Kenniscentrum voor fietsbeleid

De inzet van de Fietsersbond voor gemeentelijk fietsbeleid

Het Fietsberaad organiseert een bijeenkomst waar wederzijdse praktijkervaringen van fietsambtenaren van gemeenten en vrijwilligers van de Fietsersbond aan de orde komen.

Het totaal aantal deelnemers was ca. 55. 42 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 22 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk en 19 mensen redelijk nuttig. Een persoon heeft niet aangegeven of het nuttig was. Als waardering voor de presentaties, de discussie en het totaal gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,5.

Lokale afdelingen van de Fietsersbond zetten zich in voor verbetering van het fietsklimaat en de fietsvoorzieningen in hun gemeente. Op deze themabijeenkomst bespreken we de wederzijdse praktijkervaringen van fietsambtenaren van gemeenten en vrijwilligers van de Fietsersbond.

Vrijwilligers van de Fietsersbond beschikken vaak over nuttige kennis over de (tekortschietende) kwaliteit van de fietsvoorzieningen in de gemeente. Ze vervullen een signalerende functie. Ze zijn soms een luis in de pels of geven juist steun aan goed fietsbeleid. Ze praten met ambtenaren, maar lobbyen ook bij de politiek of zoeken soms de publiciteit. Ze kunnen bestaand beleid bekritiseren, maar werken ook graag constructief mee aan nieuw fietsbeleid. Kortom: de manieren waarop de Fietsersbond opereert in gemeenten kent verschillende vormen. Op de bijeenkomst discussiëren we hier over met het doel ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en samen op zoek te gaan naar optimale manieren en wellicht nieuwe vormen van samenwerking.

Het programma van de bijeenkomst luidt als volgt:

12.30 uur Zaal open. Ontvangst met koffie en thee.
13.00 uur Welkom en toelichting op programma.
13.10 uur De ontwikkeling van de gemeentelijke belangenbehartiging van de
Fietsersbond in Nederland - Wim Bot (landelijk bureau Fietsersbond)
13.30 uur Ervaringen uit Zwolle: Ilse Bloemhof (Gemeente) en
Hans Hop (Fietsersbond)
13.50 uur Ervaringen uit Heerhugowaard: Jan-Albert de Leur (Gemeente) en 
Pieter Schaap (Fietsersbond).
14.10 uur Ervaringen uit Boxtel: Peter Bezema (Gemeente) en 
Pierre van den Oord (Fietsersbond).
14.30 uur Pauze.
15.00 uur Uitwisseling van ervaringen met deelnemers in de zaal en discussie
over optimale en nieuwe vormen van samenwerking
16.30 uur Einde en borrel.

We streven we naar een evenwichtige verdeling in deelnemers tussen fietsambtenaren en vrijwilligers. Het mooist is als zowel de fietsambtenaar als de vrijwilliger uit dezelfde gemeente zich aanmelden. De bijeenkomst staat ook open voor anderen, maar bij teveel aanmeldingen krijgen medewerkers van gemeenten en vrijwilligers van de Fietsersbond voorrang.

print programmaPrint programma

 • Wim Bot (Fietsersbond)
 • Jan-Albert de Leur (Provincie Noord-Holland)
 • Agnes Otten (SNS REAAL)
 • Kees Slabbekoorn (Waterschap Scheldestromen)
 • H.C. van Wel (Gemeente Gorinchem)
 • Henk Hoitink (Fietsersbond)
 • Daan Goedhart (Fietsersbond)
 • Koos Louwerse (TRIDÉE)
 • Tino Petradakis (Gemeente Gouda)
 • Fariq Ishaak (Gemeente Teylingen)
 • R.A.J. van Eeuwijk (Gemeente Teylingen)
 • B. Tamerus (Politie)
 • Jos Oude Elferink (Fietserbond)
 • Jan Sier (Gemeente 's-Hertogenbosch)
 • Charlotte van Barneveld (Gemeente Weert)
 • Nelleke Verschoor-van der Poel (Fietsersbond)
 • Navin Balak (Trafficinside)
 • Hans Maassen (Gemeente Almere)
 • Frans van Schoot (Fietsersbond Flevoland)
 • Degraeve (Fietsersbond vzw)
 • Stef Leroy (Fietsersbond VZW)
 • André Botermans (Gemeente Houten)
 • Roland Hendriksen (Gemeente Lochem)
 • Jan Krijger (Fietsersbond)
 • Piet van Nimwegen (Fietsersbond Fietsschool)
 • Gerard Elkhuizen (Fietsersbond)
 • Ed Oldengarm (Fietsersbond Apeldoorn)
 • Louis Eggen (Gemeente Den Haag)
 • Rob Kremers (Fietsersbond)
 • Bert Rooseboom (Fietsersbond Veenendaal)
 • C. Huyssoon (Gemeente Moerdijk)
 • Henk Ligtenberg (Fietsersbond)
 • Lindy Faaij (Fietsersbond landelijk bureau)
 • William Nederpelt (Fietsersbond / ECF / EuroVelo)
 • J.M. Suijlen (Fietsersbond)
 • Ilse Bloemhof (Gemeente Dalfsen)
 • Hans Hop (Fietsersbond)
 • Pieter Schaap (Fietsersbond)
 • Pierre van den Oord (Fietsersbond)
 • Gerke Mekkes (Fietsersbond)
 • Robert Hulshof (CROW)
 • Joël van den Dool (Gemeente Woerden)
 • Gijsbert Valstar (Werkgroep Fietsstimulering Woerden)
 • Rob Bies (Sigmax)
Presentatie
Peter Bezema, gemeente Boxtel
2013
Presentatie van de ervaringen van de gemeentelijke belangenbehartiging in Boxtel, door Peter Bezema, gemeente Boxtel en Pierre van den Oord, Fietsersbond.
Presentatie
Wim Bot, Fietsersbond
2013
Presentatie van de ontwikkeling van de gemeentelijke belangenbehartiging van de Fietsersbond in Nederland, door Wim Bot, landelijk bureau Fietsersbond.
Presentatie
Jan-Albert de Leur, gemeente Heerhugowaard
2013
Presentatie van de ervaringen van de gemeentelijke belangenbehartiging in Heerhugowaard, door Jan-Albert de Leur, gemeente Heerhugowaard en Pieter Schaap, Fietsersbond.
Presentatie
Ilse Bloemhof, gemeente Zwolle
2013
Presentatie van de ervaringen van de gemeentelijke belangenbehartiging in Zwolle, door Ilse Bloemhof, gemeente Zwolle en Hans Hop, Fietsersbond.