be/nieuws/definitief-ontwerp-fietshelling-parkbrug-zijde-eilandje

Dafne Schippersbrug is klaar
01-05-2018
Roland Haffmans, -

@Stefan Langeveld "Zo'n bus door de IJ-tunnel is beter dan de geplande Javabrug" Naar verwachting gebruiken 20.000 fietsers dagelijks die brug. Hoe prop je die in de bus?

Gratis fietsbus vervoert fietsers door tunnel
01-05-2018
P. Lomito,

Idem voor mij Robert, en ik weet zeker dat dit ook zo is. De auto is namelijk een geweldige melkkoe voor de overheid met een bijdrage van bijna 10% aan de jaarbegroting (25 miljard euro op 270). Inmiddels rij ik al ruim een jaar op mijn speed pedelec, 11K weggetrapt, auto verkocht toen ik ontdekte dat ik die niet meer gebruik en daardoor nu een jaarlijkse besparing op transportkosten van ca. 5K, voornamelijk door vermeden belastingen en accijnzen.

Wanneer automobilisten massaal de auto aan de kant zetten voor een speed pedelec loopt de overheid een lelijk gat op in de begroting. Alle hens aan dek voor dus om de auto te stimuleren en het gebruik van de speed pedelec zoveel mogelijk te ontmoedigen. De overheid heeft de mond vol over duurzaamheid, gezondheid, luchtkwaliteit maar het is allemaal valse lucht, het gaat ze alleen om de centen (om zichzelf in stand te houden).

Fietsen bevorderen via de portemonnee
01-05-2018
P. Lomito,

Eindelijk een redactie die wél het positieve nieuws over fietsveiligheid in Nederland en de gezondheidsvoordelen voor ouderen benoemt. Hulde!

Meer mannen overleden bij fietsongeval
01-05-2018
Ria Glas, Fietsersbond

Er zijn meerdere onderzoeken geweest die aantoonden dat het (moreel of juridisch) verplicht maken van fietshelmen leidt tot een lager fietsgebruik. Dat leidt tot meer hart- en vaatziekten en minder "safety in numers". Als er veel gefietst wordt, dan zijn chauffeurs voorzichtiger met fietsers (ze fietsen dan zelf af en toe ook?) en hebben de fietsers meer oefening. Er zijn dan meer gewone fietsers en niet alleen mannen in lycra. Met helm nemen fietsers meer risico en chauffeurs halen fietsers met helm wat krapper in. Kortom: een helm(plicht) heeft veel meer effecten.

Alleen kijken naar overleden fietsers, besluiten dat iedereen die aan hersenletsel is overleden met een helm wel zou hebben overleefd, en vervolgens adviseren een helm te dragen vind ik knap kort door de bocht.

Wanneer een helm zinloos is en wanneer het je leven kan redden
01-05-2018
Shurdon Faneyte, BMX-Fietsschool

BMX-Fietsschool

Praktijkgerichte fiets & verkeerseducatie voor basisschoolleerlingen en/of buurtkinderen, om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid in het verkeer te vergroten, de fietscultuur in Rotterdam te versterken en BMX-racing als sport te promoten.

BMX fietsschool zet de BMX-sport in bij verkeerseducatie voor voornamelijk basisschoolleerlingen en de ontwikkeling van een fietscultuur die aansluit bij de belevingswereld van kinderen en jongeren. De BMX-fiets is leuk, urban en kleurrijk. Deze termen hebben een positieve invloed op de belangstelling van kinderen. Zij willen zich daarom op een positieve manier inzetten voor het onderwerp verkeerseducatie.

De Urban Sports trainers van BMX-Fietsschool zijn dagelijks met deze lessen bezig

www.bmxfietsschool.nl

Fietsles voor de allerkleinsten
01-05-2018
Robert Lammerts,

Belangrijker om te weten wat nu de oorzaak is van de dodelijke ongevallen. Dus door ander gemotoriseerd verkeer, infrastructuur (paaltjes moeten verboden worden) etc. 

Meer mannen overleden bij fietsongeval
01-05-2018
Stefan Langeveld, Baluw

Dit is een puike oplossing, die ook in Nederland toepasbaar en gewenst is. Zo'n bus door de IJ-tunnel is beter dan de geplande Javabrug. 

Gratis fietsbus vervoert fietsers door tunnel
01-05-2018
Chris Scurbecq, OCMW

Mijn gedacht hierover.

 1. De meeste fietshelmen beschermen niet/onvoldoende inherent aan het product (materiaal, vorm enz.), dit is bewezen door verschillende onderzoekjes. Zoals dhr. Bral zegt. Mede-hoofdschuldige: de lakse EU-regelgeving die de veiligheidsnorm ervoor te laag legt.
 2. Men vergeet i.d.d. te snel dat bij een fietsongeval de rest van het lichaam ONbeschermd is met aldus potentieel ernstige verwondingen. Ik pleit al jaren voor een fietsersairbag die het lichaam van top tot teen beschermt. Wat heeft men een aan een hoofdbescherming als de rest van het lichaam half kapot 'mag'?
 3. Gescheiden infrastructuur is het best, maar als dit ontbreekt...

 

Wanneer een helm zinloos is en wanneer het je leven kan redden
01-05-2018
Jan van der Horst, Fietsersbond

Steekproef is wel klein. Resultaat ziet er gunstig uit en dit kruispunt is vrij omvangrijk, groter dan tot nu toe geadviseerd voor een AFTG.  De Fietsersbond krijgt nogal eens vragen uit het publiek wie er bij schuin oversteken onder AFTG voorrang heeft: de fietser van rechts of wie het eerst arriveert? Het onderzoek laat helaas niet zien hoeveel fietsers dat conflict met kruisende medefietsers op welke wijze oplossen in de praktijk.  Uit het onderzoek blijkt wel dat ze het (na gewenning) oplossen, er is geen wettelijk voorschrift voor. 

AFTG heeft eigenlijk tevens meermaals fietsgroen per cyclus nodig om het wachten te bekorten en de wachtrijen te verkleinen. Dat is hier dus nog te verbeteren, althans als we de fietsers in de stad echt de volle hand geven, niet slechts een vinger.  

Evaluatieonderzoek AFTG kruispunt Boezemweg Gerdesiaweg
01-05-2018
Ivo Smit, Fietsersbond Renkum

Onlangs is het project Ik Wil Fietsen gestart. Radboud Universiteit, Donders Instituut met Eric Maris. Hij heeft een neurowetenschappelijke achtergrond en gaat samen met, o.a, de Fietsschool van de Fietsersbond fietsoefeningen voor ouderen valideren. Doel is om wetenschappelijk onderbouwde fiets-vaardigheidstraining aan te kunnen bieden. Het TV-programma FOCUS van de NTR zal daar eind mei aandacht aan besteden. Donderdag op NPO 2 om 21.35 uur.

Doortrappen trapt door
01-05-2018
Ivo Smit, Fietsersbond Renkum

Fietsdocent Ivo Smit:

Zorg er dan wel voor dat het kind minimaal 1 goed afgestelde handrem heeft en oefen éérst het remmen. 

 

 

Fietsles voor de allerkleinsten
01-05-2018
Martin de Vries, Speed-pedelec Groep der Lage Landen

Het rode asfalt is inderdaad heel mooi, maar ook gevaarlijk. Het is gladder dan normaal asfalt. Je kan er zelfs op uitglijden bij droog weer (ik spreek helaas uit ervaring). Dat is interessant in het licht van de toegenomen ongevallen met e-bikes met ouderen.
Juist ouderen rijden op (goedkope) e-bikes met voorwielaandrijving. Dit soort fiets op dit rode asfalt is een dodelijke combinatie.

Ik raad het SWOV aan daar snel onderzoek naar te doen.

Innovatief wegdek: goedkoper en sneller
30-04-2018
Roland Haffmans, -

"Binnen één cyclus krijgen de fietsers en voetgangers één keer groen en auto’s twee keer (één keer Boezemweg en één keer Gerdesiaweg)" met groen fietslicht van zo'n 11 seconden, is de wachttijd voor recht doorgaande fietsers duidelijk langer dan voorheen. terecht dus:. "over de wachttijd zijn de meningen verdeeld" Alleen voor fietsers die meestal linksaf gaan en schuin durven over te steken, is deze inrichting gunstig. Helaas negeert het onderzoek dat aandeel. 

Rotterdamse proef met ‘Alle fietsers gelijk groen’ geslaagd
26-04-2018
Roland Haffmans, -

Waarom (minder) aandacht voor zwaar gewonden naast verkeersdoden?

"De Verkeersveiligheidsvergelijker geeft daardoor nog geen compleet beeld van de verkeersveiligheid"" Betekent "geen compleet" , weinig betrouwbaar?

Zo verkeersveilig is jouw gemeente
25-04-2018
Speedpedelec,

Ach, over 20 jaar is het aantal "ebike-doden" misschien wel 200. En het aantal doden onder "gewone fietsers" slechts 10. Dat komt dan omdat vrijwel niemand meer op een OEK fiets rijdt. De DOEK fiets is de norm. Tijden veranderen. Wie typt er tegenwoordig nog een brief op een ouderwetse schrijfmachine ?

Meer mannen overleden bij fietsongeval
25-04-2018
Speedpedelec,

Ook de speedpedelec rijder heeft recht op een veilige route. Ons leven is net zoveel waard als dat van OEK-fietsers. Maximum snelheid op het fietspad 25 km/h. Wil je sneller? Dan verplicht naar de rijbaan. Geldt ook voor wielrenners, ligfietsers en velomobielers. Is trouwens ook al voorgesteld door CROW Fietsberaad in 2015. Tenslotte: goed getrainde amateurwielrenners, profrenners en zeker velomobielers halen een hogere snelheid dan speedpedelec rijders.
 

Fietssnelweg beter voor je gezondheid
25-04-2018
Roland Haffmans, -

In 2017 kwamen 206 fietsers om in het verkeer, 17 meer dan in 2016, het aantal e-bikedoden is 17 hoger dan in 2016 De kop had ook kunnen zijn: "bij gewone fietsers bleef het aantal doden gelijk"

Meer mannen overleden bij fietsongeval
25-04-2018
Roland Haffmans, -

De gewone fietser heeft recht op een veilige route, daarbij is 50 km teveel ook van tweewielers.

Fietssnelweg beter voor je gezondheid
24-04-2018
Speedpedelec,

Net als de gewone fietser of e-biker, heeft ook een speedpedelec rijder tijdens de fietsrit recht op gezonde lucht. En dat gaat niet lukken, als je - op de autorijbaan - verplicht moet aansluiten in een autofile bibeko. De smerige uitlaatgassen van de vrachtwagens voor ons, zijn een zware aantasting op de gezondheid. In de auto kan je nog de lucht van buiten geheel afsluiten. Op een speedpedelec kan dat niet. Of moeten de speedpedelec rijders massaal aan de gasmaskers?

Fietssnelweg beter voor je gezondheid
23-04-2018
Etienne Bral, Fietsersbond

Moniek Zuurbier heeft ook zoiets gedaan met de route Arnhem-Nijmegen (RijnWaalpad): rapport GGD Luchtkwaliteit op het RijnWaalpad 7maart 2016. Daar was er ook de factor "brommers en scooters" die pieken veroorzaakten. Ik vind de concentraties voor Vlaamse omstandigheden laag. Vlaanderen was en is nog altijd een dieselland eh dieselgewest. Misschien waren de weersomstandigheden gunstig en moet je die er ook in verweken: achtergrondvervuiling als parameter. Zoals ik eerder heb berekend zijn vooral traag (< 20 km/u) of zelfs stilstaand verkeer  of juist heel snel verkeer (> 80 km/u) de grootste boosdoeners voor luchtvervuiling. Daardoor kan een relatief schone route veranderen in een autorioolroute en die emissierijke brommers en scooters die een hele tijd voor de fietser blijven hangen zijn ook een negatieve factor. In het rapport over het RijnWaalpad werd daar ook op gewezen. Jammer dat we het héle rapport hier niet kunnen lezen, dan kun je het meer in de diepte evalueren. In ieder geval goed dat ze in Vlaanderen ook bezig zijn met de gezondheid van de fietser, "fietsen is gezond" is meer dan (een) beweging.Met dank aan Roland die op dit artikel heeft gewezen.

Etienne bral, lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

Fietssnelweg beter voor je gezondheid
22-04-2018
Jan Pielkenrood, Fietsersbond-Alkmaar

Ik heb ruim een jaar geleden iets vergelijkbaars (een railveer) voorgesteld bij Velsen. Daar is de concurrentiepostie van de fiets erg slecht. Een bus zou kunnen, maar die kan daar ook vast komen te staan in de file. Terwijl het aantal treinen door de spoortunnel daar in de laatste 20 jaar is afgenomen. Kwam op het idee in Duitsland waar de trein werd ingezet voor fietsers die de Lahnradweg volgden. Door verbeteringen daaraan mochten fietsen een stukje met de trein langs de werkzaamheden.
https://ximaar.wordpress.com/2017/02/07/feb-07-velser-railpont/

(Het is helaas niet serieus onderzocht.)

Gratis fietsbus vervoert fietsers door tunnel
22-04-2018
Jacobs,

Arnhem-Nijmegen:

Vóór aanschaf ging 65% van de deelnemers met de auto naar het werk. Kort na aanschaf ging nog maar 12% van de deelnemers met de auto; zes maanden na aanschaf (winter) is dat percentage bijna verdubbeld tot 23%.

Bron verkeersnet.nl. De groep was geloof ik iets van 1040 deelnemers. Dus ja, 1,4% die overstapt van auto op fiets is heel goed haalbaar met een kleine incentive. Wil je het winteraandeel vergroten dan zal de subsidie flink groter moeten worden omdat een overkapte fiets nog flink kostbaarder is (m.u.v. bedrijven = MIA F3119)

Ik ben van mening dat een goede infrastructuur daarbij een voorwaarde is, en daar ontbreekt het nogal aan in Nederland. Als de overkapte fiets een snelle velomobiel is dan wordt de draaicirkel 9 tot 14 meter. Vervolgens kost het 800-900 meter om op snelheid van 45 tot 60 km/uur te komen. Daar is de Nederlandse infrastructuur niet op ingericht. En laat ook de potentie zien dat je met fietsen veel verder kunt komen. Vanuit het langeafstandsperspectief ligt de route Hellevoetsluis-Spijkenisse op de route Vlissingen-Beneluxtunnel/Rotterdam.

Terug naar het snelfietspad:

 1. Fietsers niet laten stoppen. Automobilisten kost een stop pas pijn aan de pomp. Een stop kost een 18–20 km/uur fietser evenveel energie als 100 meter fietsen.
  Bij een racefiets met 35 km/uur is dat al 200 meter. En bij een velomobiel met 45 km/uur is dat circa 500 meter.
 2. Afslagen met een radius van minimaal 7 meter.
 3. Ontwerpsnelheid (van andere bochten): 50 km/uur.
 4. Minimaal 5 minuten kunnen fietsen zonder snelheid terug te moeten nemen. Bij 50 km/u ontwerpsnelheid betekent dit circa 4150 meter.
 5. Glow-in-the dark verlichting in het midden of de randen van het fietspad, zodat zonder straatlantaarns de vorm van het fietspad zichtbaar wordt in het donker. Zolang fietspaden 's avonds niet druk bereden zijn is in het midden voldoende anders aan de zijranden.
 6. Kruispunten op verhoogde plateaus aanleggen. (a) Als je er niet overheen kunt kijken reduceert vanzelf de aanrijsnelheid. (b) Je kunt langzaam uitrollen zonder het gevoel te krijgen energie te verliezen omdat na het kruispunt je deze energie weer terug krijgt zodra de fiets omlaag rolt.
 7. Geen bromfietskuilen. Afgezien van dat ze niet werken zijn ze irritant voor fietsers.
 8. Ook geen rotondes.
 9. Vergevingsgezinde wegranden/kanten (geen 2 centimeter of nog hogere kantbanden, eerder een ribbelstrook)

