Kenniscentrum voor fietsbeleid

Regionaal Ontwerperscafe fietsvoorzieningen Flevoland

Op donderdag 28 mei organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met de provincie Flevoland een Regionaal Ontwerperscafé fietsvoorzieningen.

Het totaal aantal deelnemers was 17. 11 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 8 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk en 3 mensen redelijk nuttig. Als waardering voor de bijeenkomst gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,8.

Tijdens deze middag leggen verkeerskundige ontwerpers hun actuele complexe ontwerpopgaven aan de hand van kaartmateriaal en schetsen op enkele tafels neer. Deze opgaven worden met collega’s uit andere gemeenten in Flevoland en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond, VVN en de politie, in kleine groepjes besproken. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen. Alle besproken opgaven en mogelijke oplossingen worden na de pauze plenair gepresenteerd, zodat aanvullende suggesties worden verkregen van alle aanwezigen en iedereen daarvan kan kennisnemen, ter lering en inspiratie.

Aan de bijeenkomst kunnen alleen verkeerskundig ontwerpers (en beleidsmedewerkers verkeer) uit de provincie Flevoland deelnemen. Zij worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

print programmaPrint programma

 • Daisy Poot (Gemeente Almere)
 • G. Boekhout (Gemeente Dronten)
 • Miquel Donker (Gemeente Dronten)
 • H.J. Schreuder (Gemeente Lelystad)
 • Elles Magielsen (Gemeente Lelystad)
 • Carlo Denny (Provincie Flevoland)
 • Ton ten Brinke (Fietsersbond)
 • Gerben Groothoff (Politie Midden Nederland)
 • Ben van der Zwaag (Politie)
 • Tiny Limbeek (VVN)
 • Hillie Talens (CROW)
 • Arnoud Turkstra (Provincie Flevoland)
 • Karin Vels (Provincie Flevoland)
 • Robert Hulshof (CROW)
 • Wim Salomons (Wim Salomons Verkeerskundig Ontwerp)
 • Mario Kramer (Fietsersbond)