Kenniscentrum voor fietsbeleid

Expert-bijeenkomst Fietsparkeernormen

Bijeenkomst uitsluitend bedoeld voor medewerkers van overheden of van adviseurs die momenteel in opdracht van een overheid fietsparkeernormen uitwerken

In nauwe samenwerking met CROW-Fietsberaad organiseren de gemeenten Amsterdam, Den Haag  en Utrecht op vrijdag 22 april van 13.30-16.00 uur een expert-bijeenkomst over fietsparkeernormen. Hoe kunnen fietsparkeernormen effectief ingezet worden om ervoor te zorgen dat er bij nieuw- en verbouwprojecten voldoende plekken gerealiseerd worden voor fietsers? Wat zijn ervaringen en de knelpunten in de praktijk? De bijeenkomst is uitsluitend voor medewerkers van overheden of van adviseurs die momenteel in opdracht van een overheid fietsparkeernormen uitwerken. Het maximum aantal deelnemers is 25.

De agenda  ziet er als volgt uit:

 1. Rondje gemeenten: stand van zaken, eerste ervaringen en vragen;
 2. Evaluatie fietsparkeernormen Utrecht (presentatie): effectiviteit, werkbaarheid en draagvlak;
 3. CROW-Fietsberaad over fietsparkeerkencijfers;
 4. Deelonderwerpen:
  • Vrijstellingscriteria: vorm en hoogte drempelwaarden;
  • Financiële compensatie bij vrijstelling en fietsparkeerfonds;
  • Fietsparkeren op afstand: organisatie, financiering en loopafstand;
  • CROW-fietsparkeerkencijfers niet-woonfuncties: ervaringen met de functielijst en kencijfers.
 5. Afspraken en vervolgacties

print programmaPrint programma

 • Benjamin Schaipp (TRID√ČE, adviseurs in duurzame mobiliteit)
 • Thomas Koorn ()
 • Anton van der Beek (Gemeente Amersfoort)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Walter Prot (Gemeente Amersfoort)
 • Frank Kool (Gemeente Haarlem)
 • A. Pannekoek (Provincie Zuid-Holland)
 • Roos Hollenberg (Gemeente Wageningen)
 • Rob Tiemersma (Gemeente Utrecht)
 • Diede Labots (Gemeente Den Haag)
 • Egbert Kolvoort (Egbert Kolvoort)
 • Erik Tetteroo (APPM)
 • Tico Hernandez (Gemeente Rotterdam)
 • Anita Dirix (Anita Dirix Projectmanagement)