Kenniscentrum voor fietsbeleid

Ribbelmarkering houdt fietser op rechte pad

Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 42
2018

Het ‘vergevingsgezind fietspad’ kennen we al langer. Maar de toenemende vergrijzing in combinatie met de opkomst van de e-fiets vergroten de noodzaak tot ingrijpen. Daarom de belangrijkste conclusies uit eerder onderzoek samengevat, plus enkele oplossingen die verder gaan dan de huidige aanbevelingen. Met ribbelmarkering valt vaak al een hoop te winnen.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Als leidraad voor het ontwerp van een vergevingsgezind hanteren de auteurs van het CROW-Fietsberaad rapport ‘Bouwstenen voor een comfortabel en vergevingsgezind fietspad’ 5 ontwerpprincipes

Voldoende ruimte in de breedte. Dat is volgens de opstellers van de notitie het eerste ontwerpprincipe om te komen tot vergevingsgezinde fietspaden. Hoe breder het fietspad, hoe lager het aantal (ernstige) conflicten.

Visuele  geleiding is het tweede ontwerpprincipe. Het wegverloop en obstakels in de periferie van het gezichtsveld moeten waargenomen kunnen worden. Vooral op relatief smalle tweerichtingsfietspaden, waar tegenliggers elkaar moeten passeren is kantmarkering wenselijk. Dit geldt in nog sterkere mate voor tweerichtingsfietspaden langs onverlichte (provinciale) wegen waar fietsers het contrast tussen het fietspad en de berm minder goed kunnen waarnemen door verblinding van koplampen van auto’s op de rijbaan.

Aanvullend op dit ontwerpprincipe leggen de auteurs extra nadruk op een derde ontwerpprincipe: extra attenderen. Dat houdt in dat men bijvoorbeeld de randen van een route naast duidelijke visuele geleiding nog beter waarneembaar kan maken door materialen te gebruiken die anders aanvoelen of klinken. Zo is kantmarkering gemakkelijker waar te nemen als de lijnen voorzien zijn van een voelbaar reliëf.

Het vierde ontwerpprincipe is het vergevingsgezind maken van randen en bermen: laag en schuin of liever nog zonder hoogteverschil en met alleen een visuele scheiding.

Het vijfde ontwerpprincipe tenslotte is om het aantal obstakels op en langs de fietsinfrastructuur te minimaliseren - paaltjes voorop - en om de overblijvende obstakels ‘opvallend en vergevingsgezind’ te maken. Ook daarvoor is inleidende ribbelmarkering een goed instrument, naast het beter zichtbaar maken van bijvoorbeeld zo’n paaltje.

 

Notitie
Paul Schepers , Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart
2009
Deze notitie beschrijft het advies voor het terugdringen van het aantal enkelvoudige fietsongevallen van Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS DVS). Het is gebaseerd op een onderzoek dat Stichting Consument en Veiligheid in opdracht van RWS DVS heeft uitgevoerd (Ormel, Klein Wolt, Den Hertog, 2008).
Notitie
Paul Schepers , Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart
2009
This memorandum contains the recommendations by Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS DVS) on reducing the number of one-sided cycling accidents. These are based on research by Stichting Consument en Veiligheid on behalf of RWS DVS (Ormel, Klein Wolt, Den Hertog, 2008)
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer 38
2016
Bredere fietspaden, betere markering en veiliger bermen kunnen het aantal enkelvoudige ongevallen terugdringen. Een aantal pilotprojecten laat zien waar de mogelijkheden liggen.
Notitie
Berry den Brinker (Stichting SILVUR, VU), Paul Schepers (Rijkswaterstaat WVL) , CROW-Fietsberaad
2018
Deze publicatie heeft tot doel om wegbeheerders te inspireren voor het ontwerp en inrichting van meer comfortabele en vergevingsgezinde fietspaden waar de kans op fouten kleiner is en de gevolgen van eventuele fouten minder ernstig zijn. 

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: