Kenniscentrum voor fietsbeleid

Monitoring Beter Benutten Fiets

Besloten themabijeenkomst voor de betrokkenen bij de uitvoering van het programma Beter Benutten (thema Fiets).

Op dinsdag 31 maart organiseert organiseert het themateam Fiets van Beter Benutten opnieuw een themabijeenkomst.

Centrale vraag van de bijeenkomst: Hoe zet je Monitoring & Evaluatie (M&E) op en wat kun je met die data? Doel is dat je als projectleider meer handvatten krijgt voor het opzetten van de M&E én dat we gezamenlijk een gedragen beeld hebben van hoe we de M&E in willen vullen.

De bijeenkomst is bedoeld voor de fiets projectleiders, in samenspraak met M&E-mensen. Dus denk even na wie je mee neemt? Tijdens de bijeenkomst gaan we voor de drie subthema’s (fietsinfrastructuur, fiets in de keten en vraagbeïnvloeding) in op de volgende drie vragen:
1. Wat willen we weten?
2. Wat moet je meten?
3. Hoe meet je dat

Een nadere invulling van dit programma volgt zsm.

print programmaPrint programma

 • Gerran Spaan (Gemeente Enschede)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Pierre van Veggel (Van Veggel Mobiliteitsadvies)
 • Bart de Haan (Beter Benutten Vervolg)
 • Bert Zinn (Ministerie van I&M)
 • brigit Valentijn (provincie Utrecht)
 • Herbert Tiemens (Provincie Utrecht)
 • Joost Beenker (Goudappel Coffeng)
 • Tom Zee (Rijkswaterstaat Midden Nederland)
 • Hans Voerknecht (CE)
 • Frans de Kok (ANWB)
 • Tanja Steenhorst (DTV Consultants)
 • Margriet Speulman (Provincie Drenthe)
 • Ross Ruiter (Sweco Nederland B.V.)
 • Nathan Hooghof (Provincie Noord-Brabant)
 • Ilse Bloemhof (Gemeente Dalfsen)
 • Marjoline van der Haar (Goudappel Coffeng)
 • Wim Bot (Fietsersbond)
 • Erik Tetteroo (APPM)
 • Klaartje Arntzen (Rijkswaterstaat, Verkeer en Leefomgeving)
 • Bart Christiaens (Tibs Verkeersadvies)
 • Sjors van Duren (Royal HaskoningDHV)
 • Rob Ogink (RWS Midden-Nederland)
 • Willem Scheper (Sweco)
 • Marc Seij (Verkeersonderneming)
 • Rob ter Heerdt (Gemeente Zwolle)