Kenniscentrum voor fietsbeleid
 • 1. Groene golf voor fietsers Kopenhagen

  Kopenhagen, Norrebrogade, groene golf voor fietsers. De gemeente Kopenhagen heeft een groene golf voor fietsers ingevoerd voor 12 VRI’s op een traject van ruim 2 kilometer. De effecten op de reistijd en het comfort voor het fietsverkeer zijn zeer positief. De bus ondervindt wel nadelen

 • 2. Het fietsgebruik stijgt

  Het fietsgebruik naar het centrum van Kopenhagen is de afgelopen decennia flink gestegen. Het aantal autoritten is daarentegen licht gedaald. Om het fietsgebruik verder te stimuleren wil het gemeentebestuur de gemiddelde snelheid van de fiets in 10 jaar tijd verhogen met 10 %. Groene golven voor fietsers moeten bijdragen aan deze doelstelling.

 • 3. Het principe van de groene golf

  Een groene golf voor fietsers kan nadelig uitpakken voor het auto- of busverkeer, omdat de snelheden verschillen. Deze grafiek laat zien wat de gevolgen kunnen zijn bij 5 kruispunten en een maximale cyclustijd van 80 seconden. De fiets heeft 5 x groen, de auto 4 x groen en de bus 3 x groen. Bus en fiets zijn ongeveer even snel

 • 4. Gevolgen voor de tegenrichting

  Het is vaak niet mogelijk om voor twee richtingen tegelijkertijd een groene golf te maken, omdat de afstanden tussen de kruispunten verschillen. In de grafiek hebben fietsers in de tegenrichting 3x groen en moeten ze 2x wachten voor rood licht. Ook voor de auto en de bus is de tegenrichting minder gunstig.

 • 5. Route en intensiteiten

  In de hersfst van 2006 is een groene golf voor fietsers ingevoerd op de Norrebrogade, uitgaande van 20 km/uur. ’s Ochtends voor fietsers richting het centrum, ’s middags voor fietsers het centrum uit. De Norrebrogade is een belangrijke route voor zowel de auto, de fiets als de bus. Voor Nederlandse begrippen gaat het om een redelijk drukke gebiedsontsluitingsweg met enorm veel fietsverkeer. De straat heeft ook een belangrijke winkelfunctie.

 • 6. Impressie van de route

  Het profiel van de Norrebrogade is vrij krap. Voor fietsers zijn er aanliggende fietspaden (een soort verhoogde fietsstroken). De bus halteert vaak naast het fietspad. Ook auto’s en vrachtauto’s parkeren geregeld naast of op het fietspad. Overstekende voetgangers maken het chaotische beeld compleet.

 • 7. Effecten voor fietsverkeer

  De reistijden voor zowel de fiets als de auto zijn gemeten met een GPS/GIS-systeem. De meetfietser probeerde zoveel mogelijk een snelheid van 20 km/uur aan te houden, de automobilist 45 km/uur. De resultaten voor de fiets zijn zeer positief. Bijvoorbeeld de meting uit de grafiek: het aantal stops daalde van 6 naar 0 en de gemiddelde snelheid steeg van 15,1 naar 20,7 km/uur.

 • 8. Effecten totaal

  Uit de tabel blijkt dat fietsers richting het centrum in de ochtendspits het meest profiteren van de groene golf. Ook fietsers in de tegenrichting zijn ca 35 seconden sneller. Voor het autoverkeer is de groene golf voor fietsers in de meeste gevallen eveneens licht positief. De gevolgen voor de bus zijn negatief: de reistijd neemt in 3 van de 4 gevallen toe.

 • 9. Beperkingen

  Om te kunnen profiteren van de groene golf moeten fietsers een snelheid van ongeveer 20 km/uur aanhouden. Dat lukt niet altijd. Fietsers worden soms gehinderd door het grote aantal andere fietsers. Of de doorgang wordt gestremd door foutgeparkeerde (vracht-)auto’s of instappend buspassagiers.

