Kenniscentrum voor fietsbeleid

Eerste bijeenkomst kopgroep Huur- en deelfiets-initiatieven

De bijeenkomsten van de kopgroep 'Huur- en deelfietsinitiatieven' zijn bedoeld voor overheden die huur- en deelfietssystemen willen initiƫren, faciliteren en/of ondersteunen. Dit is de eerste bijeenkomst. Alleen bedoeld voor medewerkers van overheden.

Op diverse plekken in Nederland ontstaan plannen en initiatieven voor huur- en deelfietssystemen. Dit gebeurt niet gecoördineerd en ook is onduidelijk welke initiatieven dit (precies) betreft. Decentrale overheden zijn zoekende naar hun rol. Zij ervaren het als een belemmering dat ze geen zicht hebben op de mogelijkheden die ze zelf hebben om deze initiatieven te initiëren, faciliteren en/of ondersteunen. Om deze belemmering aan te pakken wil de Tour de Force de kopgroep  Huur- en deelfiets-initiatieven formeren.

Het doel van de kopgroep Huur- en deelfiets-initiatieven is om inzicht te verschaffen in de drempels en kansen voor fietsdeelsystemen, de mogelijkheden die er zijn in de markt van deelfietssystemen en om te komen tot adviezen voor decentrale overheden die een dergelijk systeem willen realiseren. Hiertoe wordt gestart met een inventarisatie van alle bestaande initiatieven, maar ook van de kansen en drempels voor fietsdelen in Nederland. De adviezen zijn gericht op het wegnemen van deze drempels.

We nodigen overheden die geïnteresseerd zijn in deelname aan de kopgroep uit om zich aan te melden voor deze bijeenkomst. In de periode tot april 2017 zullen ca. 3 bijeenkomsten van de kopgroep plaatsvinden waarvan de eerste is gepland op 6 december 2016. De kopgroep wordt ondersteund door Sven Huysmans (New Drive) en Wouter van Iperen (APPM).

Voor de kopgroep zijn we  op zoek naar zoveel mogelijk huur- en deelfietsinitatieven. Kent u relevante initiatieven? Wij vernemen het graag. Klik hier om huur- en deelfietsinitiatieven te mailen naar  Wouter van Iperen (APPM).

De Tour de Force is dé fietsagenda van de gezamenlijkeoverheden in Nederland. Binnen de Tour de Force wordt gewerkt in ploegen. Iedere ploeg pakt een eigen onderwerp bij de kop. De kopgroep fietsverhuursystemen is een initiatief van de Ketenploeg binnen de Tour de Force. Binnen de kopgroep zal de focus liggen op fietsdeelsystemen. Zie ook www.TourdeForce2020.nl

print programmaPrint programma