Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietscommunity 2.0: bijeenkomst Cycling Cities

De Fietscommunity organiseert op 9 november 2016 een bijeenkomst over het fietsbeleid in verschillende Europese steden.

Per abuis is de verkeerde aanmeldlink in de uitnodiging van Platform31 opgenomen.

KLIK HIER om u aan te melden voor de Fietscommunity-bijeenkomst, Smart Cycling Futures en de Tour de Force op 30 november 2017.

 

Fietsbeleid in Europese steden, wat zijn succesfactoren?

Wat maakt een fietsstad?

De Fietscommunity 2.0 en CROW-fietsberaad nodigen u als lid van deze community graag uit voor een bijeenkomst op 9 november 2016 in Utrecht. De bijeenkomst zal gaan over het fietsbeleid van verschillende Europese steden, wat zijn nou succesfactoren? En wat kunnen we leren van andere (buitenlandse) steden. De middag zal beginnen met een presentatie van Ruth Oldenziel over het boek Cycling Cities, The European Experience. Vervolgens zullen verschillende steden hun visie over de toekomst van de stad en de rol van de fiets hierin presenteren. Ook zal de nieuwe website van de Fietscommunity gepresenteerd worden.

Het boek Cycling Cities illustreert 100 jaar fietsbeleid in 14 Europese steden in 9 verschillende landen. Waarom is de ene stad wel een fietsstad geworden en de andere niet? Hoe kan een stad het gebruik van de fiets stimuleren?

Programma

13:15-13:45 Inloop
13:45-14:00 Opening en toelichting op het programma (Jan Klinkenberg)
14:00-14:30 Presentatie boek Cycling Cities (Ruth Oldenziel)
14:30-14:50 Presentatie nieuwe website www.Fietscommunity.nl (Rob van der Bijl)
14:50-15:15 Pauze
15:15-16:00

Cycling Cities Utrecht, Eindhoven en Antwerpen: toekomst van de stad, positie van de fiets, onderzoekbehoefte e.d.

- Frans Jan van Rossum, coördinator fietsbeleid in Utrecht
- Erik Staps, verkeersplanoloog inEindhoven

16:00-16:15 Reflectie onderzoeker op het boek Cycling Cities en de aanpak van de voorbeeldsteden (Wim Bot, historicus)
16.15-16.45 Discussie o.l.v. Jan Klinkenberg
16:45-17:00  Wat betekent dit voor de Fietscommunity (Jan Klinkenberg, Rob van der Bijl)
17:00-18:00 Afsluiting en borrel

   

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.fietscommunity.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Suzanne Bleijenberg, email: suzanne.bleijenberg@platform31.nl. 

De Fietscommunity 2.0 is onderdeel van VerDuS, gelanceerd in het kader van het SURF-programma en wordt gefinancierd door VerDuS en Transumo Footprint. Voor informatie over de Fietscommunity 2.0 kunt u terecht bij Jan Klinkenberg, email jan.klinkenberg@platform31.nl, telefonisch bereikbaar op 06-51361561.

print programmaPrint programma