 • 10. Nog 3 groene golven

  In het voorjaar van 2007 heeft de gemeente Kopenhagen op de Farimagsgade een groene golf voor fietsers gerealiseerd voor 4 VRI’s. Het betreft een groene golf voor twee richtingen fietsverkeer. Daarnaast zijn er plannen voor de Torvegade (4 VRI’s) en de Osterbrogade – (3 en 7 VRI’s).

 • 11. Bronnen

  Voor dit voorbeeld is gebruik gemaakt van de presentatie die Nicolai Ryding Hoegh (afdeling verkeer, gemeente Kopenhagen) heeft gehouden op de Velocity-conferentie in München (juni 2007).

Beleidsnota
2002
Het schitterende - niet alleen qua uitvoering - fietsplan van Kopenhagen, 2002-2012. Een breed, integraal plan.
Bestand
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners, Gouda) , Fietsberaad
2009
Vergelijking van het fietsbeleid in 5 Nederlandse fietssteden (Groningen, Zwolle, Veenendaal, Enschede, Amsterdam) en 5 buitenlandse naburige steden (Kopenhagen, Munster, Freiburg, Gent en Odense).
Rapport
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners, Gouda) , Fietsberaad
2006
Comparison of bicycle policy in 5 Dutch bicycle towns (Groningen, Zwolle, Veenendaal, Enschede, Amsterdam) and 5 foreign towns (Copenhagen, Munster, Freiburg, Ghent and Odense). This document is moved.  Click here.
Nieuws
2005
De Deense stad Odense kent al enige tijd de groene golf voor fietsers. Daarbij moet de fietser het tempo volgen van een serie lampjes naast het fietspad, die achter elkaar oplichten. Wie dat doet, hoeft niet te stoppen voor een rood verkeerslicht. Op een andere fietsroute zijn nu ook elektronische borden geplaatst die aangeven bij welke snelheid de fietser meegaat in een groene golf
Nieuws
2007
Het liefst zou Amsterdam alle fietsen voorzien van een RFID-chip. Dan zou de prioriteit bij verkeerslichten eenvoudig te regelen zijn. Maar dat zit er voorlopig niet in. Tot die tijd zal men het moeten doen met ‘groenlicht-vooraankondigingsmelders’.
Notitie
Peter Kroeze (Ligtermoet & Partners) , CROW
2006
De Ontwerpwijzer Fietsverkeer (CROW-publicatie 230) is het standaardwerk voor ontwerpers en beleidsmakers. Deze index helpt bij het vinden van de gewenste informatie. Let op: de Ontwerpwijzer Fietsverkeer is in 2016 geactualiseerd. 
Notitie
Peter Kroeze (Ligtermoet & Partners) , CROW
2006
The Bicycle Traffic Design Indicator (CROW publication 230) is the standard reference for designers and policy makers. This index helps them find the required information.
Brochure
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners, Gouda) , Fietsberaad
2006
Vergleich der Radverkehrspolitik in 5 fahrradfreundlichen niederländischen Städten (Groningen, Zwolle, Veenendaal, Enschede, Amsterdam) und 5 Städten im näheren Ausland (Kopenhagen, Münster, Freiburg, Gent und Odense).
Rapport
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners, Gouda) , Fietsberaad
2006
Etude comparative de la politique cycliste de 5 villes cyclables néerlandaises (Groningue, Zwolle, Veenendaal, Enschede et Amsterdam) et de 5 villes étrangères voisines (Copenhague, Munster, Fribourg, Gand et Odense).
Rapport
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners, Gouda) , Fietsberaad
2006
Comparación de las políticas en materia de bicicleta de 5 ciudades holandesas adaptadas al uso de bicicleta (Groninga, Zwolle, Veenendaal, Enschede, Ámsterdam) y 5 ciudades extranjeras cercanas (Copenhague, Munster, Friburgo, Gante y Odense).
Rapport
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners, Gouda) , Fietsberaad
2010
Comparison of bicycle policy in 5 Dutch bicycle towns (Groningen, Zwolle, Veenendaal, Enschede, Amsterdam) and 5 foreign towns (Copenhagen, Munster, Freiburg, Ghent and Odense).

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: