Kenniscentrum voor fietsbeleid

2e bijeenkomst begeleidingscommissie Buitenmodelfiets

Een besloten bijeenkomst voor de begeleidingscommissie van het onderzoek Buitenmodelfiets

Het doel van de bijeenkomst is om de voortgang van het project, voorlopige resultaten en beheerconcepten te bespreken. De voorlopige agenda van 15 oktober is als volgt:

14:00 uur: Opening en welkom

14:10 uur: Inventarisatie buitenmodelfietsen

** uur: inventarisatie maten

** uur: inventarisatie stallingsbehoefte

14:45 uur: Ontwikkelde beheerconcepten

** uur: beheervisie en beheermethodiek

16:00 uur: Einde 

print programmaPrint programma