Kenniscentrum voor fietsbeleid

Afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations juni 2016

Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor medewerkers van overheden die betrokken zijn bij de aanpak van de fietsparkeerproblematiek bij stations en lid zijn van het intranet "Fietsparkeercommunity'.

Voorlopige Agenda:

10:00 uur: Opening en welkom

10:05 uur: Actuele zaken

 • nieuwe afspraken gemeenten-NS en ProRail
 • nieuwe planontwikkelingen
 • .......

10:30 uur: concept-convenant Fietsparkeren bij stations

Momenteel wordt gewerkt aan een bestuurlijk convenant met afspraken tussen Rijk, VNG, IPO, vervoerregio's en maatschappelijke organisaties over (de financiering van) fietsparkeren bij stations. Namens VNG en regio's zijn Syb Tjepkema (Zwolle), Frans Jan van Rossem (Utrecht) en Martijn Sargentini (Stadsregio Amsterdam) betrokken bij het opstellen van het convenant. Tijdens het afstemmingsoverleg willen zij graag input van de aanwezige gemeenten. Mogelijk wordt het concept-convenant nog rondgestuurd. Het gaat over zaken als:

 • Criteria en procedure voor verdeling restant-budget actieplan op korte termijn

 • Procedure om te komen tot oplossingen voor de lange termijn (structurele financiering, aansturing etc)

 • Innovatie-programma voor het ontwikkelen en uitproberen van technische en organisatorische vernieuwingen die leiden tot kostenbesparing en klantentevredenheid.

11:30 Pauze

11:45 uur: Concept-eindrapport professionalisering opdrachtgeverschap fietsparkeren, inclusief vervolgstappen.

Klik hier voor het concept-rapport.

Eerst een korte presentatie van de highlights uit het rapport: proces, aantal knelpunten en kansen voor de toekomst (de aanbevelingen). Daarna discussie over het vervolg met als centrale vraag:
"Met welke aanbevelingen moeten we nu als eerste verder om op die manier een aantal knelpunten snel te kunnen wegnemen?"

 

12:30 Einde en lunch

Wij zorgen voor een broodje.

print programmaPrint programma

 • Bas Tutert (Gemeente Ede)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Martijn Sargentini (Vervoerregio Amsterdam)
 • Alfred Schrooten (Gemeente Zwolle)
 • Syb Tjepkema (Gemeente Zwolle)
 • Frans Jan van Rossem (Gemeente Utrecht)
 • Sandra Minnesma (Gemeente Leiden)
 • Giel Hagelaar (Gemeente Helmond)
 • Anita Dirix (Anita Dirix Projectmanagement)
 • John Akkerhuis (Gemeente Rotterdam)
 • Riccardo van der Meer (Gemeente Den Haag)
 • Jeroen Roelands (Goudappel Coffeng BV)
 • Niels Voogt (Goudappel Coffeng)