Kenniscentrum voor fietsbeleid

Inschrijven voor bijeenkomst

Bijeenkomst: Tour de Force: Kennissessie nieuwe vormen van financiering & ‘Sneak Peak’ Wayfinding snelle fietsroutes

E-mail:

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen zich inschrijven

Algemene Voorwaarden Bijeenkomsten Fietsberaad

De bijeenkomsten zijn in de eerste plaats bedoeld voor medewerkers van overheden. Ook andere geïnteresseerden, zoals medewerkers van adviesbureaus, kennisinstituten en belangenorgansiaties, zijn van harte welkom. Acquisitie is echter niet toegestaan. Daarnaast kan het Fietsberaad besluiten dat deelname niet mogelijk is als blijkt dat bepaalde groepen oververtegenwoordigd zijn of als het maximum aantal deelnemers overschreden wordt. Uiterlijk een week voor de bijeenkomst wordt hierover besloten.