Kenniscentrum voor fietsbeleid

Reacties op Kennisitems

Reactie Kennisitem
20-03-2018
Etienne Bral, Fietsersbond

Foutje, het aantal auto's in situatie 2 moet natuurlijk 800 zijn en daardoor is de uitstoot 1600 g/km en de factor is 15. 20 microgram NOx/m3 wordt dan 300 microgram NOx/m3 het verhaal blijft hetzelfde natuurlijk. 

Fietsfeiten op een rij
20-03-2018
Etienne Bral, Fietsersbond

Ik zal even mijn rekenmethode loslaten op de luchtvervuiling. We gaan uit van een rustige situatie in Rotterdam op de Schiekade- Coolsingel tot de Erasmusbrug (totaal 4 rijstroken). We nemen 1 km en we plaatsen er 300 auto´s heen en 300 auto´s terug ( 3 auto's per 20 m) en een snelheid van ca 30-40 km/u. Het zijn allemaal Euro 6-auto´s met een uitstoot van 0,2 g NOx/km dus op die km wordt er 600x0,2 gNOx of 120 g uitgestoten. Situatie 2: het is spitsuur en er is 5 m per auto, dus 1000 auto's op die km autoweg. Ze rijden ca 5 km/u en daar hoort een uitstoot bij van 2 g NOx/km. Totaal wordt dit 2000 g NOx/km. Dit is een factor 17, dus 20 microgram NOx/m3 wordt dan 340 microgram NOx/m3. Heeft u dat wel eens gezien bij meetgegevens? Als de verblijftijd van de gassen hetzelfde blijft, zelfde weersomstandigheden en "canyoning"  zou je dit moeten zien of wordt het een voortschrijdend uurgemiddelde (uitgemiddelt over 24 uur) waarbij dit verdoezelt wordt? En dan gaat het over Euro 6-personenauto's, bestelauto's zijn nog veel smeriger nl. factor 10 (ook EURO 6) en dan al die Euro<6-auto's.Ze zijn bang voor de Europese richtlijn 2008/50 EG waar de uurgemiddelde grenswaarde van 200 microgram/m3 maar 18 keer in een jaar mag overschreden worden.Heel dat meetsysteem is gebaseerd op het oude meetsysteem bij de industrie waarbij uitgegaan werd van minimale fluctuaties tijdens processen (quasi-continue processen). Automobiliteit is totaal anders. Waar sluit dit aan bij de fietsomgeving? Ja als je luchtwegen vergiftigd worden door NOx dan heb je niet veel zin om amechtig te gaan fietsen. De ouderen gaan de stad uit de weg, nemen recreatieve routes of rijden hun fietsen met de auto naar graziger weiden, en de gewone stedeling kiest voor auto, vervuilende snor- en bromfietsen, openbaar vervoer en wandelt dat stukje rustig zonder te veel inspanning. Meer mensen op de fiets (?) we zullen snel tegen een NOx-plafond aanlopen of aanfietsen. O vergeten, we hebben ook nog fijnstof, ozon (gelinked met NOx) en roet maar met mijn rekenmethode kun je dit ook berekenen. BTW de MAC-waarde (Maximum Allowable Concentration die alleen voor volwassen mannen geldt) voor NO2 (dat is het meeste NOx) is 9000 microgram/m3 (om je dood te lachen).

Ja ministerie van Infrastuctuur en Milieu een contradictio in terminis, gelukkig hebben we nog autoluwe gebieden of straten. 

Etienne Bral lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

Fietsfeiten op een rij
20-03-2018
Jan van der Horst, Fietsersbond

Stedelijke verdichting is om een aantal redenen goed voor de fietsbaarheid/ het fietsgebruik in de stad, maar windhinder - windturbulenties zijn een enorm groot nadeel van verdichting met hoogbouw.  Ouderen kunnen de plotselinge versnellingen en vertragingen niet aan en moeten afstappen al bij achtergrond windsnelheden ver beneden de stormgrens - vanwege de windstoten. In Utrecht is het 5 Meiplein/ de Churchilllaan met de recente nieuwbouw een guur windgat geworden. Ook voor bewoners overigens, die vanwege de altijd doortochtende wind hun balkon niet kunnen gebruiken. Kortom windstuwing / -hinder maakt de stad tot een onherbergzame verblijfsplaats en op veel dagen het fietsen riskant. Goed dat er nu aandacht voor komt. 

Zijwind is serieus verkeersveiligheidprobleem voor de fietser
19-03-2018
Roland Haffmans, -

@Karin Broer,

Een artikel uit 2013, is in de laatste 5 jaar iets veranderd?  "‘Fietsers hebben meer last van snelheidsveranderingen van de wind", de norm geldt niet voor zo'n verandering doch alleen voor de windkracht. Niet alleen het gebouw zelf bepaalt de windhinder, maar ook de bebouwing in de direkte omgeving. Ook dat punt negeert de norm. Nederland mag dan "het enige land ter wereld met een norm voor windhinder", een slechte norm geeft weinig winst.

Zijwind is serieus verkeersveiligheidprobleem voor de fietser
19-03-2018
Karin Broer, Freelance journaliste

Rond hoge gebouwen kan het aardig spoken voor fietsers en voetgangers. Hoe komt dat? En is er iets aan te doen? Ik was op bezoek bij Ingenieursbureau Peutz in Mook, waar men gespecialiseerd is in windtunnelonderzoek naar ontwerpen voor hoge gebouwen. Zie dit artikel:

https://www.fietsersbond.nl/nieuws/alleen-nederland-heeft-norm-voor-windhinder/

Zijwind is serieus verkeersveiligheidprobleem voor de fietser
19-03-2018
Roland Haffmans, -

-  ".. de windfactor zou moeten worden meegenomen bij richtlijnen voor fietspaden" Waarom niet beginnen met de vorm van de bebouwing? Voor onverwachte rukwinden ontbreken normen, dus is er ook geen toetsing, waarmee de overheden (en anderen!) duidelijk maken dit probleem onbelangrijk te vinden. 

- "Zo’n 5 procent van de fietsongevallen zou te maken hebben met zijwind" gelet op de huidige gebrekkige ongevallenregistratie is dit een slag in de lucht. 

Zijwind is serieus verkeersveiligheidprobleem voor de fietser
17-03-2018
Etienne Bral, Fietsersbond

Die 0,2 g/km geldt alleen als die auto tussen de 20 en ca 70 km/u rijdt. Als hij stationair staat te draaien gaat de uitstoot per gereden km naar oneindig, wiskundig gezien vanzelfsprekend natuurlijk (TNO onderzoek van 4 april 2016)! Dus als de overheid de files op open snelwegen oplost en ze verschuiven naar de (binnen)stad met veel verkeerslichten en opstoppingen gaat de uitstoot per km enorm omhoog en worden de ernaast wonenden en de duurzame weggebruikers (voetgangers en fietsers) enorm blootgesteld aan NOx, ozon, roet, NMVOS, fijnstof en lawaai. De jaarlijkse (maatschappelijke) kosten en de kosten per kilometer zullen daar dan ook aan aangepast moeten worden. Het zal niet bij dubbeltjes per kilometer blijven. Voor steden wordt het een confrontatie met de andere overheden die de files zo snel mogelijk willen oplossen. In landen om ons heen zijn ze dat nu ook aan het beseffen (Pano-reportage Vlaanderen over blootstelling kinderen aan luchtvervuiling door verkeer naar en OP school, Dieselverbot in Duitsland). 

Etienne Bral, lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

 

Fietsfeiten op een rij
16-03-2018
Roland Haffmans, -

"Voortaan krijgen fietsers sneller groen" blijkbaar zijn fietsers tot nu toe achtergesteld en moet een "app" dienen om dit beleid te verhullen. Naderende fietsers zijn met een eenvoudige lus al lang te herkennen, maar je moet er wel voor kiezen. Waarom dit is nagelaten, blijft onduidelijk. 

Bij alle fietsverkeerslichten sneller door groen dankzij app
15-03-2018
Etienne Bral, Fietsersbond

Heb de persmededeling van 05-03-2018 gelezen, maar over die fietsinfrastructuur stond alleen dat er gekeken werd hoe het systeem in speciale omstandigheden zou reageren (kruispunten, andere verkeersdeelnemers en speciale weersomstandigheden) en ook hoe andere verkeersdeelnemers reageren op deze vreemde eenden in de bijt en of ze ze accepteren (afdeling Psychologie) Er werd juist gesteld dat het een uitdaging wordt om kruispunten ZONDER verkeerslichten over te steken. Hindernissen zoals trottoirbanden moeten natuurlijk herkend worden, maar er zijn nog legio andere obstakels die herkend zullen moeten worden. Er werd ook gesteld dat in de komende weken (voor 1 april?) een prototype zou rondrijden. 

Etienne Bral lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

De zelfrijdende fiets is gearriveerd
14-03-2018
Etienne Bral, Fietsersbond

bordsteen is een letterlijke vertaling van het Duitse woord Bordstein dat in het Nederlands trottoirband betekent. Dus :  "daarvoor meer geschikte fietsinfrastructuur, met fietspaden, bordsteen met een vaste hoogte en speciale verkeerslichten." moet m.i. zijn: "  daarvoor meer geschikte fietsinfrastructuur, met fietspaden met trottoirbanden met een vaste hoogte en speciale verkeerslichten.".

Etienne Bral lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

De zelfrijdende fiets is gearriveerd
11-03-2018
Kees Helderman, Kees Helderman consultancy

"Wat goed is komt snel...."

Mijn  ervaring is dat fietsers vanzelf komen, wanneer we er voor zorgen dat fietsers sneller (in kortere tijd), soepel en veilig van huis naar bestemming kunnen rijden. Focus bij het aanleggen op minder obstakels.....

Onderzoek naar vraag waarom snelfietsroutes niet leiden tot fors meergebruik
10-03-2018
Roland Haffmans, -

"Amsterdam, Utrecht en Rotterdam nemen de beste maatregelen om een gezonde en klimaatvriendelijke stad te worden. Fietsers, krijgen daar de beste voorzieningen

Het aandeel fiets is in Rotterdam zo'n 22% en in steden als Groningen, Leiden, Delft boven de 40%. Blijkbaar telt het  fietsgebruik in deze beoordeling niet mee. Welke "maatregelen" bedoeld zijn is duister.  

 

Grote steden scoren hoger met duurzame verkeersvoorzieningen
08-03-2018
Roland Haffmans, -

Blijft dit onderzoek beperkt tot "gedragsverandering" of wordt ook gekeken naar de aansluiting op het stedelijk fietsnetwerk en de bruikbaarheid voor korte fietsritten?

Onderzoek naar vraag waarom snelfietsroutes niet leiden tot fors meergebruik
05-03-2018
Ruud van der Mast, Gemeente Almere

Zucht, zucht, eindelijk een terugkerende ergenis weg!

Nieuwe entree voor stationsstallingen
05-03-2018
Roxy Tacq, ANWB

De vraag ging over verkeersveiligheid.

In augustus is er een kwalitatief onderzoek gedaan en in september – oktober een kwantitatief onderzoek. Dus niet tijdens sneeuw en ijs.

Werk aan de winkel voor gemeenten
05-03-2018
Sipke van der Meulen, Provincie Fryslân

Als je op strategisch/tactisch niveau niet tot een andere keuze/oplossing kunt of wilt komen, is deze oplossing op operationeel niveau zeker de moeite van het onderzoeken waard, als is het maar om te lijkenof de techniek voldoende is en of de fietser zich laat verleiden (voldoende winst ziet) om de andere route te kiezen vrijwillig neem ik aan). Ik ben wel benieuwd naarde wetenschapelijke (gedrags)begeleiding van deze Hardenbergse pilot.

Fietsers krijgen omrij-advies bij naderende tractor
04-03-2018
Felix van de Laar,

Voor mij is een heel eenvoudig capeje meestal genoeg. Mits het niet al te hard waait. Ik ben het eens met iedereen hierboven, 13% is juist erg weinig, vlag omhoog. We weten niet eens of die 13% dan meteen een andere, en dan welke, vorm van vervoer kiezen of dat ze lekker thuis blijven.
Normaal heeft een sociaal-wetenschappelijk onderzoek een verwachting (hypothese, liefst een onderbouwde) die wordt bevestigd of wordt verworpen. Dat was hier toch niet 0%/100% mag ik hopen??? Anders kennen de onderzoekers hun pappenheimers wel erg slecht.

Fietsers laten zich niet verleiden om in de regen te rijden
04-03-2018
Robert van der Sluiszen,

Ronald Haffmans: ik zal mogelijk wel weer een standje krijgen van de beheerder hier, maar je berichtgeving hier is (wederom) onvolledig en daarmee ook onjuist. Het aantal kentekenregistraties voor speed pedelec is in 2017 inderdaad ca. 1000 hoger t.o.v. 2016. Maar "kentekenregistraties" bij RDW is iets anders dan "verkopen" door winkeliers. Door nieuwe verplichtingen aan speed pedelecs in 2018 (o.a. remlicht, claxon en kentekenplaatverlichting) moesten eind 2017 alle winkeliers hun oude restvoorraad aan speed pedelecs op kenteken zetten, anders konden deze na 1-1-2018 niet meer op kenteken worden gezet en waren deze onverkoopbaar !  Ze zijn zelfs hiervoor per brief gewaarschuwd door de RDW en de BOVAG. Gevolg: in de maand december zijn er bijna net zoveel speed pedelecs op kenteken gezet als van mei t/m september 2017. Wie goed naar de cijfers kijkt (jan. t/m november), komt tot de conclusie dat in 2017 hoogstwaarschijnlijk minder speed pedelecs zijn verkocht t.o.v. 2016 en in 2016 weer minder t.o.v. 2015. De "klad" is er in gekomen nadat - via de media - duidelijk werd dat er fietspadverbod zou komen voor de speed pedelec in Nederland (zomer 2015). En daar sta je - bibeko - weer in dezelfde autofile, als voorheen met je auto (maar toen wel droog). Voor medio 2015 was nog sprake van een sterke toename in de verkopen.
In Belgie zijn de regels voor speed pedelecs vriendelijker voor de gebruikers, want je mag op de meeste locaties van het fietspad gebruik maken. Nu ken ik de verkoopcijfers van speed pedelecs in Belgie niet goed, maar ik heb van verschillende partijen begrepen dat in Belgie in 2017 beduidend meer speed pedelecs zijn verkocht t.o.v. Nederland, terwijl Nederland beduidend meer inwoners kent (+ 33%).
Wat jij aangeeft, klopt niet. Wat Lomito aangeeft, klopt wel.

‘Bijtelling leasefiets niet uit te leggen’
04-03-2018
Roland Haffmans, -

"het aantal speed pedelecs groeide met 4.572 stuks in 2017 ten opzichte van 3.576 stuks in 2016.", dus die "ongekende opmars" van P.Lomito kent Nederland ook en als de "gemiddelde snelheid die weinig onderdoet voor de auto" kan dus dit voertuig best van het fietspad naar de rijweg. Mooi die steun vanuit de gebruikers voor een brommervrij fietspad.

‘Bijtelling leasefiets niet uit te leggen’
04-03-2018
P. Lomito,

De speed pedelec is een geduchte concurrent voor de auto voor woon-werkverkeer met een gemiddelde snelheid die weinig onderdoet voor de auto en daarmee qua reistijd meer zekerheid biedt dan de auto die al snel vaststaat in files tijdens de spits.

Maaarrrr... onze overheid wil helemaal geen alternatief voor de melkkoe die de auto is. Jaarlijks kan de overheid 25 miljard euro aan inkomsten op haar begroting bijtellen die door automobilisten opgehoest worden, zo'n 10% van de totale begroting...

De speed pedelec heeft een integrale kilometerprijs die 5x lager ligt dan de auto, een verschil dat vooral is te herleiden op vermeden belastingen en accijnzen ofwel een serieuze aanslag op de 25 miljard euro rijksinkomsten. Logisch dat de overheid weinig enthousiast is.

In België maakt de overheid een andere overweging (gezondheid, energieverbruik, milieu) en daar maakt de speed pedelec momenteel een ongekende opmars door.

‘Bijtelling leasefiets niet uit te leggen’
03-03-2018
J.F. Verhulst, Fietsersbond Amsterdam

Wanneer zijn dergelijke fietsen nu eens te koop?

Ouderenfiets past zich automatisch aan
02-03-2018
Roland Haffmans, -

"dankzij de alsmaar groeiende populariteit van e-bikes is de dalende lijn vorig jaar een halt toegeroepen." waarschijnlijker is; "dankzij de matiging van de alsmaar stijgende fietsprijs, is de dalende lijn vorig jaar een halt toegeroepen".

Fietsverkopen na jaren weer in de lift
02-03-2018
Joop Nijenhuis,

@Joost Christiaans: De CROW richtlijnen zijn overigens niet zonder (fors) te betalen toegangkelijk, dus gebruikers van de infrastructuur kunnen niet eens controleren of wegbeheerders zaken aanleggen volgens de richtlijnen of enigzins volgens de richtlijnen. 

Dat is vreemd. De CROW is naar mijn mening daarmee in overtreding. Ze stellen zelf :CROW-Fietsberaad wordt gefinancierd door alle overheden van Nederland. Daarmee zullen ze dan de weg moeten bewandelen van leges. Gezien het feit dat niet één specifieke persoon voordeel heeft of gebaat is t.o.v. de overige burgers is het vragen van een vergoeding (leges) niet mogelijk. De CROW zou hun richtlijnen gewoon publiekelijk ter beschikking moet stellen zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De CROW wordt immers reeds betaald door alle overheden van Nederland.

‘Hogere snelheid gewone e-fiets mogelijk maken’
01-03-2018
Peter Bruinink, Lumiguide

Beste André,

De P-Route fiets app is wel degelijk beschikbaar op het Windows platform: https://www.microsoft.com/nl-nl/store/p/p-route-fiets/9pk7jhfd9h0k. Mochten er problemen zijn bij het installeren hoor ik dat graag .

Maar helaas is Microsoft zelf het vertrouwen in hun platform kwijt, zie bij voorbeeld: http://www.computeridee.nl/nieuws/microsoft-verklaart-ondergang-windows-phone/. Dus daarom zullen we de app helaas niet verder ontwikkelen. Nokia maakt nu vooral Android telefoons. Ook Bill Gates schijnt een Android te hebben.

Wel jammer van jouw en ook mijn prima Windows telefoon.

Is er plek in de stalling?
01-03-2018
Herbert Tiemens, Provincie Utrecht

Dag Jan, 

de proef uit 2015 was aanleiding voor Axu om de methodiek van "rijdend enqueteren" te verbeteren. We kregen commentaar over de kleuren op het fietspad ("vervuiling") en het slingeren van fietsers, wat tot verkeersonveiligheid zou kunnen leiden. Mocht de techniek het toelaten om subtieler fietsgedrag op te pikken, dan zullen we dat zeker ook een kans geven.

Herbert Tiemens

Fietsers enquêteren via handopsteken
01-03-2018
Henk Tromp, Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

De provincie Overijssel investeert fors in verkeersveiligheid. Per gemeente wordt jaarlijks € 2,-- per inwoner besteedt aan voorlichting, educatie en gedragsbeinvloeding, waarvan 75% door de gemeente wordt gesubsidieerd. Fietsveiligheid is hierbij in de laatste jaren in belangrijkheid toegenomen en neemt nog verder toe. In de gemeenten Ommen en Hardenberg doen nagenoeg alle basisscholen mee met de aangeboden (fietsveiligheids)activiteiten (ANWB-Streetwise, Dode Hoek, VOMOL, verkeersexamen en 'Op de fiets? Even niets..'). Daarnaast zijn alle VO-scholen in beide gemeenten zgn. VEVO-scholen, ofwel besteden structureel aandacht aan verkeersveiligheid. Ook bij het AZC in Hardenberg is er aandacht voor verkeersveiligheid, in het bijzonder fietsveiligheid. Dit is niet alleen de verdienste van bijv. een VVN, maar ook door de aandacht en betrokkenheid, in welke vorm dan ook, van het lokaal bestuur en de betrokken medewerkers van de bestuursdienst. In die zin heb ik wat moeite met de titel en worden hiermee de ongetwijfeld vele gemeenten, waar wel veel aandacht is voor fietseducatie tekort gedaan.  

Gemeenten doen weinig tot niets aan fietseducatie
01-03-2018
André Pettinga, Cyclemotions

Uitstekend bericht, maarrrr.... de Utrechtse app is nog steeds niet beschikbaar voor een Windows-smartphone. Daar zijn de bekende 'marktleiders-redenen' voor, dat weet ik. Maar vervelend is dat wel. Mijn verder toptelefoon van Nokia 1020 met een meer dan puike camera kan ik dus niet gebruiken, niet in Utrecht noch in Apeldoorn. App-noot-mis...

 

Is er plek in de stalling?
01-03-2018
Wim van den Boogaard,

Ooit was ik betrokken bij de eerste experimenten Spitsmijden. Ook daar hebben we verkend of spreiding in spitsbelasting door studenten soelaas kon bieden. We hebben grondig verkend of in het hoger onderwijs in Den Haag en omgeving mogelijkheden zaten.  Tot onze verrassing (en we hadden het natuurlijk zelf kunnen/moeten bedenken) was de reactie in gesprekken unaniem: "Dacht u dat wij daar nog niet naar gekeken hebben? Verschuiving van lestijden betekent voor onze orgnaisatie onder andere grootschalige verschuivingen in belasting van onderwijsruimten. Maar onze zalen zijn nu al tot 's avondfs 22.00u volgepland, we kunnen niet met groepen studenten schuiven zonder andere groepen de spits in te jagen".

Andere schooltijden kunnen ochtendspits afvlakken
01-03-2018
Joost Christiaans,

Dat is wellicht een optie, maar het is momenteel ook zo dat er op dit moment ook niet één meldpunt is voor wegen en fietspaden. Sterker nog er is een wildgroei aan meldpunten of je moet zelfs bij een specifieke beheerder melden op de website van die beheerder, b.v. een gemeentelijke pagina, waar je dan eerst weer al je gegevens moet invullen, geen kaart of locatie gekoppeld is etc. Waardoor je dus eerst moet uitzoeken, waar je bent, hoe de weg heet en wie een weg beheerd en dat is ook niet altijd even snel en makkelijk doordat je je soms ook op grenzen van beheer en eigendom bevindt of er afwijkende afspraken zijn gemaakt omtrent het beheer. Omdat melden omslachtig is, wegbeheerders slecht zijn aangesloten bij meldpunten en ook weginspecties slechts periodiek en naar mijn mening slecht/verkeerd worden uitgevoerd. 
Nog nooit een weginspecteur een fietspad zien inspecteren op de fiets, met op de juiste spanning opgepompte banden, namelijk!

Hoewel ik niet wil zeggen dat de wegen en fietspaden er bij onze zuiderburen zo florissant bij liggen, hebben zij wel één centraal meldpunt voor alle wegen en alle wegbeheerders! https://www.meldpuntwegen.be/ Daarmee zijn ze ons dus voor!

Iets dergelijks opzetten lijkt me iets voor het Ministerie I&W of Rijkswaterstaat en dat alle wegbeheerders hun openbare wegen verplicht moeten aanmelden met enkele basisgegevens. Basisregistratie wegen. Die dan via een kaart publiekelijk is ontsloten en waarop je meldingen kan maken, liefst via een account zodat je niet telkens al je gegevens moet invullen, en waarop alle wegbeheerders zijn aangesloten. En waarvan een app is voor op je telefoon zodat je voor de plek waar je op dat moment bent een melding kan doen ipv op weg/straatnaam en hectometerpaaltje of uitgebreide omschrijving en waarbij je een foto kan uploaden.
De kaart zou ook de actuele wegenlegger kunnen laten zien, zodat die kaarten uit 19xx ook eens verdwijnen. BGT, laan van de leefomgeving etc bieden allemaal handvatten dit nu eens écht op te pakken.

Ik heb dit idee al gemeld bij Rijkswaterstaat, maar daar maken ze geen landelijk beleid en moest het idde maar bij het Ministerie I&W aankaarten. Helaas heeft elke wegbeheerder vooral zijn eigen domein en is samenwerken vaak samen aan iets werken, of dat proberen. Je ziet het ook bij afstemming van werkzaamheden en overgangen zoals tussen provincies, gemeenten en rijkswaterstaat etc. 

De CROW richtlijnen zijn overigens niet zonder (fors) te betalen toegangkelijk, dus gebruikers van de infrastructuur kunnen niet eens controleren of wegbeheerders zaken aanleggen volgens de richtlijnen of enigzins volgens de richtlijnen. 

‘Hogere snelheid gewone e-fiets mogelijk maken’
01-03-2018
George Ketel,

Dit voelt aan als het paaltjessyndroom. We hebben een probleem met gemotiseerde voertuigen en dat pakken we aan met een belemmering voor fietsers. Het wordt tijd dat landbouwerktuigen en met name de tractoren, uitsluitend gebruikt mogen worden  waar ze voor ontwikkels zijn, nl werken op het land. Voor vervoer van landbouwgrondstoffen en producten gebruik je dan gewone vrachtwagens en die kunnen in dit geval prima over de provinciale weg.

George Ketel (fietsersbond)

Fietsers krijgen omrij-advies bij naderende tractor
01-03-2018
Ton ten Brinke, Fietsersbond

Gelezen de opmerkingen hiervoor blijf ik pleiten voor een Rijksfietsroute- of padennetwerk dus in handen van één wegbeheerder. Nu ligt het beheer en onderhoud van regionale- en nationale fietsroutes en paden in handen van de provincies, de verschillende gemeenten, waterschappen en zelfs natuurbeheerders en partikulieren. Al jaren blijkt dat deze wegbeheerders niet staat zijn om de, in hun beheer zijnde fietsroutedelen, naar behoren en uniform, dus volgens de landelijke (CROW)richtlijnen, te beheren.

‘Hogere snelheid gewone e-fiets mogelijk maken’
01-03-2018
Ton ten Brinke, Fietsersbond

Voelt als de wereld op z'n kop.

Fietsers krijgen omrij-advies bij naderende tractor
01-03-2018
Peter H. Smit, Rover

Uit een experiment in Brabant bleek dat 87% van de toegewijde fietsers (hadden al een app daarvoor) blijft fietsen als het regent.  Is het de bedoeling van dit experiment in Twente dat dat percentage lager wordt, omdat het gebruik van de bus makkelijker wordt?

Probeer iets te bedenken voor de minder toegewijde fietser.  Die heeft meer aanmoediging nodig om te gaan fietsen: de deelnemenrs aan fiets-apps en andere fietsprogramma's zijn al fiets-belust.

Ik hoop trouwens dat in Twente overleg is geweest met het busbedijrf.  Want dit experiment versterkt de spits op natte dagen.

Slecht weer? Pak de bus!
01-03-2018
Peter H. Smit, Rover

Beter een imperfecte oplossing voor x% dan dat reizigers moeten blijven staan bij de halte.  En ik heb me laten vertellen dat een rotonde daar elke ochtend een half uur zo druk is met fietsers dat er geen auto meer door komt, wat onaanvaardbaar is voor ambulances die naar het ziekenhuis moeten.

Om hoeveel studenten en medewerkers van het ROC gaat het in Heyendaal?  Die hebben toch bij het hoofdstation hun eigen gebouw?  Is er een afdeling op Heyendaal gaan zitten vanwege samenwerking?  Werkt dat nog goed als de aanvangstijden gaan verschillen?

Als je een van die drie instellingen.verplaatst naar Lent / Nijmegen Noord dan zou de stoptrein uit Venlo moeten doorrijden tot Lent.  Dat vergt een keerspoor, tenzij het voorsorteer spoor voor de Betuweroute, een paar km verderop, gebruikt kan worden.  Bij station Lent is nu nog wel plaats voor een nieuwe campus.  Voor fietsers zou het rijden over de brug wel winderiger zijn dan door de Nijmeegse straten en wegen.  Als bepaalde fietsers voor dat deel van hun route dan kiezen voor de trein zou de druk op de fietsenstalling/parkeerplaatsen bij het hoofdstation nog groter worden.

Andere schooltijden kunnen ochtendspits afvlakken
01-03-2018
Peter H. Smit, Rover

Beter een imperfecte oplossing voor x% dan dat reizigers moeten blijven staan bij de halte.  En ik heb me laten vertellen dat een rotonde daar elke ochtend een half uur zo druk is met fietsers dat er geen auto meer door komt, wat onaanvaardbaar is voor ambulances die naar het ziekenhuis moeten.

Om hoeveel studenten en medewerkers van het ROC gaat het in Heyendaal?  Die hebben toch bij het hoofdstation hun eigen gebouw?  Is er een afdeling op Heyendaal gaan zitten vanwege samenwerking?  Werkt dat nog goed als de aanvangstijden gaan verschillen?

Als je een van die drie instellingen.verplaatst naar Lent / Nijmegen Noord dan zou de stoptrein uit Venlo moeten doorrijden tot Lent.  Dat vergt een keerspoor, tenzij het voorsorteer spoor voor de Betuweroute, een paar km verderop, gebruikt kan worden.  Bij station Lent is nu nog wel plaats voor een nieuwe campus.  Voor fietsers zou het rijden over de brug wel winderiger zijn dan door de Nijmeegse straten en wegen.  Als bepaalde fietsers voor dat deel van hun route dan kiezen voor de trein zou de druk op de fietsenstalling/parkeerplaatsen bij het hoofdstation nog groter worden.

Andere schooltijden kunnen ochtendspits afvlakken
01-03-2018
Peter H. Smit, Rover

Gaat het om verkeersveiligheid of sociale veiligheid, of was daar in de vraagstelling geen onderscheid in gemaakt?

Vond de ondervraging plaats bij goed weer of sneeuw en ijs?

Werk aan de winkel voor gemeenten
01-03-2018
Jan van Schijndel, VanSchijndelAdvies

In 2015 heb ik (VanSchijndelAdvies) daar bij de provincie Utrecht een start mee gemaakt. Niet nieuw dus, maar zeker werkbaar. https://www.verkeersnet.nl/fiets/15593/fietsers-enqueteren-zonder-stoppen/? Ik zal dit zeker volgen. 

Fietsers enquêteren via handopsteken
01-03-2018
H.G.M. van der Zanden, Fietsersbond Alphen aan den Rijn & regio

Ik geef de voorkeur aan ja en nee schudden met het hoofd. Dat heeft als voordeel "handen aan het stuur".

 

Fietsers enquêteren via handopsteken
01-03-2018
Ria Glas, Fietsersbond

Om de regen te trotseren is een waterdichte jas en regenbroek nodig. Het zou interessant zijn om na te gaan of die 13% daarover beschikt. Helpt het als deze aan hen worden verstrekt?

Fietsers laten zich niet verleiden om in de regen te rijden
27-02-2018
Peter Bruinink, Lumiguide

Beste Herbert. Dit is inderdaad precies wat we, LumiGuide, van plan zijn te doen. De iOS versie zal al een geïntegreerde app zijn die de stallingen van de gemeente Utrecht en Apeldoorn laat zien. 

Is er plek in de stalling?
26-02-2018
Herbert Tiemens, Provincie Utrecht

Leuk dat ook Apeldoorn nu deze app heeft! Ik kom niet zo heel vaak meer in Apeldoorn, maar het zou leuk zijn als de verschillende apps geintegreerd worden en je niet voor iedere plaats een ander appje nodig hebt. 

Is er plek in de stalling?
22-02-2018
Roland Haffmans, -

Het betreft een wegvak van zo'n 100 m. Waarom is daar 30 km onmogelijk met brede fietsstroken?

Fietsers krijgen omrij-advies bij naderende tractor
22-02-2018
Joost Christiaans,

Deel de mening van Joop voor de volle 100%!!

Als aanleg, beheer en onderhoud van fietspaden en voorzieningen de urgentie (aandacht en budget) én nauwkeurigheid zouden krijgen van die van de gewone weg/rijbaan zou fietsers een hoop ellende bespaart blijven en wellicht ook meer mensen fietsen. Koning auto geldt nog steeds, ondanks dat er wel meer aandacht is voor de fiets, maar dat is vooral om ervoor te zorgen dat de auto kan doorrijden. IMHO de fietspaden zijn vooral aangelegd voor automobilisten en niet voor fietsers. De speed-pedelec zorgt nu voor een verschuiving van langzamer verkeer naar de rijbaan en dat is de NL automobilist niet meer gewend.

Enkele voorbeelden van gebrek aan aandacht voor fietspaden:
Een gat in de rijbaan is vrijwel direct gemaakt, in het fietspad blijft bij sommige gemeenten en provincies weken, zoniet maanden of jaren zitten, gemeld of gemarkeerd of niet. Fietspaden worden nauwelijks geveegd, fietsers rijden deze niet schoon zoals motorvoertuigen. Profiel van vrije ruimte, m.a.w. begroeiing langs het fietspad die niet goed gesnoeid of gemaaid wordt. Als er een omgevallen boom op het fietspad ligt is deze veel minder urgent. Fietspaden worden niet of veel later pas gestrooid dan de rijbaan en vaak is de gladheidsbestrijding niet eens specifiek gericht op het fietspad, zoals de gemeente Oss dat wel doet met speciale middelen en voertuigen die op het fietspad kunnen rijden ipv de berm en asfaltranden kapot te maken.
Verkeersmarkering, zoals de vierkante blokken bij wegkruisingen staan altijd op het fietspad ipv voor het fietspad en zijn enorm irritant om overheen te rijden. Aanbrengen van slijtlagen met split e.d. is niet gewenst op fietspaden. Daarbij zijn alle fietspaden uit de vorige eeuw en zit er weinig gang in modernisatie. etc etc etc helaas. Dit terwijl een fietser veel meer risico loot op vallen/ongeval en letsel dan een automobilist en niet in een volledig afgeveerd voertuig op een fauteuil zit met vier dikke luchtbanden op 2 bar, met airbag, kreukelzones, ABS etc.

Persoonlijk ben ik bereid een fietsbelasting/wegenbelasting te betalen als een en ander op het niveau van de rijbaan/gewone weg gebracht wordt voor fietspaden. Echter ook ik betaal dat eigenlijk al, want ben ook in het bezit van een motorvoertuig. Net als 90% van alle andere forens, sport-, vakantie- en stadsfietsers. De verdeelsleutel van aandacht en budget bij ministerie, provincie en gemeenten is gewoon nog steeds teveel gericht op gemotoriseerd verkeer, naast dat er vooral verkeerskundigen en beleidsmedewerkers zitten die te weinig feeling hebben met wat de fietser nodig heeft.

‘Hogere snelheid gewone e-fiets mogelijk maken’
22-02-2018
Ria Glas, Fietsersbond

De Bruchterweg ligt binnen de bebouwde kom. Er is een provinciale weg (N343/Twentheweg) die nagenoeg parallel loopt, waar tractoren verboden zijn. De tractoren mogen daar kennelijk niet omdat ze dan het autoverkeer op zouden kunnen houden. Met 1 of 2 passeerplekken op de Twentheweg is dat op te lossen. Die weg heeft al een dubbele doorgetrokken middenstreep, inhalen is verboden. (en in tegenstelling tot fietsers houden automobilisten zich ááááltijd aan de wet, zeker als iets gevaarlijk zou zijn. Toch?)

Dat om laten fietsen is dus eersteklas autobeleid.

Fietsers krijgen omrij-advies bij naderende tractor
21-02-2018
Etienne Bral, Fietsersbond

In hun rapport zetten ze zelf:  "Nu we weten dat er tijdens regen slechts een afname is van 13% van de fietsers, kun je een positieve sociale norm communiceren (“87% fietst nog steeds in de regen”).".

Er ging blijkbaar het één en ander mis tijdens het experiment, nl. fake/foute e-mail met het bericht dat tijdens een flinke regenperiode er niemand had gefietst. Dat werkte niet stimulerend. En dan heet je B-Rider alsof Brabanders tweederangsburgers zijn (btw ik weet dat die B voor Brabantse staat of het Engelse equivalent Brabantine), Hans Teeuwen zou er wel raad mee weten. Ik vind dit resultaat van 87 % toch positief, hier is het alsof iedereen is weggespoeld als het eens flink regent. De fietsrekken bij de winkels zijn dan schier leeg en de auto's ronken je om de oren. Nee pet af voor de Brabanders (alleen als het niet regent).

Etienne Bral Fietsersbondafdeling Delft e.o.

Fietsers laten zich niet verleiden om in de regen te rijden
21-02-2018
Herbert Tiemens, Provincie Utrecht

De kop klopt inderdaad niet: "Automobilisten laten zich niet verleiden om in de regen te fietsen" dekt de lading beter. Of "Keuzereizigers kiezen voor comfort en gemak"

Fietsers laten zich niet verleiden om in de regen te rijden
21-02-2018
Roland Haffmans, -

"Fietsers laten zich niet verleiden om in de regen te rijden" Waarom komt deze site met zo'n negatieve kop, terwijl bijna 90% op regenachtige dagen blijft fietsen?

Fietsers laten zich niet verleiden om in de regen te rijden
19-02-2018
Roland Haffmans, -

Tja als je veel onderwijs - universiteit, hogeschool, ROC - naar dezelfde stadsrand verplaatst, kun je voorspellen dat bereikbaarheidsproblemen geeft. Doen deze instellingen alleen onderzoek naar problemen bij anderen? Met de Waalsprong kon ook zo'n onderwijsinstelling meespringen, dat verbetert de bereikbaarheid echt. De voorgestelde geringe verschuiving van de begintijden is een slecht lapmiddel.

 

Andere schooltijden kunnen ochtendspits afvlakken
17-02-2018
Arjan van der Zwaag, Verkeer en Vervoerberaad Groningen

De gemeenten en de provincie Groningen besteden samen jaarlijks 1.2 miljoen euro aan verkeerseducatie en verkeersveiligheidscampagnes voor alle leeftijden. Wij bereiken bij onze interventies op straat en bij activiteiten op BO-VO-MBO scholen hierbij de laatste drie jaar +/_ 75.000 mensen.  Wij organiseren o.a. fietsvaardigheidslessen en de verkeersexamens . Daar bereiken wij jaarlijks ruim 5.000 kinderen.

Voor nieuwe Nederlanders organiseren wij verkeerslessen op AZC's en ISK klassen. Daarnaast hebben wij een brochure in vijf talen met hierin de voornaamste verkeersregels uitgegeven. Zie:  http://www.verkeerswijzergroningen.nl/verkeersbrochure-nieuwkomers-in-nederland

Wij voeren dit alles gezamenlijk uit vanuit onze uitvoeringsorganisatie Verkeerswijzer Groningen. Zie: www.verkeerswijzergroningen.nl

 

 

 

 

Gemeenten doen weinig tot niets aan fietseducatie
16-02-2018
Joop Nijenhuis,

Het werkeljke probleem ligt niet bij de fietsen maar bij de fietspaden. Bijna geen een gemeente heeft fietspaden die minimaal net zo breed zijn als de in de wet vastgelegde maximale breedte van de fiets. Voor tweerichting verkeer X2 plus de nodige extra ruimte. Hierdoor krijg je op fietspaden het probleem dat een snelle fietser een langzame fietser maar moeizaam kan inhalen. Dit staat dus totaal los van wel of niet ondersteunde fietsen. Verder heeft men nog steeds het beeld van een fiets uit het jaar blok. Inmiddels zijn er fietsen met een andere verschijningsvorm die een betere krachtoverbrenging kennen. Daardoor ga je harder. Het is voor mij bijna onmogelijk om een snelheid van 25km/u aan te houden. Ik heb dan onvoldoende druk op de trappers en maal een beetje in het rond. Het gaat dus harder, hoeveel is dan weer afhankelijk van weggesteldheid (voor fietspaden altijd bijzonder slecht, tegelpaden , waarom altijd putdeksels in het fietspad?, slecht onderhouden en aangelegd met oh ja, er moet ook nog een fietspad komen) en weersomstandigheden.

Daarnaast worden fietsers gediscrmineerd. Er wordt alles gedaan voor de automobilist en bijna 0,0 voor de fietsers. Dat kun je goed merken bij lastige oversteken en kruisingen met de autobaan. Bijna altijd heeft de auto voorrang terwijl in veel situaties het beter is om de fiets voorrang te geven, vooral dan als dat snelverkeer van achter de fietser komt. Je moet je nek kompleet verdraaien om te zien of er nog wat aankomt. En dan hebben veel automobilisten een buitengewoon kort lontje en bijzonder weinig verkeersinzicht. Ik heb overigens zelf ook gewoon een auto, voor als u gaat twijfelen en mij zou bestempelen als autohater oid.

‘Hogere snelheid gewone e-fiets mogelijk maken’
16-02-2018
Theo van Soest, NVHPV
Is dit fietsbeleid?
Fietsers krijgen omrij-advies bij naderende tractor
15-02-2018
P. Lomito,

Uit ervaring weet ik dat appende fietsers (zonder oortjes!!!) hun situational awareness verliezen. De gevolgen daarvan zijn vrij ingrijpend:

- geen besef van de eigen plaats op de weg

- geen besef van andere verkeersdeelnemers

- niet (kunnen) anticiperen op dreigende verkeersconflicten

- niet leren van door andere weggebruikers afgewende conflicten.

Sinds enige maanden rij ik rond met een action camera op de fiets en heb al meerdere van verkeersgevaarlijke situaties door smartphone-gebruikers-zonder-oortjes op beeld vastgelegd. Mijn conclusie is dat er doden (gaan) vallen door smartphone gebruik. Ik roep andere weggebruikers (voetgangers, fietsers, automobilisten, professionele vervoerders) om ook een camera te installeren en deze dwaasheid vast te leggen.

Jongeren compenseren voor risico’s smartphonegebruik
15-02-2018
Ivo Smit, Fietsersbond

deze link even proberen.

gr. Ivo Smit

http://bit.ly/2o6oDgw

Fietssnelweg scheelt 50 auto’s in de spits
15-02-2018
Peter H. Smit, Rover

Een blokje om wordt het deelnemen aan een stedelijk ballet.

Verwacht Londen vanwege de klimaatverandering geen sneeuw meer?

Smart road toont fietsopstelvak alleen als het nodig is
15-02-2018
Peter H. Smit, Rover

Op de website van Gelderland kan ik dit onderzoeksrapport niet zo gauw vinden.  Hoe kan ik het inzien?

Fietssnelweg scheelt 50 auto’s in de spits
13-02-2018
Hans van der Kraan,

L.S.

"korte pedalen"
Wat zijn dat? Of bedoelt men korte cranks?

Het zou fijn zijn als de begaande foto's opklikbaar waren tot een groter formaat. De foto hier biedt geen enkele nuttige visuele informatie. Bij voorbaat dank.

Vriendelijke Groeten, Hans

Ouderenfiets past zich automatisch aan
13-02-2018
Hans van der Kraan,

L.S.

Goede vraag van Meinte Hospes. Een middenmotor zorgt tevens voor een laag zwaartepunt, lijkt me niet slecht. Verder zou een link naar het onderzoek iinteressant zijn, zo het voor publicatie beschikbaar is.

"De ervaring tot nu toe leert de fietsindustrie er maar beperkt op inhaakt."
Dat roept de vraag op: "Hoe kan dat, waarom gebeurt dat niet?" Desinteresse? Gebrekkige communicatie van beide kanten?
Vriendelijke Groeten, Hans

Achterwielmotor veiliger voor oudere e-fietser
12-02-2018
Meinte Hospes,

Het is niet duidelijk welke typen motoren betrokken zijn in het onderzoek. E-bikes met middenmotoren geven een stabiele wegligging, zijn middenmotoren ook in het onderzoek meegenomen? Zo ja, wat zijn de resultaten t.o.v. motoren in achterwiel en voorwiel? 

Achterwielmotor veiliger voor oudere e-fietser
12-02-2018
Victorie Feenstra,

Ik zou ook graag de bron gegevens van deze visualisaties willen ontvangen voor een onderzoek van mijn studie. Is dat mogelijk?

Fiets verovert terrein op auto, óók buiten de grote steden
11-02-2018
Robert van der Sluiszen,

Leo: Daarom is het te betreuren dat de PVDA Tweede Kamerfractie zich nooit heeft ingespannen voor dit milieuvriendelijke alternatief voor de auto / brommer / streekbus. Diverse keren (inmiddels voormalig) Tweede Kamerlid Duco Hoogland hierover benaderd. Geen enkele reactie van hem teruggekregen. Notabene Barbara Visser (van autopartij VVD) heeft zich wel sterk gemaakt voor de speed pedelec. Helaas voor de speed pedelec rijders is zij nu staatssecretaris voor Defensie. En ook - notabene - de PVV heeft zich ingespannen voor de speed pedelec. Ik had van de "linkse" partijen meer verwacht. Jammer.
 

‘Hogere snelheid gewone e-fiets mogelijk maken’