Kenniscentrum voor fietsbeleid

PILOT-FABRIEK Veiligheid en ruimte voor fietsers

Op dinsdag 7 november organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met diverse organisaties een PILOT-FABRIEK Veiligheid en ruimte voor fietsers.
registerAanmelden voor deze bijeenkomst

Bent u verhinderd? U kunt zich afmelden via Mijn Fietsberaad

Drukte op fietspaden, lange wachtrijen voor verkeerslichten. We zien het steeds meer. En de prognoses wijzen erop dat de groei van het fietsgebruik doorzet. Als we de voordelen van de fiets willen benutten, moeten we daar ook de ruimte voor creëren. En dat vergt soms de nodige creativiteit. Gelukkig is er dan ook een aantal organisaties voortvarend aan de slag om innovaties te beproeven in de praktijk. De koplopers van enkele pilots leggen tijdens deze PILOT-FABRIEK hun ideeën op tafel en gaan daarover graag in gesprek met de deelnemers. 
 
Het doel van de PILOT-FABRIEK is drieledig:
Het delen van kennis over deze pilots met de vakwereld.
Het voeden van de koplopers met suggesties/tips om de pilots (verder) uit te werken.
De mogelijkheid bieden aan andere organisaties om aansluiting te zoeken bij de pilots, of om initiatieven met elkaar te verbinden.
 
De komende weken werken we toe naar een concreet overzicht van pilots die tijdens de bijeenkomst onder de aandacht worden gebracht. De pilots komen voort uit het uitvoeringsprogramma van de doelstellingen ‘Meer ruimte voor de fiets in de steden’ & ‘Minder fietsslachtoffers’ van de Tour de Force en het project 'Drukte op fietspaden'. 
 

Programma 

12.30 uur            Inloop 
13.00 uur            Opening PILOT-FABRIEK door Wim van Tilburg en Ton Hesselmans
3 Rondes werkbankgesprekken per pilot met koplopers en geïnteresseerde deelnemers.
13.30 uur            Ronde 1
14.00 uur            Ronde 2 
14.30 uur            Pauze
14.50 uur            Ronde 3
15.20 uur            Terugkoppeling van werkbangesprekken door koplopers
15.45 uur            Doorkijk vervolgstappen pilots 
16.00 uur            Afsluiting en borrel

Doelgroep

Deze bijeenkomst is primair bedoeld voor medewerkers van overheden. Ook welkom zijn adviseurs, medewerkers van maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen en ondernemers die actief zijn op het gebied pilots op bovengenoemde thema’s. Er is echter plek voor maximaal 80 deelnemers, en bij teveel aanmeldingen wordt voorrang gegeven aan medewerkers van overheden. 
 
 
 

print programmaPrint programma

 • Robert Hulshof (CROW)
 • Barbara Hasselaar (CROW)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Rick Schotman (Keypoint)
 • Mariette Pol (KeuzeWeg)
 • Marjolein de Lange (ML Advies, Organisatie & Onderzoek)
 • Vera van den Bos (Gemeente Amsterdam)
 • Ton Hendriks (ANWB)
 • Wim Salomons (Wim Salomons Verkeerskundig Ontwerp)
 • Ivo Smit (Fietsersbond)
 • Eric Sellmeijer (Democratisch Zaanstad)
 • G. Bak (Gemeente Almelo)
 • Jeannette Kuipers (Gemeente Apeldoorn)
 • Josine Reijnhoudt (Arcadis)
 • Johan Overvest (Gemeente Bunnik)
 • Johan Camp (Arriva)
 • Suzanne Bleijenberg (Platform31)
 • Herbert Tiemens (Provincie Utrecht)
 • Bart de Haan (Provincie Utrecht)
 • Birgit Cannegieter (APPM)
 • Kees Vernooij (Gemeente Amsterdam - Ruimte & Duurzaamheid)
 • Morell Alferink (Radarxense BV)
 • K. Ruijs (XTNT)
 • Coen van Tooren (VuurTooren)
 • Maarten Wiegant (Gemeente Hilversum)
 • Mark van Baaren (Gemeente Woerden)
 • Jeroen Verkade (Gemeente Alphen aan den Rijn)
 • Mark Stemerdink (Gemeente Amersfoort)
 • Roos Alink (SHIFT Gedragsverandering)
 • Paul Schepers (Rijkswaterstaat WVL)
 • Peter Veenbrink (SOAB adviseurs)
 • L. Hopman (Omgevingsdienst IJmond)
 • Astrid van den Haak (Omgevingsdienst IJmond)
 • Tino Petradakis (Gemeente Gouda)
 • Perry Kruin (Mobiliteitsloket)
 • Kate de Jager (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
 • Toon van der Horst (Toon van der Horst)
 • Johan Suijker (gemeente Krimpenerwaard)
 • J. van der Heide (Gemeente Krimpenerwaard)
 • J.A. Suijker (Gemeente Krimpenerwaard)
 • Roelof Effting (Gemeente Zoetermeer)
 • Nienke Ensing (Provincie Zeeland)
 • Elenna Dugundji (CWI)
 • Wim Bot (Fietsersbond)
 • Theo Zeegers (-)
 • Ruud van Es (Het Amsterdams Fietscollege)
 • Hans van der Zijden (Du Nord Rijwielen BV)
 • Wieland Hendriksen (The Urban Future)
 • Gert- Jan Wijlhuizen (SWOV)
 • Jan Peter Westein (Fietsersbond)
 • Eefke Hoefnagel (Heijmans)
 • Ronalt Folbert (BikeScout at Heijmans innovation)
 • Brett John Mathew Petzer (TU/e)
 • Eric Nijland (Stichting Landelijk Fietsplatform)
 • Petra van Ingen (gemeente Houten)
 • Sjors van Duren (Royal HaskoningDHV)
 • Ria Hilhorst (Gemeente Amsterdam)
 • Hillie Talens (CROW)
 • Wim van Tilburg (CROW-KpVV)
 • Kees Slabbekoorn (Waterschap Scheldestromen)
 • Myriam Corzilius (AmsterdamFietsmuseum)
 • Willy Sweers (Metropoolregio Rotterdam Den Haag)
 • Pierre Leenaerts (Gemeente Ede)
 • Theo Smeele (Fietsersbond)
 • Anton Jungerhans (Fietsforum)
 • Hendrik de Vries (Gemeente Leiden)
 • Joost Klimbie (Gemeente Leiden)
 • Rik van der Graaf (Gemeente Den Haag)
 • Chiel Grevers (Klaver Fietsparkeren)
 • Marha Nederpelt (Fietsersbond)
 • Gerrit Faber ()
 • Berry den Brijker (Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Ferdi de Konink (Fietsersbond)
 • Lia Dekker (Fietsersbond)
 • W.J. de Gelder (Politie)
 • Gideon Biegstraaten (Gemeente Utrecht)
 • Rik Oppedijk (Veilig Verkeer Nederland)
 • Bruce Dangerman (Velopa)
 • Rick Schulz (Gemeente Amstelveen)
 • Nynke Pranger (Gemeente Amstelveen)
 • Marc van 't Hazeveld (Gemeente Utrecht)
 • Arjen Zijlstra (Gemeente Cuijk)
 • Kees Helderman ()
 • Stan Wolters (CROW)
 • Zeljka Feldsar Bojic (Gemeente Amsterdam)
 • Jan van den Brink (Movares)
 • Martin Leemans (FietsNED)
 • Erwin de Kuijer (HIG)
 • Miranda Thüsh (ThuisraadRO)
 • Bert Henzen (VVN)
 • André Pettinga (Cyclemotions)
 • Ruud Spijkers (VAS advies)
 • M.H. Gijsen (Gemeente Utrecht)
 • Erik van der Hout (Accell Group)