Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom

22-06-2017

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn van plan om een verkeersbesluit te nemen voor het toelaten van de speed-pedelec op fietspaden binnen de bebouwde kom in 13 gemeentes.

Per 1 januari 2017 heeft de speed-pedelec, de elektrische fiets die een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur kan bereiken, juridisch de status van bromfiets gekregen in de verkeerswetgeving. Deze aanwijzing heeft tot gevolg dat de speed-pedelec in de bebouwde kom, net als de bromfietsers, van de rijbaan gebruik moet maken. Een uitzondering hierop is de aanwezigheid van een (brom-) fietspad of een parallelweg.

De provincie Gelderland kan zich weliswaar vinden in de afweging waarop de wetswijziging is gebaseerd, maar heeft wel aanvullend onderzoek gedaan naar de veiligheid van de speed-pedelec als deze op de hoofdrijbaan komt.

De provincie stelt onder meer dat de gemiddelde kruissnelheid van de speed-pedelec is gemeten op 32 kilometer per uur; ruim lager dan het theoretische maximum van 45 kilometer per uur. Dit zet de snelheidsverschillen op het fietspad en op de rijbaan in een ander daglicht. Bovendien is een ander verschil onderbelicht en wel het massaverschil tussen (vracht-)auto’s en fietsers / speed-pedelecs. In Gelderland liggen 105 dorpen en steden waar een provinciale weg doorheen loopt. Deze wegen zijn wat betreft inrichting en gebruik (snelheid, intensiteit) zeer divers. Op een groot aantal van deze wegen zou de speed-pedelec op de rijbaan moeten. Maar zegt de provincie: wij wilden er niet op voorhand van uitgaan dat het verplaatsen van de speed-pedelec naar de rijbaan in alle gevallen tot een veiliger verkeerssituatie zou leiden. En tenslotte laat ongeveer tweederde van alle speed-pedelec gebruikers hiervoor de auto staan. ‘Het is een zeer bewuste groep gebruikers, die om redenen van reistijd, gezondheid, milieu en plezier voor de speed-pedelec heeft gekozen. Dit laat zien welke maatschappelijke baten ontstaan bij toenemend gebruik van de speed-pedelec.’

De provincie heeft de gevolgen bekeken voor 170 wegvakken die liggen binnen de bebouwde kom en komt tot de conclusie dat er 16 passages zijn door bebouwde kommen in 13 gemeenten, waarbij het toelaten van de speed-pedelec op de rijbaan in de huidige situatie een onacceptabel verkeersveiligheidsrisico heeft, en waar aanvullende maatregelen wenselijk zijn. Die denkt men te hebben gevonden in het toestaan van speed-pedelecs op het fietspad, door middel van het toepassen van het onderbord ”Speed-pedelecs toegestaan” onder het bord model G11 van het RVV 1990 (Verplicht fietspad). ‘Dit is de meest praktische maatregel qua verkeersveiligheid en doorstroming, biedt duidelijkheid voor zowel de speed-pedelec gebruikers als fietsers en heeft geen ongewenste neven-effecten.’

De maximumsnelheid is juridisch begrensd: voor speed-pedelecs op het fietspad binnen de kom, zoals dat nu al is, 30 kilometer per uur en bij gebruik van de speed-pedelec van de rijbaan 45 kilometer per uur. De provincie heeft e.e.a. vastgelegd in een ontwerp-verkeersbesluit, waar tegen nog wel bezwaar gemaakt kan worden.

Roland Haffmans (-)
23-06-2017 @ 12:49

"gemiddelde kruissnelheid van de speed-pedelec is gemeten op 32 kilometer per uur"

Dus gemiddeld boven de 30 km/uur toegestaan op fietspaden binnen de bebouwde kom. Eerder heeft de wegbeheerder al een afweging gedaan met de verdeling in fietspaden en bromfietspaden. De uitzondering ”Speed-pedelecs toegestaan” komt in het nadeel van de gewone en vooral de kwetsbare fietser, die dit voertuig nauwelijks hoort aankomen. Die moeten opdraaien om de beweerde "maatschappelijke baten". Waarom blijft de Fietsersbond onzichtbaar in deze?

P. Lomito
23-06-2017 @ 23:29

De Fietserbond heeft zich aanvankelijk sterk gemaakt om die rare snelle fietsers van het fietspad te weren, met het argument vooral de kwetsbare fietsers zoals kinderen en senioren in bescherming te nemen. Daarbij is men steeds uitgegaan van het feit dat speed pedelecs 45 km/uur kunnen bereiken, dus met een snelheidsverschil van zo'n 25-30 km/uur.

Inmiddels is (Grontmij) en wordt (SWOV) onderzoek gedaan naar het gedrag van snelle fietsers en dat geeft toch een ander beeld dan een snelheid beluste fietser met een waas voor de ogen die zich als een wild beest door het verkeer begeeft. De snelle fietser blijkt vooral een man van middelbare leeftijd die 3 dagen per week de speed pedelec gebruikt voor woon-werkverkeer, dus als alternatief voor de auto. Meestal vanwege de verkeersdrukte/files (onbetrouwbare reistijden) en parkeerproblemen in de stad. En dat is precies de reden dat de overheid nu investeert in een landelijk netwerk van fietssnelwegen... met deze nieuwe infrastructuur wordt de forens een veilige, snelle, gezonde en milieuvriendelijk alternatief geboden voor de auto, meer mensen op de fiets draagt bij aan vermindering van de fileproblemen.

 

De Fietsersbond heeft dan ook op het verkeerde paard gegokt en ziet nu ook in dat de speed pedelec een grote vlucht gaat maken, niet valt weg te pesten met onredelijke wetgeving. Provincie Gelderland heeft nu terecht een bres geslagen in de nieuwe wetgeving door te zorgen dat speed pedelecs veilig over fietspaden kunnen rijden waar dat echt noodzakelijk is (N-wegen door de bebouwde kom) en dat deze fietsers sowieso terecht kunnen op de fietssnelwegen zoals het prachtige Rijnwaalpad van Arnhem naar Nijmegen. Op die plek wordt deze dagen regelmatig gecontroleerd door de politie op speed pedelecs, waarmee zij nogmaals duidelijk maakt dat het niet om veiligheid maar om de poen gaat.

 

Dus chapeau voor onze provincie Gelderland en ook voor de Fietsersbond die het belang inzien van de speed pedelec en eindelijk oog hebben voor de veiligheid van deze fietsers.

Robert van der Sluiszen
23-06-2017 @ 23:38

@ Roland Haffmans, ja goede afwegingen van die wegbeheerders. Bromfietsen 2 jaar geleden ook al verplicht op drukke doorgaande stadsverbindingswegen als de Maasboulevard in Rotterdam en de Europalaan in Utrecht Dat verklaart ook het succes van de (opgevoerde) snorscooter. En nu wil je de snellere elektrische fietsen (25 kg) ook al verplicht op dit soort wegen laten rijden ?Als je dan ook nog spitstijd + donker + regen in ogenschouw neemt dan is het een kwestie van uren voordat de ambulancebroeders de speed pedeleccers van het wegdek af moeten schrapen.  En dan kan je pas echt spreken over de "kwetsbare fietser met trapondersteuning".

 

 

 

 

Roland Haffmans (-)
24-06-2017 @ 19:35

@Robert van der Sluiszen,

Uit onderzoek blijkt dat het weren van bromfietsen van fietspaden de verkeersveiligheid verbeterde. Blijkbaar wil Gelderland die verbetering weer terugdraaien. Drukke stadswegen hebben bromfietspaden, daar verandert niets. Op gewone fietspaden is het snelheidsverschil tussen kwetbare fietsers en bromfiets/flitsfiets groter dan op de weg tussen auto en bromfiets. Daar komt bij dat fietspaden vaak een slechter wekdek hebben en smal zijn, dat vergroot de onveiligheid.

 

Robert van der Sluiszen
25-06-2017 @ 17:33

@ Rolland Haffmans,

Het is overduidelijk dat uw kennis ten aanzien van de problematiek rond de speed pedelec ernstig te kort schiet. Maar goed, laat ik het even uitleggen. Ten eerste geeft u aan dat in de stad langs de doorgaande stadsverbindingswegen, gewoon sprake is van gecombineerde fiets/ bromfietspaden (bord G12a). Als we nu in 2002 hadden geleefd, had ik u gelijk gegeven. Maar het is al weer 2017. Heel veel grote steden zijn – onder druk van bijv. de luchtkwaliteitsproblematiek - overgegaan tot het bijna volledig afschaffen van de G12a (brom)fietspaden. Voorbeeld: Utrecht en Rotterdam, waar de G12a (brom)fietspaden een paar jaar geleden vrijwel overal zijn vervangen door G11 fietspaden en je dus bijv. ook op de Maasboulevard (R’dam), Europalaan (Utr), S103 / Veluwedreef (Almere) etc. etc., op de autoweg moet rijden Dit alles is nooit de bedoeling geweest van de oorspronkelijke BOR-maatregel en heeft dus niets met de veiligheid op het fietspad te maken. De gemeenten willen gewoon het gebruik van de bromscooter ontmoedigen en dat heeft gem. Utrecht ook aan mij toegegeven.  Nu heb ik echt helemaal niets met bromscooters, maar de speed pedelec, die niet de snelheid en de massa van een bromfiets haalt, is daar de dupe van. In Almere worden Speed pedeleccers zelfs met loeiende sirene door de politie van de autowegen gehaald (te gevaarlijk volgens agenten). En dat vanwege het feit dat onze minister – in tegenstelling tot de Belgische overheid – in haar oneindige wijsheid heeft besloten geen aparte voertuigcategorie van de speed pedelec te willen maken. En dus mogen ze ook niet meer op de Fietssnelwegen (humor: zelfs niet met uitgeschakelde ondersteuning !, max. 20 km/h).
Zowel de G4, de VNG, De Rai, de BOVAG, de ANWB, het CROW Fietsberaad en – inmiddels – ook de Fietsersbond (!), zijn daar heel ongelukkig mee. De grap is nu wel dat de verantwoordelijk projectleider van het ministerie (directe adviseur van de minister) OOK van mening is dat de speed pedelec niets te zoeken heeft op dit soort drukke stadsverbindingswegen. Maar zij legt het probleem weer op het bordje van de wegbeheerders: moeten “ze” de G11 fietspaden, maar weer wijzigen in G12a (brom)fietspaden. Tja, de reactie van de gemeenten/ provincies laat zich raden: “droom lekker verder”.

Verder heeft de Provincie Gelderland duidelijke eisen gesteld aan verkeerswegen waar het speed pedelecs met aangepaste snelheid (max 30 km/h) op het fietspad MOGEN. Wil je sneller: dan MOET je toch de rijbaan op. Denk bijvoorbeeld aan wegen waar in de praktijk beduidend harder wordt gereden dan 50 km/h of op de zeer drukke N-wegen met een flink aandeel in vrachtverkeer. Lees het verkeersbesluit er eerst maar op na, want dat heeft u kennelijk nagelaten.

De speed pedelec heeft een enorm potentieel om het autogebruik (vooral woon-werkverkeer) significant te reduceren. Het is de fiets voor de middellange afstand. Dat is de velomobiel ook, maar die is - door allerlei praktische bezwaren (waar parkeer je zo’n lange gele banaan ?) - nooit een succes geworden. Overigens: voor die gele bananen (tot 50 km/h) geldt de keuzevrijheid fietspad / autorijbaan om andere redenen al wel !

De speed pedelec zorgt voor minder autofiles, verbetering luchtkwaliteit, minder geluidshinder, minder parkeerproblemen in de stad en een betere gezondheid (ja, op een speed pedelec kun je bezweet raken). Helaas zien mensen zoals u alleen de nadelen en niet de (enorme) voordelen. En dat is echt heel jammer, maar ja “Onbekend maakt onbemind”.

Natuurlijk is het ronduit gevaarlijk als een speed pedeleccer met 40 km/h + op een druk fietspad tussen de overige fietsers gaat slalommen. Daarom: op het fietspad met de speed pedelec? Ok, maar dan met aangepaste snelheid. Wil je sneller ? dan op de rijbaan. En dat zou ook moeten gelden voor die andere snelle fietsen, zoals de racefiets, de ligfiets en de velomobiel. Een auto ga je toch ook de toegang tot de stad niet verbieden omdat deze sneller kan dan 70 km/h en de pakkans door politie relatief klein is (we weten echt wel waar de camera’s hangen) ?

Aldus: jammer dat u de speed pedelec (als auto-killer) min of meer wilt verbieden. U zou zich juist sterk moeten maken voor meer en bredere fietspaden, want dat verhoogt – samen met een aantal andere maatregelen (smartphoneverbod, verplichting spiegel en meer toezicht) pas echt de veiligheid.

Etienne Bral (Fietsersbond)
27-06-2017 @ 13:35

Dit bericht over een ongeluk tussen fietser en speed pedelec zegt hopelijk iets: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/antwerpen/1.3011068. Dit was een tangentiale botsing (geen kop-staart- of kop-kopbotsing) waarbij twee voertuigen elkaar zijdelings raken. Hierbij is vooral de snelheid belangrijk. Uit de vele snelheidsboetes, opgevoerde voertuigen (snorfietsen , speed pedelecs e.a.) weten we dat het zich houden aan snelheidslimieten of de snelheid aanpassen aan de omstandigheden: oudere fietsers die slechthorend c.q. slechtziend zijn of speciale manoeuvres maken, jongeren die de verkeerswetten niet kennen en minder met veiligheid bezig zijn, vaak niet wordt gerespecteerd. Ik zie dan die Gelderse maatregel als een proeftuin zoals dat ook was met de bromfiets die de weg op moest, omdat bij het afslaan door automobilisten de bromfietsen over het hoofd werden gezien. De motivatie rammelt wel een beetje: de gemiddelde kruisssnelheid is 32 km/u,  hmm gemiddelde wat waren de maxima (5 percentiel) en was dit bij onwetende speed pedelecers? Ik heb regelmatig met de ligfiets achter speed pedelecers gereden en die gingen binnen de bebouwde kom en ook op schoolroutes harder dan 40 km/u. "Gezondheidswinst" bij een ondersteunde kruissnelheid van 32 km/u? Dat zal nog eens bewezen moeten worden, want daarover is helemaal geen literatuur!  "Ongeveer tweederde van alle speed-pedelec gebruikers laat hiervoor de auto staan", hoelang laten ze de auto staan? Het zijn en blijven automobilisten en als het teveel regent, waait of koud weer wordt zie ik bij meer fietsende (woon-werkverkeer) automobilisten dat ze juist de fiets laten staan. En dan lopen de wegen vol met files. En wat gaan die bromfietsers die wel op de rijbaan moeten blijven met 45 km/u (net als motoren, brommobielen, paard(Gelderlander) en wagen en velomobielen die hier vrijwillig voor kiezen) denken als ze gele plaatjes op het fietspad zien, dat kan ik ook. Velomobilisten weten dat de politie vaak de wet niet voldoende kennen en moeten vaak uitleggen dat zij wel degelijk op de rijbaan (50, 60 km/u of zelfs soms 80 km/u wegen) mogen rijden.  Daarentegen heb ik politie te paard op smalle fietspaden gezien (niet voor het uitoefenen van een taak btw), tja de wetten van Caesar, gelden voor iedereen behalve... Er zal enorm veel gehandhaafd moeten worden door de politie en hier merken we dat het controleren op fietspaden (voorrangsituaties voor de fietsers die niet gerespecteerd worden) en onverplichte fietspaden (vuile snorfietsen equivalent ven 200 auto's van EURO1-categorie  per snorfiets, en vuile bromfietsen) geen prioriteit hebben. 

Gelderland is een provincie waar je fantastisch kunt fietsen: de tijd gaat er langzaam en de afstanden lijken er groter (anti-Einstein), prachtige fietstunnels, heide, bos, maar ga voorzichtig om met dit alles en de zwakkere fietser.

Etienne Bral actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

 

Robert van der Sluiszen
28-06-2017 @ 21:03

Op 27 juni j.l. hebben diverse media in buurland België melding gemaakt van een verongelukte speed pedeleccer op  een fietspad in Antwerpen. Op dezelfde dag maakte dagblad Tubantia melding van een dodelijk (eenzijdig) ongeluk van een speed pedeleccer (68 jaar) in het Duitse Heek. In Antwerpen zou sprake zijn geweest van een botsing tussen een speed pedeleccer en een fietser. De vele reacties op internet (o.a Facebook) waren niet van de lucht. Velen zagen hierin een bevestiging dat een speed pedelec een zeer gevaarlijk voertuig is dat gelijk verboden dient te worden.  Als vervoermiddel werd de speed pedelec zo’n beetje met de grond gelijk gemaakt. Helaas moet ik constateren dat het vreselijke ongeluk in Antwerpen voor sommigen ook op dit forum aanleiding heeft gegeven om het – voor speed pedeleccers gunstige - verkeersbesluit van de Provincie Gelderland ter discussie te stellen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat bij beide dodelijke ongelukken er geen sprake was van een speed pedelec, maar van een gewone sportief uitziende elektrische fiets (25 km/h). En daar rijden er in Nederland, Duitsland en België ontzettend veel van rond. Beide nieuwsberichten zijn inmiddels ook gerectificeerd.
In Antwerpen was sprake van een inhaalmanoeuvre die – waarschijnlijk door een versmalling ter plaatse - verkeerd afliep. De ebiker kwam zeer ongelukkig ten val en droeg dit keer geen helm (vergeten).  Volgens de politiewoordvoerder is nog helemaal niet duidelijk of er wel of niet (te) hard is gereden.
Het vorige bericht van Etienne Bral klopt dus van geen kanten.

Ook het overige verhaal van Etienne Bral vind ik niet erg sterk. De suggestie wordt gewekt dat speed pedeleccers bij het eerste de beste regenbui weer gewoon met de auto naar het werk gaan. Moet ik daaruit afleiden dat het milieuvoordeel  van de speed pedelec te verwaarlozen is ? Ook wordt aangegeven dat de motivatie van de provincie Gelderland een beetje rammelt. Nou, deze vind ik juist erg sterk.  Ik krijg een beetje de indruk dat de tegenstanders van de speed pedelec het liefs willen dat het gecombineerd fiets / bromfietspad in NL wordt afgeschaft. Dus ligt er een gecombineerd fiets/ bromfietspad langs de snelweg A2, dan moet dat worden veranderd in een G11 fietspad. En dan moeten de speed pedeleccers maar op (de vluchtstrook van) de snelweg A2 gaan rijden, om de oh zo zwakke gewone fietser maximaal te beschermen. Tja, …..

Het aantal ongelukken op het fietspad neemt toe. Maar ik denk niet dat dat te maken heeft aan het relatief gering aantal speed pedeleccers. Toen ik een paar jaar geleden van de auto overstapte op de fiets (ja, een speed pedelec), ben ik mij rot geschrokken. In het donker geen licht voeren, voortdurend op de smartphone kijken, plotseling – zonder te kijken – naar links afslaan, etc. etc.
Misschien is het fietspadverbod voor de speed pedeleccers toch wel een goed idee. Maar niet om de gewone (kwetsbare ?) fietser te beschermen tegen de speed pedeleccer, maar juist andersom. Ik heb alleen wel moeite met het enorme verschil in massa tussen mijn speed pedelec (25 kg) en een auto, vrachtwagen of stadsbus. Ik prefereer toch liever een frontale botsing met een facebookende scholier op het fietspad, dan met een truck met oplegger op de autorijbaan (…..)

P. Lomito
28-06-2017 @ 22:44

Kalm kalm heren, het was GEEN speed pedelec maar een elektrische mountainbike, ofwel een gewone e-bike die ondersteund tot 25 km/uur. Snelheid had er ook weinig mee te maken, de ene fietser haalt de andere in op de verkeerde plek (wegversmalling), komen in aanraking met elkaar en komen beide ten val. Het was de fietser op de e-bike die de pech had een stalen baluster te raken en daardoor dodelijk verwond te raken. Helaas had de man deze dag geen helm op...

 

 

P. Lomito
28-06-2017 @ 22:46
Chris Scurbecq (OCMW)
29-06-2017 @ 22:25

Chapeau voor Gelderland. Men begint in te zien dat een S-Pedelec een tussenvorm is (net als een gewone Pedelec die wél wettelijk een fiets blijft maar het de facto niet is) en geen echte bromfietser.

Jammer dat een aantal heren uit Fietsersbonden deze e-tussenvormen het daglicht niet gunnen en maar wat onzin uitkramen.

Robert Hulshof (CROW)
30-06-2017 @ 09:20

Beste allen,

Prima om met elkaar een inhoudelijke discussie te voeren, maar we zijn niet helemaal gelukkig met de aard en toonzetting in sommige reacties. Deze website is in eerste plaats bedoeld voor mensen die vanuit hun professie betrokken zijn bij het fietsbeleid. Natuurlijk zijn ook reacties van particulieren (fietsers) welkom, maar dan graag opbouwend en niet op de persoon gericht. Teksten als “…en maar wat onzin uitkramen” scharen wij daar niet onder. Het is hier geen Facebook.  

Roland Haffmans (-)
30-06-2017 @ 11:27

@Robert van der Sluiszen,

"overduidelijk dat uw kennis ten aanzien van de problematiek rond de speed pedelec ernstig te kort schiet" zo'n begin duidt vaak op gebrek aan inhoudelijke argumenten.

"de Provincie Gelderland ... waar het speed pedelecs met aangepaste snelheid (max 30 km/h) op het fietspad MOGEN" In de bebouwde kom is de max snelheid op fietspaen 30 km volgens landelijke wetgeving waaraan ook de provincie gehouden is.

"De speed pedelec heeft een enorm potentieel om het autogebruik significant te reduceren" Dat werd voorheen ook over de bromfiets, de e-fiets ..  beweert, doch nooit aangetoond. De meeste gebruikers blijken voormalige gewone fietsers te zijn. 

Pas onlangs heeft de gemeente Utrecht brommers van het drukke, smalle fietspad tussen Uithof en CS geweerd, dat werd tijd en met "ontmoediging" heeft dat niets te maken, wel met veiligheid.

en zo verder, waarom geen inhoudelijk argument? 

Robert van der Sluiszen
30-06-2017 @ 18:50

@ Roland Haffmans,

Volgens mij staan er in mijn uitgebreide reacties juist heel veel inhoudelijke argumenten. Ik schrijf ook in reactie (citaat) “maar goed, laat ik het even uitleggen”. Ik heb onderbouwd waarom het juridisch gelijk stellen van de speed pedelec met de brommer, te kort door de bocht is. De speed pedelec zit namelijk precies tussen de gewone elektrische fiets en de brommer in (NRC: "te snel voor het fietspad, te traag voor de weg"). En als je naar de massa van het voertuig kijkt, gaat de vergelijking met de moderne bromscooter al helemaal niet op.
Dit standpunt wordt nu uitgebreid gesteund door zo'n beetje alle betrokken organisaties. 

Ik mis juist bij u de inhoudelijke argumenten. Het enige argument van uw zijde is het “succes” van de BOR-maatregel van bijna 20 jaar geleden (netto 15% minder ongelukken, bron SWOV, onderzoek uit 2001). De problematiek van de brommers op het fietspad in de vorige eeuw (nb: 16 en 17 jarige kinderen zonder rijbewijs op opgevoerde brommers op het fietspad bibeko), is echter niet zonder meer te kopiëren naar de problematiek rond de snelle elektrische fiets in 2017.
Verder wil ik opmerken dat in de stad Utrecht de BOR-maatregel uit 1999 netto een te verwaarlozen effect heeft gehad. Aan dit onderzoeksrapport heeft de gemeente Utrecht echter nooit veel ruchtbaarheid willen geven (…). Ook heeft de BOR-maatregel mede geleid tot het succes van de (opgevoerde) snorscooter en de daaraan verbonden problematiek.

U heeft m.i. enkel oog voor de veiligheid van de (kwetsbare?) fietsers en geen oog voor de veiligheid van de speed pedeleccers (= trapondersteunende fietsers).

Dat de max. snelheid op het (brom)fietspad bibeko landelijk 30 km/h is, is mij bekend. Ik wil daarmee enkel aangeven dat de speed pedeleccer zijn / haar snelheid op de door de Provincie Gelderland specifiek aangewezen fietspaden, wel degelijk moet matigen. Dat is – ook bij de bezoekers op dit forum - niet bij iedereen bekend.

Verder heb ik ook - tot op het hoogste niveau - gesproken met de gemeente Utrecht over de beweegredenen om vanaf maart 2016 ook langs de drukke doorgaande stadswegen de brommer van het fietspad te weren. Ik ben goed op de hoogte. Nogmaals: de gemeente Utrecht is ongelukkig met de situatie na 1 juli 2017. Dat geldt voor alle betrokken instanties, betreffende drukke doorgaande stadswegen, buitenwegen met snelheid 60 km/h en Fietssnelwegen. Uw standpunt wordt dus niet (volledig) gedeeld door Ministerie I&M (!!!), CROW Fietsberaad, ANWB, Bovag, Fietsersbond, VNG, G4, RAI-vereniging, IPO, voormalig verkeersofficier K. Spee, etc etc.

Uw citaat: "De meeste gebruikers blijken voormalige fietsers te zijn". Dit is onjuist. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid, namelijk 66%, voorheen de auto als vervoermiddel gebruikte. Niet zo gek aangezien speed pedeleccers gemiddeld vier tot vijf dagen in een week, elke dag 2 x 21 km = 42 km afleggen (woon-werk en terug), binnen de leeftijdscategorie 35 tot 60 jaar.

Voorgaande neemt niet weg dat de meeste autorijbanen bibeko voor speed pedelecs inderdaad de meest logische plek is om op te rijden. Maar een algemeen fietspadverbod in NL (bord G11) is echt een brug te ver.

Chris Scurbecq (OCMW)
30-06-2017 @ 19:32

@ Robert Hulshof (CROW) 

U heeft gelijk. U mag 'en maar wat onzin uitkramen' schrappen uit mijn zin. Ik kan mijn item zelf niet meer wijzigen. Het blijft me anderzijds verbazen dat mensen uit de professionele sector (fietsersbonden) valse argumenten blijven aandragen tégen S-Pedelecs en dit vind ik op zich geen professionele houding. Al is dit ook weer geen excuus om te schrijven wat ik schreef, dus schrap gerust. ;-)

Michael Plas
03-07-2017 @ 14:53

Aan deze discussie zou ik willen toevoegen dat nog afgezien van gehoorverlies op hogere leeftijd het voor gewone fietsers altijd moeilijk is om (zwak) geluid van achteren in een lawaaierige omgeving (straatlawaai) waar te nemen.

Ik zou wel onderzoek willen zien op welke afstand achter een gezonde  fietser deze een 45km per uur rijdende pedelec kan waarnemen en dan met reactiesnelheid en de tijd totdat de pedelec naast hem is de situatie op risico's beoordelen.

als ik als fietser linksaf wil slaan, kijk ik over linker schouder en maak onbewust een kleine slinger beweging, mogelijk voldoende om op smal fietspad de pedelec of e-bike in de problemen te brengen mocht deze op fietspad rijden.

Mogelijk een oplossing is het verplicht uitzenden met speaker van een geruis (geen vèr dragende piep maar een geluid zoals  autobanden maken) dat niet storend is voor omwonenden.

Ook een algemeen verbod om sneller dan 20 of 25km te rijden op gewone fietspaden -en zeker ook rotondes-  binnen de bebouwde kom lijkt mij het probleem  beheersbaar te maken

Ook lijkt het mij wijs dat Pedelecs aan de voorzijde herkenbaar zijn voor tegemoetkomend verkeer opdat zij makkelijker kunnen inschatten dat zij mogelijk met een hoge snelheid genaderd worden, zodat er bij links-af slaan hiermee rekening gehouden kan worden.

Ik zie de huidige regelgeving rond e-bikes en pedelecs als een extreem experiment waarbij milieu en verkeers veiligheid zonder voldoende onderzoek maken dat dit een flink aantal ongevallen zal veroorzaken voordat er een evenwichtige situatie tussen gebruik, wet , risico en milieu ontstaat

ouderen moeten langer thuis wonen, zich per e-bike of pedelec, canta scootmobiel of rollator in het verkeer bewegen, de risico's worden steeds groter op gebroken heup etc door deze snelheidsverschillen

Wat is de remweg voor een pedelec als een voetganger op de stoep een kwart slag draait en de zebra opstapt of om een hoek loopt en via de stoep de zebra neemt over fiestpad en rijbaan, nul reactietijd voor gewone fiets al, laat staan pedelec.

Wat is de optreksnelheid van een pedelec, is die gelijkwaardig aan die van een auto of bromfiets want anders onstaan ook gevaarlijke situatie door inhalen in de bebouwde kom

Ik wens de beleidsmakers veel wijsheid to en hoop dat zij ook zelf ervaring opdoen met deze verkeersmiddelen voordat zij wet en regelgeving maken, het moet uitvoerbaar zijn

 

Cl.C.A.M. van der Made (Fietsersbond)
04-07-2017 @ 00:03

Hier lijkt de speed-pedeleclobby wel aan de gang. Steeds gaat het over het gevaar dat de s-fietser loopt wanneer hij van het fietspad is verbannen. Het snelheidsverschil met het snelverkeer zou te groot zijn. Het snelheidsverschil tusen de s-fietser en de gewone fietser is kleiner. Daar valt heel wat op af te dingen. In de spits, wanneer het het drukst is rijdt er hier in Malden geen enkele auto 50km/h in de dorpskom. Maar het belangijkst is niet zozeer het absolute snelheidsverschil. De s-fietser wil, als zwakste partij, tussen de auto's uit. Maar op het fietspad is de s-fietser de sterkste partij. Op het fietspad fietsen o.a. ook kleine kinderen en brugpiepertjes met iets te grote fietsen en zware tassen. Zij zouden in dezelfde positie komen op het fietspad als de s-fietsers tussen de auto's. Deelnemers aan het snelverkeer zijn meerderjarige mensen. Weerbare mensen. Niet alle fietsers zijn zo weerbaar. Het gaat op de fietspaden niet alleen om kinderen maar ook om bv ouderen, fietsers met kinderen en gehandicapten. Die hebben geen keus, ze moeten gebruik maken van de gewone fietspaden. Laat de fietspaden aan hen over, verkwansel hun veiligheid niet. De opstelling van de Fietsersbond in deze stuit me als lid, ongeveer 40 jaar, echt tegen de borst. Wordt het tijd om de Actiegroep Stop de Kindermoord opnieuw op te richten? 

 

Roland Haffmans (-)
04-07-2017 @ 11:58

@Cl.C.A.M. van der Made,

"De opstelling van de Fietsersbond in deze stuit me als lid echt tegen de borst"

De Fietsersbond is inderdaad gedraaid en ijvert nu voor "maatwerk" om deze e-brommer zomogelijk op het fietspad te houden. Bij de invoering van het bromfietspad zo'n 20 jaar geleden waren er wegbeheerders die zoveel mogelijk fietspaden in bromfietspaden omzetten en daarmee de regel "bromfiets van het fietspad" ontweken. Toen heeft de Fietsersbond jarenlang gestreden om het aantal bromfietspaden te verminderen. Nog onlangs heeft de gemeente Utrecht het drukke smalle bromfietspad tussen Uithof en CS in een fietspad omgezet. 

Robert van der Sluiszen
04-07-2017 @ 19:21

@ Cl.C.A.M. van der Made

Citaat: “Wordt het tijd om de Actiegroep Stop de Kindermoord opnieuw op te richten?” 

Hiermee wordt – op indirecte en subtiele wijze – gesuggereerd dat speed pedeleccers “kindermoordenaars” zijn. @ CROW, dit vind ik ook niet kunnen. Het lijkt hier wel het weblog van Geenstijl.

Ik concentreer mij liever op de inhoud:

Citaat “Maar op het fietspad is de s-fietser de sterkste partij”.

Dit klopt niet. De – heel vaak tot 40 km/h opgevoerde – snorcooter is natuurlijk de sterkste partij op het fietspad. Een moderne snorscooter is in wezen een lichte variant van de motor en heeft al gauw een massa van 90 tot 100 kg, terwijl een speed pedelec een snellere variant is van de razend populaire ebike (25 km/h) en dus ongeveer net zo veel weegt (25 kg).

Als we in Nederland het aantal ongelukken op de fietspaden daadwerkelijk willen terugbrengen, lijken mij maatregelen als een fietshelmplicht en een smartphoneverbod een heel stuk effectiever dan het fietspadverbod voor de speed pedelec. Trauma-artsen worden geconfronteerd met de dagelijkse praktijk en roepen dit al jaren. Ook het SWOV is voorstander van deze maatregel, want het risico op hoofdletsel neemt volgens SWOV af met 65%, ook onder de kinderen, gehandicapten en ouderen . Maar dezelfde achterban van de Fietsersbond die niets moet hebben van de speed pedelec, is altijd tegenstander geweest van dit soort effectieve maatregelen om het aantal (zwaar)gewonden en doden te reduceren.

Toen ik 3 jaar geleden overstapte van de auto naar de snelle fiets, wist ik niet wat mij overkwam. En dan doel ik op het rijgedrag van Fietsers ! Door rood verkeerslicht rijden (ook bij kruisend autoverkeer), voortdurend met een koptelefoon appen op de smartphone, geen fietslicht voeren in het donker en – last but not least - plots linksaf slaan zonder om te kijken, is – in tegenstelling tot de automobilisten – echt de gewoonste zaak onder fietsers. Dit is geen “fietspad”, maar een “anarchie-pad”, dacht en denk ik regelmatig. Veel fietsers – niet alleen pubers, maar ook de volwassenen – begrijpen nog steeds niet dat een fietspad een verkeersweg is, waarbij men moet op letten en zich aan de verkeersregels moeten houden. En ik denk dat dat de basisschoolkinderen in Groep 6 tijdens hun eerste fietsles op school nog de meeste zorgen baart.

@ Roland Haffmans,

Nu geeft u het zelf toe. Het omvormen van het (brom)fietspad G12a naar fietspad G11 is tot stand gekomen door de eindeloze politiek lobby van de plaatselijke Fietsersbond, die de brommer liefs geheel ziet verdwijnen. En dat heeft gezorgd voor fietspaden G11, ook langs de drukke doorgaande stadswegen. Daar is de BOR maatregel nooit voor bedoeld geweest. En dat blijkt ook wel uit het SWOV onderzoeksrapport voor de situatie in de gemeente Tilburg. Het SWOV stelde de Fietsersbond in het ongelijk, toen zij van mening waren dat de gemeente Tilburg de bromfietsen op teveel fietspaden toelieten (met bord G12a).

 

Tenslotte: Een interessante vraag is dan ook waarom een deel van de gewone fietsers zoveel moeite heeft met het gebruik door een speed pedeleccer. “Jullie rijden toch wel te hard en dat is gevaarlijk voor de kwetsbare kinderen”, hoor ik dan vaak.  Maar misschien is het juiste antwoord wel “wij willen door blijven gaan met: door rood verkeerslicht rijden, met voortdurend op onze smartphone kijken, met fietsen zonder verlichting in het donker en met plotseling linksaf slaan zonder om te kijken; en met die speed pedeleccers op het fietspad hebben we vervolgens nog meer kans dat dat verkeerd afloopt”. Tja, maar dan is mijn reactie: Misschien dat het eens tijd worden dat “jullie” niet meer als een “totale zombie” op het fietspad (=verkeersweg) blijven rijden. Dan komt het – zelfs met speed pedeleccers op het fietspad – toch nog goed met de verkeersveiligheid.

Roland Haffmans (-)
05-07-2017 @ 13:32

@Robert van der Sluiszen,

@: "waarom gewone fietsers moeite hebben met een speed pedeleccer op het fietspad"

Zoals ik al eerder aangaf zijn de snelheidsverschillen tussen fiets en (snor)brommer op het fietspad groter dan tussen auto en (snor)brommer op de weg en onderzoek heeft laten zien dat (snor)brommer van het fietspad naar de weg veiliger is zowel voor fietsers als voor (snor)brommer.

Dat (snor)brommer vooral of alleen aan zichzelf denken maakt dat niet anders, veel woorden maakt het punt niet sterker, het verhult het gebrek aan goede argumenten. Klagen over fietsgedrag en toch zonodig op het fietspad wilen blijven, is vreemd. 

Robert van der Sluiszen
06-07-2017 @ 11:32

@ Roland Haffmans,

Op mijn vele argumenten dat een fietstpadverbod voor de speed pedelec te kort door de bocht is gaat u niet in. U blijft komen met problematiek uit de vorige eeuw (!) mbt brommers en dat SWOV onderzoek uit 2001, waarvan ik het netto resultaat van 15% teleurstellend vindt. In de stad Utrecht was het resultaat nihil. U vergelijkt appels (brommers) met peren (speed pedelecs). Desalnietin zullen alle weggebruikers van het fietspad zich aan de verkeersregels moeten houden.

Riet Beukert (particulier)
13-09-2017 @ 20:21

Tjonge jonge wat een strijd om de ruimte tussen s-fiets en fiets. Maar degene die het dikste is komt niet aan bod. Dat is nog altijd koning Koekoek de auto die andere vervoersmodi het nest uitdondert en er zelf behaaglijk zijn ei in legt. Ipv de vinger op de zere plek te leggen gaan we de milieuvriendelijke s-fiets er van langs geven, of omgekeerd de gewone fietser  Ik heb begrip voor alle fietsers want ze zijn een schone categorie. Maar Ik zie dat mijn gemeente (Middelburg) overal waar ze maar enigszins kunnen de auto faciliteren. Gratis parkeren bij een school voor ouders, hup we veranderen even dat speelveldje in een autoveldje. Uiteraard gratis. Een boom die in de weg staat. Weg ermee, kunnen weer 3 auto's staan. (Wat niet verlet dat ze er nog steeds om parkeerplek vechten). Auto's staan geparkeerd op veel te smalle parkeerplaatsen waardoor ze half op de (juridische) fietsstrook van 50 cm staan. En wat mij verbaast is dat Robert als ex- autocommuter? fietsers zoveel fouten ziet maken en over auto's geen woord. Die foute fietsers zie ik ook maar ik denk dat hij toch een beetje selectief kijkt want ik vermoed dat kinderen toch echt heel veel leren vanuit de auto want ik zit als fietsdocente zeer vaak in het verkeer en zie bijna geen enkele automobilist van links die mij voorrang geeft. Als dat wel zo is maakt ik een diepe buiging. Ik zie ze ook vaak met een mobiel bellen en nog heel veel andere dingen die god verboden heeft. Terwijl juist zij met een rijbewijs toch beter zouden moeten weten. I.t.t. tot kinderen waarvoor het verkeersexamen, en zelfs verkeersles, steeds meer wordt afgeschaft. Is tegenwoordig een zaak voor de ouders. Verder is mijn indruk dat veel 'langzame' fietsers juist een slechte conditie hebben omdat ze (te) vaak in de auto zitten. Als ze naar de stad gaan pakken ze de fiets want anders moeten ze betalen maar als ze naar een andere wijk moeten ruilen ze die gemakkelijk in voor de auto. Gewone e-bikes haal ik meestal met gemak in hoewel ik als autoloze europafietser toch niet zo'n super conditie heb. S- fietsers zie ik nauwelijks in ZLD en heb van beide categorien geen last. Maar ik zou wel willen dat het ongebreidelde autoverkeer echt wordt teruggedrongen want dit ruimtegevecht zal steeds erger worden als dat niet aangepakt wordt. Daarvoor is ook nodig dat er eens naar de landelijke gebieden gekeken wordt. Met name de bussen wat een heel groot probleem gaat geven in de krimpgebieden want er is enige tijd gelden zeer flink in gesneden. Gelukkig na flink protest wat teruggedraaid maar het eind is nog lang niet in zicht. Veel mensen trekken weg uit de landelijke gebieden omdat er geen busvervoer is (voor hun kinderen) en 1, 2 of meer auto's te duur zijn. Bovendien, iedereen heeft immers wel een tante in de polder. Wat mij betreft moet er echt autogeld naar de bussen willen we de trek naar de stad een halt toeroepen en aan de andere kant hele gebieden met vervoersarmoede of torenhoge autoschulden.  Ik zou willen dat mensen die randstedlijke bril eens afzetten. Fiets en bus versterkt elkaar en kun je niet los van elkaar zien.

 

Robert van der Sluiszen
13-09-2017 @ 21:09

@ Riet Beukert,

Citaat "En wat mij verbaast is dat Robert als ex- autocommuter? fietsers zoveel fouten ziet maken en over auto's geen woord".
Reactie: U moet één en ander wel in de context van de discussie plaatsen. Ik zal het uitleggen: een aantal mensen op dit forum is van mening dat de berijder van een speed pedelec op het fietspad "dood en verderf" zal zaaien onder de oh zo kwestbare fietsers. Zeg maar, alsof de strijders van Islamitische Staat hun werkterrein hebben verschoven van Raqqa naar de Nederlandse fietspaden. In reactie daarop geef ik slechts aan dat ik mij als speed pedeleccer ook niet altijd even veilig voel tussen de "gewone fietsers". Voorbeeldje: laatste stopte ik rustig en keurig voor een rood verkeerslicht op het fietspad. De achterkomende fietser knalt op mijn achterspatbord (smartphone in de hand). Maar nu komt het: krijg ik het verwijt "waarom rij je niet door ?" Tja, dat heb ik als (min of meer voormalig) automobilist sinds de aanschaf van mijn eerste autotje (1992) op de autorijbaan nooit meegemaakt.

Dat het autogebruik in NL moet worden ontmoedigd, ben ik geheel met u eens. De speed pedelec is daar ideaal voor, immers: de fiets voor de middellange afstand. Helaas ziet het ministerie van I&M en de harde kern van de Fietsersbond (de 55 + ers die ooit PSP / PPR stemde) de speed pedelec het liefs verdwijnen. Waar zijn hun idealen voor een "beter milieu" gebleven ? Ongeloofwaardig? Een afdeling van de Fietsersbond (stadje in de provincie NH), stuurde mij het volgende bericht (citaat):   "Een oprechte automobilist is wellicht sympathieker dan een net-als-of fietser die ruimte op het fietspad claimt en zich niet op eigen kracht verplaatst".

 

Riet Beukert (particulier)
13-09-2017 @ 22:39

Bedankt voor je antwoord Robert. Wat het 1e betreft is dat ik juist de context wil bestrijden. Het vele autogebruik is nog steeds een belangrijke hinder voor fietsers. En de harde kern van de FB daar hoor ik ook bij. Ik ben al lid vanaf het allereerste begin. Ik ben ook nog GL-er en o jee ook nog 70 jr. Ik ben het ook niet altjd eens met Roland H. want ik vind beide vormen van fietsgebruik een zeer goede zaak. En waarom zouden gewone fietsers niet over mogen stappen op een e-bike of s-bike? Fietsers moet je koesteren. Zorgen dat ze blijven fietsen en niet overstappen naar de auto want die geeft echt de meeste hinder. Dus moeten we niet alleen in de Randstad maar ook op het platteland zorgen dat de auto zijn prijs betaalt voor degene die uit het koekoeksautonest worden gedonderd. Want de auto concurreert daar alle busvervoer (maar ook fietsverkeer) kapot, zondat je te vaak niet eens met ov bij het ziekenhuis kan komen (woon je n.b. in de provinciehoofdstad zonder ziekenhuis!!) Ja ik weet, het is geen populaire boodschap die ik afgeef maar het is de enige eerlijke optie die er overblijft als we problemen in de toekomst willen voorkomen. Vervoer is niet alleen de auto. Ruimte is en wordt schaars. Schaarste moet betaald worden. Zo simpel. Helaas is de FB een beetje slap geworden. Ik hoop dat er eens meer aandacht naar het platteland gaat ivm vergrijzing-mobiliteit en forse bezuinigingen op busverkeer.

Roland Haffmans (-)
14-09-2017 @ 09:27

@Riet Beukert,  "waarom zouden gewone fietsers niet over mogen stappen op een e-bike of s-bike?" De vraag is meer waarom een zoeffiets nodig is om bij het ziekenhuis te komen. Vooral omdat de overheid en overheidsorganisaties kiezen voor schaalvergroting en publiekstrekkers in de stadsrand, die vooral autobereikbaar zijn. Laat die publiekstrekkers tenminste zorgen en betalen voor bereikbaarheid met fiets en bus.   

In het begin heeft de Fietsersbond zich daar veel sterker tegen gekeerd dan nu. Meer aandacht voor nabijheid wordt nu verwaarloosd en zelfs belemmerd met steun aan meer asfalt en snelle spoor.   

Riet Beukert (particulier)
14-09-2017 @ 13:25

Bedankt Roland Het ziekenhuis noemde ik slechts als voorbeeld. Hier liggen de ziekenhuizen vaak allang niet meer op fietsafstanden, zelfs niet met een s-fiets. Fiets is hooguit onderdeel van de keten.  En dacht je nou heus dat die ziekenhuizen gaan betalen daarvoor? Ik heb enige tijd geleden bij het polderziekenhuis in Goes geklaagd over de slechte bereikbaarheid met busvervoer. (Op de tijden dat de auto's thuis zijn na vijven en weekends en regulier busvervoer maar ook het liefdadigheidsvervoer van vrijwilligers stopt). Ik kreeg terug dat ik bij de provincie moest zijn. Toen ik daarop opmerkte dat het ziekenhuis wel fors had ingezet op gratis autoparkeerplaatsen en daarmee het hele busvervoer kapot geconcurreerd had was het even stil. Ze hebben altijd alleen maar gedacht aan de auto, zelfs hun werknemers kunnen niet met de bus. Nu zullen we met de vergrijzing nog meer de vruchten van gaan plukken. Het wordt tijd dat er veel meer oog komt voor de verslechterende bereikbaarheid met OV en FIETS op het platteland. Want dit gaat een heel groot probleem worden in vergrijzend NL. Er is meer dan de Randstad. Helaas nemen mensen zonder auto het vaak nog op voor die arme automobilisten die nu een heel klein beetje moeten betalen voor hun parkeerplek. Die schaalvergroting is nog steeds gaande. Draai je ook niet zomaar terug. Moet veel meer discussie over dit onderwerp komen.

 

Roland Haffmans (-)
15-09-2017 @ 09:07

@Riet Beukert, "dacht je nou heus dat die ziekenhuizen gaan betalen?" Ja, deels doen ze dat al met grote gratis parkeervlakken en soms fietsparkeerplekken. In sommige andere landen betaalt de vervuiler, dus de publiekstrekker voor de veroorzaakte bijkomende mobiliteit door schaalvergroting en afgelegen ligging. Lang geleden werd zo de weide winkel al besproken, dus niet zo nieuw. Ook bij sommige evenementen zorgt de uitbater voor vervoer. Ook sommige provinciehuizen, zoals Brabant, zijn snelweglokaties! Wat wel nieuw is dat de Fietsersbond zich aansluit bij de roep om nog meer asfaltgeld, dat zou in de beginjaren ondenkbaar zijn.

Riet Beukert (particulier)
15-09-2017 @ 11:29

Roland als je goed leest dan zie je dat ik al schreef over die gratis parkeerplekken die ziekenhuizen aanleggen. Ik heb het nu juist over ontbreken bussen omdat ziekenhuizen dat niet HUN probleem achten. Zelfs niet voor hun werknemers. Het ziekenhuis vindt dat een zaak voor de provincie. Het ziekenhuis in Goes heeft geen boodschap aan die mensen. Ook niet aan fietsen trouwens want met slechts een paar rekjes is ook daar altijd te weinig ruimte voor. Dat is nou juist het probleem. En degene die daar een probleem mee hebben nemen het zelfs nog op voor die automobilist die nu een fooi moet betalen.

Riet Beukert (particulier)
15-09-2017 @ 11:31

Het probleem is nu juist dat ziekenhuizen door die grais parkeerplaatsen voor auto's de bussen helemaal weg hebben geconcurreerd.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: