Kenniscentrum voor fietsbeleid

Afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations september 2015

Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor medewerkers van overheden die betrokken zijn bij de aanpak van de fietsparkeerproblematiek bij stations en lid zijn van het intranet "Fietsparkeercommunity'.

Agenda:

10:00 uur: Opening en welkom

10:10 uur: In opdracht van het ministerie van IenM voert het adviesbureau Kwinkgroep een evaluatie uit naar het actieplan fietsparkeren. Ligt de bouw van fietsenstallingen op schema? Wat zijn de belemmeringen? En hoe moet het fietsparkeren bij stations in de toekomst georganiseerd en gefinancierd worden? Het onderzoek is bijna af. Rogier van Schelven, Annelies Dijkzeul en Freek Kuipéri van de Kwinkgroep presenteren de concept-eindresultaten.

11:10 uur: Terugkoppeling stuurgroep Actieplan Fietsparkeren door Eugene van de Poel (VNG). Hoe staat het met de uitvoering van de TweedeKamerMotie over de kostenverdeling?

11:30 uur: Presentatie businesscase Leiden door Sandra Minnesma

11:50 uur: Voortgang inventarisatie kencijfers voor opstellen van businesscases door Otto van Boggelen, CROW-Fietsbberaad.

12:10 uur: Korte presentatie plan van aanpak van de Ketenploeg uit de Tour de Force (de gezamenlijke agenda fiets 2015-2020 van alle overheden)

12:30 uur Rondje actuele zaken

13:00 Einde

NB: Wij zorgen voor een broodje.

print programmaPrint programma

 • Giel Hagelaar (Gemeente Helmond)
 • E.C.B. van de Poel (Vereniging Nederlandse Gemeenten)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Sandra Minnesma (Gemeente Leiden)
 • Riccardo van der Meer (Gemeente Den Haag)
 • John Akkerhuis (Gemeente Rotterdam)
 • Freek Kuipéri (Kwinkgroep)
 • Annelies Dijkzeul (Kwinkgroep)
 • Rogier van Schelven (Kwinkgroep)
 • Anton van der Beek (Gemeente Amersfoort)
 • Frans Bekhuis (CROW)
 • Karst Doevendans (Gemeente Leiden)
 • Alfred Schrooten (Gemeente Zwolle)
 • Martijn José (gemeente Eindhoven)