Kenniscentrum voor fietsbeleid

Centrum Fietsdiefstal

2009

De website richt zich op het informeren, activeren en ondersteunen van (lokale) partijen met betrekking tot de aanpak van fietsdiefstal. De site bestaat uit documenten over beleid, jurisprudentie, onderzoeken en praktijkvoorbeelden

Het Centrum Fietsdiefstal is een samenwerkingsverband van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Het Centrum Fietsdiefstal is in 2008 door vijftien professionele partners opgericht met de doelstelling om het aantal fietsdiefstallen terug te dringen. Dit gebeurt door voorlichtingsactiviteiten te organiseren en alle beschikbare kennis over fietsdiefstal te bundelen en breed beschikbaar te stellen.

De website van het Centrum Fietsdiefstal richt zich op het informeren, activeren en ondersteunen van (lokale) partijen met betrekking tot de aanpak van fietsdiefstal. De site bestaat uit documenten over beleid, jurisprudentie, onderzoeken en praktijkvoorbeelden.


Inhoud van de website op 03-07-2009

Fietsdiefstal algemeen
Convenant Aanpak Fietsdiefstal 2008-2010
Aanpak fietsdiefstal in gemeenten
Regeling fietsenregister
Quickscan 'Weg met de Weesfiets'
Conceptadvies t.a.v. het verwijderen en vervreemden van fietsen
Opruimacties van fietsen juridisch en praktisch bekeken
(Verkorte) Handleiding Aanpak fietsdiefstal
VNG-ledenbrief Aanpak Fietsdiefstal
Brief Comité ter Stimulering van de Aanpak van Fietsdiefstal

Lokale plannen van aanpak politie Masterplan Fietsdiefstal 2009 Amsterdam-Amstelland
Houd duh fiets, fietscontrole op VO scholen, Den Haag Segbroek
Fietsenproject Almere Stad
Werkflyer 'Fietsdiefstal'
Aanpak fietsdiefstal-heling wijkteam Spangen
Handboek heling Utrecht

Operationeel
Infosheet framenummers
Infosheet controle apparatuur
Infosheet fietschip
Infosheet fietswaaier

Aanpak handel
Schema protocol handel

Lokfietsen
Project Bike Bait Venlo
Plan lokfiets Rotterdam Centrum
Draaiboek Lokfietsen Dinkelland

Hoe herken je een gestolen fiets Diefstalpreventie een praktische aanpak
Fietsen op het Internet
Politieprotocol Marktplaats
Merkenlijst fietsen

Tweede Kamer Kamerbrief Plan van Aanpak Fietsdiefstal
Kamerbrief Aanpak weesfietsen bij stationsstallingen
Kamervragen over fietsdiefstal door middel van moedersleutels
Kamerbrief invoering framenummerverplichting

Richtlijnen Openbaar Ministerie Richtlijn strafvordering Fiets(en)diefstal
Richtlijn strafvordering Heling

Notitie
2003
Objectieve cijfers en subjectieve gevoelens ten aanzien van fietsdiefstal.
Notitie
2002
Een brief van V&W-minister Netelenbos aan de Kamer, met een schets van de aanpak van fietsdiefstal.
Brochure
Frank Borgman , CCV
2005
Boekje van CCV en Fietsersbond over de - toch ruimschoots aanwezig gebleken - mogelijkheden om op gemeentelijke schaal fietsdiefstal aan te pakken.
Nieuws
2005
Ook Binnenlandse Zaken ondersteunt nu de voorgestelde landelijke aanpak fietsdiefstal. Eerder nog stagneerde de voortgang van het project omdat partijen als de ANWB en BZ het niet eens konden worden over de registratiemethode. De regio's Utrecht en Hollands Midden starten in december a.s. met een pilot. Na een korte evaluatie kan de voorgenomen fietsdiefstalaanpak landelijk door de andere korpsen worden overgenomen, zo meldt de RAI.
Nieuws
2007
Het Kabinet wil fietsendiefstal aanpakken. Doelstelling is om het aantal gestolen fietsen in 2010 met 100.000 terug te dringen. Dat staat in de Beleidsprogramma 2007-2011.
Nieuws
2008
Het fietsdiefstalregister is officieel in gebruik genomen. Via de site www.fietsdiefstalregister.nl kan men controleren of een fiets als gestolen geregistreerd staat.
Brochure
Frank Borgman , CCV
2005
Booklet by CCV and Fietsersbond about the - abundance of - opportunities to tackle bicycle theft at a local level.
Nieuws
2008
De kans dat je fiets gestolen wordt in Amsterdam daalde in 2007 naar 8%. Het diefstalrisico was in 2001 nog 16%. Een van de belangrijkste middelen in de strijd tegen de fietsendief is de Amsterdamse Fiets Afhandel Centrale (AFAC), aldus de gemeente.
Nieuws
2008
De gemeente Nijmegen wil dat winkeliers die tweedehandsfietsen in- en verkopen voortaan meer aandacht besteden aan het bijhouden van een opkopersregister. De politie Gelderland-Zuid controleert de registers door ze te koppelen aan aangiftes van gestolen fietsen. Op die manier wil de gemeente in samenwerking met de politie en winkeliers het aantal fietsdiefstallen verder terugdringen.
Convenant
Stuurgroep Aanpak Fietsdiefstal , Stuurgroep Aanpak Fietsdiefstal
2009
Convenant inzake de aanpak van Fietsdiefstal. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een Plan van Aanpak Fietsdiefstal geschreven met maatregelen om de fietsdiefstalproblematiek aan te pakken om daarmee de beleidsdoelstelling van 100.000 minder gestolen fietsen te behalen. Dit Plan van Aanpak Fietsdiefstal (bijlage) maakt onderdeel uit van dit convenant.  
Convenant
Stuurgroep aanpak Fietsdiefstal , Stuurgroep aanpak Fietsdiefstal
2009
Plan van aanpak Fietsdiefstal. Behorend bij Convenant Inzake de aanpak van Fietsdiefstal

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: