Kenniscentrum voor fietsbeleid

Regiobijeenkomst Fietsstraten - Noord-Nederland

Op donderdagmiddag 2 maart a.s. organiseert CROW-Fietsberaad samen met de provincies Groningen, Fryslan en Drenthe een bijeenkomst over de toepassing van fietsstraten op wegen binnen de kom. Centrale vraag: wat werkt wel en wat werkt niet?

Het totaal aantal deelnemers was 30. 25 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 19 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk en 6 mensen redelijk nuttig. Als waardering voor bijeenkomst gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,7.

Op steeds meer plaatsen in Nederland worden fietsstraten aangelegd, maar de variatie in vormgeving is aanzienlijk. Gemeenten hebben behoefte aan meer duidelijkheid over de gewenste inrichting van fietsstraten. Wat werkt wel, wat werkt niet? Daarom heeft CROW-Fietsberaad in samenwerking met Rijkswaterstaat WVL een eerste inventarisatie uitgevoerd van fietsstraten in Nederland. Op basis daarvan is in november 2016 een discussienotitie uitgebracht over fietsstraten binnen de kom, met voorlopige conclusies en aanbevelingen. In 2017 vindt aanvullend camera- en enquête-onderzoek plaats. CROW-Fietsberaad wil de discussienotitie graag presenteren en bespreken tijdens enkele regionale bijeenkomsten met gemeenten.

Programma

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst worden de voorlopige conclusies en aanbevelingen over de inrichting van fietsstraten toegelicht door CROW-Fietsberaad.

Tijdens het tweede deel zijn er vier tafels beschikbaar waar vier concrete cases besproken kunnen worden. Daarom roept CROW-Fietsberaad gemeenten op zelf een case in te brengen. Wilt u ook een case inbrengen, dan kunt u dit tot uiterlijk 22 februari a.s. kenbaar maken via deze link.

In de week voor de bijeenkomst ontvangt u het definitieve programma.

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 2 maart a.s. van 13.30 uur tot 16.00 uur in het Provinciehuis in Groningen. Deelnemers worden verwacht tussen 13.00 en 13.30 uur. Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Voor wie?

De primaire doelgroep voor de bijeenkomst zijn ontwerpers/ontwerp-opdrachtgevers en beleidsmedewerkers die werkzaam zijn bij gemeenten. Bij een te groot aantal aanmeldingen krijgt de primaire doelgroep voorrang.

print programmaPrint programma

 • B. van Faassen (Gemeente Westerveld)
 • Robert Hulshof (CROW)
 • Koos Louwerse (TRIDÉE)
 • M Pothof (Gemeente Coevorden)
 • Peter de Wilde (Gemeente Groningen)
 • H. Ensing (Gemeente Stadskanaal)
 • Arne Dijk (Gemeente Haren)
 • Hugo van Eerten (Gemeente Meppel)
 • F.H.T. Koen (Provincie Drenthe)
 • Sjoerd Bijleveld (Provincie Drenthe)
 • Rolf Dijkstra (Provincie Groningen)
 • Vincent Heukers (Gemeente Bedum)
 • Andre Veldhuizen (Gemeente Bedum)
 • J. (Jan) Ymker (Gemeente Winsum)
 • Henny Kruims (Gemeente Bedum)
 • L. Postma (Louis Postma Verkeersconsulent)
 • Ids Witteveen (Gemeente Leeuwarden)
 • Ruud Kuntzel (Politie Noord-Holland)
 • G. van de Logt ROS#55GOUD (Gemeente Midden-Drenthe)
 • René Klein (Gemeente Midden-Drenthe)
 • Robbert Kuiper (Gemeente Midden-Drenthe)
 • Dirk Brouwer (Gemeente Leek)
 • Martin Braaksma ()
 • Jan Hendriks (Fietsersbond)
 • Wilco van Turennout (BonoTraffics bv)
 • Eric Neef (ANWB)
 • T. Vlaming (Gemeente Leek)
 • Erwin de Jager (Gemeente Groningen)
 • Ella Oldenziel (Gemeente Groningen)
Notitie
Rico Andriesse (Goudappel Coffeng) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , CROW-Fietsberaad
2016
In deze notitie worden de ervaringen met fietsstraten op een rij gezet en vertaald in aanbevelingen voor de vormgeving van fietsstraten.
Artikel
CROW-Fietsberaad , Fietsverkeer 39
2016
De fietsstraat wordt al regelmatig ingezet om hoofdfietsroutes door verblijfsgebieden te leiden. Inmiddels zijn er tientallen aangelegd en langzamerhand beginnen we meer zicht te krijgen op de inrichtingseisen waaraan een goede fietsstraat zou moeten voldoen.  
Rapport
H.C. Andriesse / J.A. Hansen - TU Delft
1996
In dit rapport worden verschillende vormgevingsvarianten voor de fietsstraat beschreven en geëvalueerd. Ook wordt een relatie gelegd tussen de omvang van autoverkeer op een fietsstraat en de hinder die fietsers hiervan ondervinden.
Rapport
Rico Andriesse (Goudappel Coffeng) , Goudappel Coffeng
2016
Ten behoeve van de discuscussienotitie Fietsstraten 2016 heeft adviesbureau Goudappel Coffeng een globale inventarisatie uitgevoerd van 29 fietsstraten in Nederland. In de rapportage is tevens een beperkte statistische analyse opgenomen.  
Rapport
2005
Rapport over fietsstraten; tegelijk een CROW-publicatie. Met een catalogus vol foto's van mogelijke uitvoeringsvormen. Let op: In het najaar van 2016 is er een nieuwe discussienotitie verschenen.
Brochure
gemeente Zwolle , gemeente Zwolle, eenheid wijkzaken/BOR
2008
Brochure over fietsstraten, waar de auto te gast is op de weg. Uitgave van de gemeente Zwolle, eenheid wijkzaken/BOR.
Artikel
Dirk Ligtermoet , Fietsverkeer
2006
Een overzicht van de realisaties van fietsstraten. De laatste jaren zijn er in veel gemeenten fietsstraten aangelegd, met uiteenlopende vormgeving.