Kenniscentrum voor fietsbeleid

De invloed van stedenbouw op fietsgebruik en gezondheid

Aan de bijeenkomst hebben ruim 70 mensen deelgenomen en aan de excursie ca 35 mensen. 34 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. Iets minder dan de helft van de deelnemers vond de bijeenkomst/excursie erg nuttig voor hun werk, iets meer dan de helft vond het redelijk nuttig en één deelnemer vond het weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,5 voor de bijeenkomst een 8,1 voor de excursie.

In de VINEX-wijk Houten-Zuid wordt meer gefietst dan in de VINEX-wijk LeidscheRijn-Veldhuizen. Hoe komt dat? Wat betekent het voor de gezondheid van de mensen die er wonen? En waarom is stimulering van fietsgebruik niet vaker een leidend principe voor stedenbouwers?

Deze vragen staan centraal op de themabijeenkomst De invloed van stedenbouw op fietsgebruik en gezondheid, die het Fietsberaad samen met de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) organiseert op 2 oktober a.s. van 13.30 - 17.00 uur in het Dienstencentrum Lorech naast het station Houten-Castellum in Houten-Zuid.

Voorafgaand aan de bijeenkomst organiseert de gemeente Houten een fietsexcursie door het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ Houten. Deze excursie is echter volgeboekt.   

De agenda van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

 • Hans Nijland van het Nationaal Milieu- en Natuurplanbureau (NMP), de opdrachtgever van het onderzoek, zal meer in het algemeen ingaan op de relatie tussen fietsen en gezondheid. Verder presenteert hij de resultaten van een vergelijkend onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar de relatie tussen stedenbouw, fietsgebruik en gezondheid in de twee VINEX-wijken LeidscheRijn-Veldhuizen en Houten-Zuid.
 • André de Wilde van het bureau Derks Stedebouw zal de stedenbouwkundige structuur van Houten-Zuid in relatie tot fietsgebruik uiteenzetten, waarbij hij ook zal ingaan op het planproces.
 • Stefan Gall, stedenbouwkundige van Atelier Quadrat zal hetzelfde doen voor LeidscheRijn-Veldhuizen.

Na de pauze is er uitgebreide discussie tussen de aanwezige deelnemers aan de themabijeenkomst en een panel met daarin de sprekers aangevuld met enkele vertegenwoordigers vanuit de wereld van de bouw (o.v. dhr. Slappendel, directeur Bouwfonds) en de politiek (dhr. Lubberdink, voormalig wethouder Houten).
De belangrijkste vraag die aan de orde zal worden gesteld is: hoe komt het dat de stimulering van fietsgebruik niet vaker een leidend principe is bij het ontwerpen van nieuwbouwwijken?

print programmaPrint programma

 • René de Brouwer (Evanston Consulting)
 • Marjolein de Lange (ML Advies, Organisatie & Onderzoek)
 • Frans van Schoot (Fietsersbond Flevoland)
 • Wytse Mensonides (Saxion Hogeschool)
 • albert jansen (senterNovem)
 • Anne Marie Gout (Gemeente Utrecht)
 • Ernest Vrins (Vrins Luchtonderzoek)
 • Harry van Straalen (Fietsersbond)
 • Monique Zwetsloot (MIMA)
 • Nienke van Kuijeren (Provincie Noord-Holland)
 • M. Stolper (Zelfstandig adviseur)
 • Govert de With (TRIDÉE Adviseurs in duurzame mobiliteit)
 • Elise van Kempen (RIVM)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Roel Dobbelsteijn (Gemeente Veenendaal)
 • Suzanne de Laat (DHV)
 • Toon Zijlstra (Universiteit Antwerpen)
 • Angela van der Kloof (Mobycon)
 • Hans Nijland (Planbureau voor de Leefomgeving)
 • Marjolein de Lange (ML Advies, Organisatie & Onderzoek)
 • Paul Verheijdt (Conquist)
 • J. Huffener (Huffener advies)
 • G. Bak (Gemeente Almelo)
 • Ton Daggers (IBC -MOVILIZATION)
 • Henk Horstink (Saxion hogescholen)
 • Rein Tijssen (NS Fiets)
 • Cor van Angelen (Kracht van Utrecht)
 • Michel Hagoort (Gemeente Alphen aan den Rijn)
 • Cor van Angelen (Kracht van Utrecht)
 • Geert de Jong (Gemeente Amsterdam)
 • Hans Voerknecht (CE)
 • Bianca van Osch (DGMR)
 • I. Spapé (SOAB)
 • Lennart van der Linde (Haags Milieucentrum)
 • Frank Kool (Gemeente Haarlem)
 • Jeroen Verkade (Gemeente Alphen aan den Rijn)
 • Martijn Dekker (Gemeente Haarlem)
 • Jimmy Wolf ()
 • Wieteke van Wijhe (Gemeente Utrecht)
 • Magdalena van den Berg (Gezondheidsraad)
 • Grégory Vandenbulcke-Plasschaert (Université Catholique de Louvain-la-Neuve (UCL))
Presentatie
Hans Nijland , Planbureau voor de Leefomgeving
2008
Presentatie over fietsen en gezondheid, gehouden op de Fietsberaadbijeenkomst "De invloed van stedenbouw op fietsgebruik en gezondheid."
Presentatie
André de Wilde , Derks Stedebouw
2008
Presentatie over de stedenbouwkundige structuur van Houten, gehouden op de Fietsberaadbijeenkomst over de invloed van stedenbouw op fietsgebruik en gezondheid
Presentatie
Stefan Gall , atelier Quadrat
2008
Presentatie over de stedenbouwkundige structuur van Veldhuizen, gehouden op de Fietsberaadbijeenkomst over de invloed van stedenbouw op fietsgebruik en gezondheid.
Presentatie
Hans Nijland , Planbureau voor de Leefomgeving
2008
Presentatie over het fietsgebruik in Houten en Veldhuizen, gehouden op de Fietsberaadbijeenkomst "De invloed van stedenbouw op fietsgebruik en gezondheid."