Kenniscentrum voor fietsbeleid

Themabijeenkomst Fiets Beter Benutten - deelname middagprogramma

Themabijeenkomst voor projectleiders en anders betrokkenen bij fietsprojecten.

Op donderdag 22 september 2016 vindt er een speciale Fiets bijeenkomst plaats in het Amsterdamse havengebied. De bijeenkomst bestaat uit twee delen. Eerst vragen we aandacht voor de verankering van de samenwerking en de kennis die we tot nu toe hebben opgebouwd binnen Beter Benutten vanaf het begin in 2011 tot nu. We blikken samen terug op zowel de Beter Benutten aanpak bij fietsprojecten als de thema-inzet rond Fiets. De vraag is wat we willen vasthouden, welke processen we willen  verduurzamen en wat er naast de diverse andere sporen voor de fietsopgaven in Nederland nodig is om hiermee na 2017 verder te kunnen gaan. Als leidraad hanteren we  twee vragen:

  • Wat is waardevol om te behouden van het programma Beter Benutten?
  • En wie heeft welke rol hierin op langere termijn?

De oogst vormt voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu belangrijke input voor de toekomstagenda rond fiets en Beter Benutten-achtige bereikbaarheidsoplossingen. Tevens kan dit voor de regio’s al een aanzet zijn voor de fietsinbreng in de “verankeringskoffer” die in elke regio het komende half jaar wordt geformuleerd.
 
Het tweede deel van de bijeenkomst staat in het teken van kennisuitwisseling over Fiets en Beleving. De locatie van deze bijeenkomst, het havengebied, speelt hierbij een belangrijke rol. Na de presentatie maken we een fietstochtje door het havengebied.

Agenda (voorlopig)

09.30 uur  inloop en ontvangst
10.00 uur start bouwsessie, inclusief workshop
12.30 uur lunch
13.15 uur  inleiding en presentatie Fiets en Beleving
14.00 uur fietstocht door havengebied
16.00 uur plenair terugkoppeling Fiets en Beleving
16.45 uur  borrel

Voor wie?

De themabijeenkomst is gericht op kennisdeling en is bedoeld voor projectleiders en anders betrokkenen van fietsprojecten.

Let op: via deze pagina meld je je aan voor de lunch en het middagprogramma.

print programmaPrint programma

  • Anita Stienstra (Provincie Gelderland)
  • Marloes Jansen (Ministerie van infrastructuur en milieu)
  • Ron Hofman ()