Kort: die 5 miljoen besteden aan 2 nieuwe tunnels/bruggen en het knippen van kruisende wegen met auto's dan aan het vernieuwen van het asfalt of andere zaken die niet zorgen dat fietsen door kunnen fietsen (zonder te stoppen).

De zwakste schakel bepaalt het succes (of gebrek daaraan) van de snelfietsroute.

Snelfietspaden meer dan lonend
20-04-2018
Etienne Bral, Fietsersbond

@Roland

Fietsen zijn toegelaten op de waterbus en er zijn ook veerdiensten alleen wordt daar weinig informatie over verspreid: https://www.dewaterbus.be/ en op: http://www.portofantwerp.com/nl/vaak-gestelde-vragen-over-de-waterbus#fietsen. Het zou goed zijn om die aanlegplaatsen verder naar de nieuwe havens uit te breiden, maar misschien zitten ze dan het zwaar scheepvaartverkeer teveel in de weg??

Etienne Bral, lid van Fietsersbondafdeling Delft e.o.

Gratis fietsbus vervoert fietsers door tunnel
20-04-2018
Roland Haffmans, -

"Ook bij recreatieve fietsers is de bus populair, hoewel die niet voor hen bedoeld is. “Ze mogen mee, maar mensen die in de haven werken hebben voorrang” Hoe druk wordt het in de daluren met de uurdienst en is een veerboot niet handiger?  http://www.portofantwerp.com/nl/fietsbus

 

Gratis fietsbus vervoert fietsers door tunnel
20-04-2018
Etienne Bral, Fietsersbond

Kijk naar https://www.luchtmeetnet.nl/stations/zuid-holland/regio-rijnmond/alle-stoffen en naar de Statenweg (meetstation op straatniveau)  in Rotterdam, als je daar de NO2 en NO bij elkaar optelt kom je aan die 300 microgram /m3 o.a. op 18 april en 20 april. Dus het treedt wel op.Gemeente Rotterdam, uit allerlei bronnen blijkt dat er gerommeld wordt met katalysatoren (BO-rent) en afstelling van auto's en busjes, reken je niet rijk met kentekenplaten, maar ga samen met controleorganisaties zoals de Rijksdienst voor het Wegverkeer een aantal van die zogenaamd schone auto's keuren of doe reële metingen en kijk of de waarden overeenkomen met de verwachtte waarden. Dit ook met het oog op de nieuwe Omgevingswet.  Vandaag weer zo'n nieuwe BMW-diesel geroken, een lesauto, die verschrikkelijk veel vuile gassen uitbraakte. 

Etienne Bral, lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

Fietsfeiten op een rij
18-04-2018
Peter H. Smit, Rover

Belangrijk kenmerk van autosnelwegen is de afwezigheid van kruisingen; er zijn viaducten met opritten voor de aansluitingen. 

Zouden fietsroutes met een ononderbroken middenberm ook een nieuw elan aan het fietsen geven?  Of blijft de hinder van wind en regen toch een groter knelpunt?

Fietssnelweg scheelt 50 auto’s in de spits
18-04-2018
Peter H. Smit, Rover

Belangrijk kenmerk van autosnelwegen is de afwezigheid van kruisingen; er zijn viaducten met opritten voor de aansluitingen. 

Zouden fietsroutes met een ononderbroken middenberm ook een nieuw elan aan het fietsen geven?  Of blijft de hinder van wind en regen toch een groter knelpunt?

Fietssnelweg scheelt 50 auto’s in de spits
17-04-2018
Roland Haffmans, -

https://www.uantwerpen.be/popup/nieuwsonderdeel.aspx?newsitem_id=3292&c=HOMENL&n=100839   over luchtvervuiling op verschillende fietsroutes bij Antwerpen.

Snelfietspaden meer dan lonend
17-04-2018
Roland Haffmans, -

Hellevoetsluis naar Spijkenisse voor woon-werk verkeer, is daar zoveel werk, voor forensen? "het snelfietspad zou er toe leiden dat 1,4% of 1056 van de automobilisten overstapt op de fiets" Waar vind je een vergelijkbare forse overstap op een route zonder file met slecht een tussenliggende plaats (Heenvliet) op zo'n 14 km?

 

Snelfietspaden meer dan lonend
17-04-2018
Jacobs,

Bij een fietssnelweg horen ook nog wat andere minimum ontwerpsnelheden (bijv. 50 km/u recht en 25 km/u bocht), minimum lengte (bijv. 12 minuten bij 50 km/u = 8,33 km), het verbieden van drempels, hellingen > 2% en andere wegdeelnemers (met name dieren: paarden en honden), onderhoud (inclusief vegen), beleid (verbieden om geheel af te sluiten voor werkzaamheden, ruime aankondiging vooraf van richtingsveranderingen/keuzemogelijkheden/tijden wanneer de veerboot vertrekt/brug opent).

Alle huidige snelfietsroutes zijn tot nu toe relatief slakkenpaadjes, m.u.v. Vlissingen-Middelburg doordat het langs een kanaal gelegen is en qua vorm klopt. Echter daar durf ik op die 3,3 kilometer (gemeten vanaf Souburg) niet vol gas te gaan om niet bij een klapband in het kanaal te belanden. Er is daar geen afscheiding tussen fietspad en kanaal. En verder is die route een losse flodder zonder enige aansluiting op een andere snelle fietsroute naar Rotterdam of Roosendaal. Den Bosch-Veghel ligt ook langs een kanaal maar is over de totale lengte slechts 4,6 kilometer (gemente vanaf Veghel tot de sluis bij Schijndel) een snelfietsroute, de resterende 10 kilometer zijn "gedeeld" met auto's en vrachtwagens danwel een een slalomparcours met scherpe en haakse bochten, kruisingen en uitritten.

Fietssnelweg scheelt 50 auto’s in de spits
17-04-2018
Jacobs,

B-rider onderzoekers onderzoek eens wat breder, zoals echte regenalternatieven, plaats bijvoorbeeld eens wat overkapte fietsen (bijv. als tijdelijke cadeautjes) in de onderzoeksmix én onderzoek of als iemand een overkapte fiets, niet overkapte fiets én een auto ter beschikking heeft, of men de auto gaat nemen als het regent.

Maar voorlopig is met name de gebrekkige infrastructuur: beschikbaarheid, onderhoud en beleid een reden voor automobilisten die niet heel volhardend zijn om snel weer te stoppen met dat fietsen.

Een voorbeeld: Delft-Utrecht = 65 kilometer met de auto én al 75 kilometer met een route waar je door kunt fietsen (en die route ligt niet langs de A-12 met zijn vele stops).
 

Fietsers laten zich niet verleiden om in de regen te rijden
17-04-2018
Robert van der Sluiszen,
Als voormalig verstokte automobilist en sinds enige jaren enthousiast speed pedelec rijder, heb ik juist het gevoel dat de overheid (en ook een deel van de Fietsersbondleden) ontzettend graag wil dat ik mijn dagelijkse ritten naar het werk (en terug) weer met de auto afleg.
Fietsen bevorderen via de portemonnee