Kenniscentrum voor fietsbeleid

Innovatie Overleg Fietsparkeren

Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor medewerkers van decentrale overheden die zich bezighouden met (technische) innovaties in stallingen. Ook ProRail en NS zijn uitgenodigd.

Het doel van dit periodieke overleg is elkaar informeren over de nieuwe (technische) ontwikkelingen op het gebied van fietsparkeren, die bijdragen aan de klantvriendelijkheid enerzijds en kostenbesparingen anderzijds. Zo kunnen decentrale overheden meer profiteren van elkaars kennis en ervaringen. We willen verkennen of dit kan resulteren in een gezamenlijk innovatieprogramma met duidelijke doelstellingen.

De agenda voor 4 juni ziet er als volgt uit:

10:00 uur: Welkom en opening

10:10 uur: Inventarsiatie van beschikbare systemen voor toegangscontrole, handhaving, beheer en betaling. Presentatie door CROW-Fietsberaad.

10:40 uur: Plan van aanpak Pilot Chipstalling Helmond

11:20 uur: Onderzoek ProRail/NS/Amsterdam naar oplossingen voor BuitenModelFietsen

11:50 uur: Ontwikkelingen bij gemeenten/ProRail/NS

  • Amsterdam: marktverkenning voor systemen in een aantal stallingen, pilots met rekgebonden  parkeerduurregistratiesystemen, pilot met chippen van fietsen
  • Utrecht: marktverkenning stationsstalling oost
  • ProRail: stand van zaken HBF2.0
  • ProRail,NS: stand van zaken ATCS 2.0 (automatische stallingen)

12:30 uur: Sluiting

print programmaPrint programma