Kenniscentrum voor fietsbeleid

Vergrijzing stelt beleidsmakers voor een bijna onmogelijke opgave

Otto van Boggelen - Fietsberaad , Fietsverkeer nr. 28
2011

De verkeersveiligheid van de fietser is er de afgelopen tien jaar op vooruitgegaan, maar minder dan bij andere vervoerwijzen. Het is vooral de vergrijzing die ons parten speelt.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

De statistieken over de afgelopen jaren laten voor de fietser een gemengd beeld zien. In 2000 verongelukten 233 fietsers dodelijk, in 2010 overleden 160 fietsers. Cijfermatig is dat ongeveer in lijn met de daling van het totale aantal verkeersdoden. Het aantal gewonden nam in dezelfde periode echter toe van 7.000 naar meer dan 10.000.

De belangrijkste oorzaak is dat ouderen aanzienlijk meer fietskilometers maken. In de afgelopen twintig is dit meer dan verdubbeld. Deels doordat er gewoon meer ouderen zijn als gevolg van de vergrijzing, maar ook doordat de gemiddelde senior meer fietst.
Alleen met een effectieve aanpak van de enkelvoudige ongevallen kan voorkomen worden dat het aantal fietsslachtoffers de pan uitrijst door de vergrijzing.
 

Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad) en Robert Jansen (Goudappel Coffeng) , Fietsberaad
2007
Globale prognoses van de gevolgen die de vergrijzing en de toename van het aantal allochtonen kunnen hebben op het fietsgebruik.
Artikel
Mariƫtte Pol - MuConsult , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 10.
2007
De vergrijzing in Nederland neemt toe en de vraag rijst hoe het fietsen aantrekkelijk gemaakt en gehouden kan worden voor ouderen. De hoofdlijnen van een fietsbeleid voor ouderen.
Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad) en Robert Jansen (Goudappel Coffeng) , Fietsberaad
2007
General prognoses of the possible consequences of aging and the increase in the number of immigrants on bicycle use.
Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad), Paul Schepers (IenM), Peter Kroeze en Maja van der Voet (Ligtermoet en Partners) , Fietsberaad
2011
Uit de ziekenhuisregistratie blijkt dat 60 procent van alle ernstig verkeersgewonden onder fietsers slachtoffer is van een enkelvoudig fietsongeval. Dit is een ongeval waarbij fietsers vallen of tegen een obstakel botsen. De helft van deze enkelvoudige fietsongevallen heeft één of meer aan infrastructuur gerelateerde factoren als (mede)oorzaak. Deze publicatie biedt wegbeheerders inzicht in de omvang van bovenstaande probleem en geeft diverse handvatten dit aan te pakken.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: