Kenniscentrum voor fietsbeleid

Het nut van fietsdata

Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 42
2018

Fietsdata vormen een belangrijke pijler onder het fietsbeleid. Maar die zijn minder makkelijk in te winnen dan bijvoorbeeld autodata. De NDW wil de inwinning van fietsdata landelijk coördineren. Maar je moet daar ook weer niet alles aan ophangen, vindt stedenbouwkundige Danny Edwards. Het pleit ervoor de ontwikkeling van het bestaande netwerk van een stad als vertrekpunt te nemen.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Van oudsher vormen de lussen in het wegdek van de rijkswegen een belangrijke bron voor het inwinnen van data over de rijdende auto, vrachtauto, bestelauto enz. Maar sinds een paar jaar biedt de smartphone nieuwe mogelijkheden voor het tracken van verkeer. Edoardo Felici, projectmanager innovatie bij Nationale Databank Wegverkeersgegevens vertelt dat leveranciers van dergelijke systemen veel data uit apps en navigatiesystemen verzamelen, waarvan een deel van de fiets zal komen. Tot nu toe gooien ze dat meestal weg.
'Wij zijn aan het bekijken hoe we deze data toegankelijk kunnen maken, maar dat valt nog niet mee. Neem bijvoorbeeld Google. Die beschikken over heel veel data. Maar hun business is er nog niet op gericht om data te verkopen aan overheden.’
Wel is er inmiddels data van Strava beschikbaar. Verder werkt de NDW in opdracht van CROW-Fietsberaad aan een Dataplatform Fiets waar openbare fietsgegevens worden verzameld. En de Tour de Force werkt aan een Nationale Datadeal. Hierin maken de decentrale overheden, I&W, en de NDW/NDIV afspraken over standaardisering en inwinning van data op de korte termijn.

Danny Edwards, stedenbouwkundige, maakt ook wel gebruik van Strava, maar dat weegt voor hem veel minder zwaar. Hij pleit voor de inzet van Space Syntax, een benadering waarbij je relaties zoekt tussen ruimtelijke inrichting en sociale, economische en omgevingsaspecten. Om op basis daarvan de contouren van een stedelijk verkeers- cq. fietsnetwerk vast te leggen. Uit de analyse van Space Syntax kun je bijvoorbeeld de meest logische plek voor een nieuw winkelcentrum afleiden. Die is verschillend voor de voetganger, de fietser en de auto. Maar door die voorkeursplekken op elkaar te leggen, kun je tot een compromis komen waar alle vervoermodaliteiten het beste tot hun recht komen.

 

Nieuws
2014
Met data uit fietsapp een heatmap generen van een stad met daarop de favoriete routes van fietsers. Volgens Strava heeft dat potentie.
Nieuws
2014
A smartphone app to help cyclists all over the world to keep track of their performances.
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer 38
2016
Fietsdata helpt om betere verkeersmodellen te ontwikkelen en om het gebruik van fietsenstallingen te optimaliseren. Maar het combineren dan data uit verschillende bronnen is omslachtig. Het Data Platform Fiets wil daar verbetering in brengen. De NHTV en de universiteit Gent realiseren dat in opdracht van het Nederlandse en Vlaamse Fietsberaad.
Nieuws
2016
Nederland en Vlaanderen kennen de Fietstelweek. Een week lang worden enkele tienduizenden fietsers gevolgd met behulp van een speciale app. Maar het is niet de enige manier om fietsdata in te zamelen. 
Nieuws
2018
NDW heeft 6 maanden fietsdata gekocht van Strava, de app die inzicht biedt in (sportieve) fietsprestaties. Daarmee komen miljoenen gegevens over fietsgebruik voor heel Nederland beschikbaar voor de periode mei tot en met oktober 2017.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: