Kenniscentrum voor fietsbeleid

Regiobijeenkomst Fietsstraten - Zuid-Holland

Op donderdagmiddag 23 februari a.s. organiseert CROW-Fietsberaad samen met het ROV Zuid-Holland een bijeenkomst over de toepassing van fietsstraten op wegen binnen de kom. Centrale vraag: wat werkt wel en wat werkt niet?

Op steeds meer plaatsen in Nederland worden fietsstraten aangelegd, maar de variatie in vormgeving is aanzienlijk. Gemeenten hebben behoefte aan meer duidelijkheid over de gewenste inrichting van fietsstraten. Wat werkt wel, wat werkt niet? Daarom heeft CROW-Fietsberaad in samenwerking met Rijkswaterstaat WVL een eerste inventarisatie uitgevoerd van fietsstraten in Nederland. Op basis daarvan is in november 2016 een discussienotitie uitgebracht over fietsstraten binnen de kom, met voorlopige conclusies en aanbevelingen. In 2017 vindt aanvullend camera- en enquête-onderzoek plaats. CROW-Fietsberaad wil de discussienotitie graag presenteren en bespreken tijdens enkele regionale bijeenkomsten met gemeenten.

Programma

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst worden de voorlopige conclusies en aanbevelingen over de inrichting van fietsstraten toegelicht door CROW-Fietsberaad.

Tijdens het tweede deel zijn er vier tafels beschikbaar waar vier concrete cases besproken kunnen worden. Daarom roept CROW-Fietsberaad gemeenten op zelf een case in te brengen. Wilt u ook een case inbrengen, dan kunt u dit tot uiterlijk 15 februari a.s. kenbaar maken via deze link.

In de week voor de bijeenkomst ontvangt u dan het definitieve programma.

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 23 februari a.s. van 13.30 uur tot 16.00 uur in het Provinciehuis in Den Haag. Deelnemers worden verwacht tussen 13.00 en 13.30 uur. Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Voor wie?

De primaire doelgroep voor de bijeenkomst zijn ontwerpers/ontwerp-opdrachtgevers en beleidsmedewerkers die werkzaam zijn bij gemeenten. Bij een te groot aantal aanmeldingen krijgt de primaire doelgroep voorrang.

print programmaPrint programma

 • Wil de Moor (Provincie Zuid-Holland)
 • Robert Hulshof (CROW)
 • Rémon de Wagenaar (Gemeente Kaag en Braassem)
 • Koos Louwerse (TRIDÉE)
 • Ivar Eenink Romanenkov (Werkorganisatie Duivenvoorde)
 • C. Moerkerk (Gemeente Goeree-Overflakkee)
 • Cees van der Hulst (Gemeente Katwijk)
 • Edwin van Putten (Gemeente Leidschendam-Voorburg)
 • Adriaan Brinksma (Gemeente Gouda)
 • Jeroen Rijsdijk (Gemeente Den Haag)
 • Roelof Effting (Gemeente Zoetermeer)
 • Joey de Jong (Gemeente Midden-Delfland)
 • Spaas (Gemeente Noordwijkerhout)
 • Ron den Dulk (Gemeente Westland)
 • Michel Huisert (Gemeente Den Haag)
 • Gerrit Faber (Gemeente Heerhugowaard)
 • Gijs Overbeek (Particulier (tot 2016 provincie Zuid-Holland))
 • Hans Vergeer ()
 • Lyda Hertogh (Drechtsteden)
 • R.A.J. van Eeuwijk (Gemeente Teylingen)
 • John Akkerhuis (Gemeente Rotterdam)
 • C.J.R.M. van der Graaff (Gemeente Capelle aan den IJssel)
 • Antonio Baglieto (Gemeente Schiedam)
 • Marien Vermeer (Fietsersbond)
 • D. Polman (Gemeente Delft)
 • Casper Muntjewerff (Gemeente Alphen aan den Rijn)
 • M.H. Müller (Provincie Zuid-Holland/ROV Z-H)
 • Wilma Bakker (Provincie Zuid-Holland)
 • B. de Leeuw (Gemeente Westvoorne)
 • M.H. Valk (Gemeente Westvoorne)
Notitie
Rico Andriesse (Goudappel Coffeng) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , CROW-Fietsberaad
2016
In deze notitie worden de ervaringen met fietsstraten op een rij gezet en vertaald in aanbevelingen voor de vormgeving van fietsstraten.
Rapport
Rico Andriesse (Goudappel Coffeng) , Goudappel Coffeng
2016
Ten behoeve van de discuscussienotitie Fietsstraten 2016 heeft adviesbureau Goudappel Coffeng een globale inventarisatie uitgevoerd van 29 fietsstraten in Nederland. In de rapportage is tevens een beperkte statistische analyse opgenomen.  
Artikel
Dirk Ligtermoet , Fietsverkeer
2006
Een overzicht van de realisaties van fietsstraten. De laatste jaren zijn er in veel gemeenten fietsstraten aangelegd, met uiteenlopende vormgeving.
Rapport
2005
Rapport over fietsstraten; tegelijk een CROW-publicatie. Met een catalogus vol foto's van mogelijke uitvoeringsvormen. Let op: In het najaar van 2016 is er een nieuwe discussienotitie verschenen.
Rapport
H.C. Andriesse / J.A. Hansen - TU Delft
1996
In dit rapport worden verschillende vormgevingsvarianten voor de fietsstraat beschreven en geëvalueerd. Ook wordt een relatie gelegd tussen de omvang van autoverkeer op een fietsstraat en de hinder die fietsers hiervan ondervinden.
Artikel
CROW-Fietsberaad , Fietsverkeer 39
2016
De fietsstraat wordt al regelmatig ingezet om hoofdfietsroutes door verblijfsgebieden te leiden. Inmiddels zijn er tientallen aangelegd en langzamerhand beginnen we meer zicht te krijgen op de inrichtingseisen waaraan een goede fietsstraat zou moeten voldoen.  
Brochure
gemeente Zwolle , gemeente Zwolle, eenheid wijkzaken/BOR
2008
Brochure over fietsstraten, waar de auto te gast is op de weg. Uitgave van de gemeente Zwolle, eenheid wijkzaken/BOR.